Back to blog

Durablog interview met FutureFuel oprichter Anne Walraven

26 februari 2015 in Interview

Interview door Wim van Dijk met Anne Walraven 20 oktober 2014:

Ik zag de naam Anne Walraven vaak langskomen op social media gerelateerd aan duurzame projecten en keek naar aanleiding daarvan naar een lezing die zij tijdens ‘TEDxDelft’ gaf. Ik was direct gegrepen door haar visie en gedrevenheid in de strijd voor een betere toekomst. Toen ik enige tijd met Durablog bezig was besloot ik ook interviews te gaan houden als nieuwe rubriek op Durablog. Ik besloot als eerste persoon Anne Walraven te interviewen en heb dat in oktober 2014 telefonisch gedaan. Hieronder het uitgewerkte interview. Ik hoop dat je net als mij door Anne wordt geïnspireerd om je ook in te zetten voor een mooie  duurzame toekomst!

 

Over Anne Walraven:

Mijn naam is Anne Walraven. Op mijn 26e begon ik aan het grootste avontuur van mijn leven: FutureFuel, een persoonlijke zoektocht naar antwoorden op de grote vragen van deze tijd. Een jaar later lanceerde ik samen met drie andere twintigers de Duurzame Jonge 100, als eerste spin-off project uit deze zoektocht. Ik ben geboren en getogen in Amsterdam, en heb mijn hele leven al een grote passie voor duurzaamheid en doen. In mijn tienerjaren las ik twee boeken, ‘Je kunt de wereld veranderen’ van Ervin Laszlo en ‘The Legacy of Luna’ van Julia Hill, die samen de inspiratiebron vormden om me met hart en ziel in te gaan zetten voor een duurzamere wereld. In 2010 ontving ik voor mijn activiteiten als jongste ooit een Duurzaam Lintje uit handen van de toenmalige minister van VROM. In 2013 kwam ik te staan op de Duurzame 100 van Trouw, de Viva400 en #GenerationGlamour (tja, dat is wat er gebeurt als je zelf een lijstje opricht…).

 

Anne Walraven presenteert op TEDxDelft

Anne Walraven presenteert op TEDxDelft

 

Wat heeft er voor gezorgd dat je geïnteresseerd bent geraakt in duurzaamheid ?

“Ik heb het idee dat ik dit vanaf mijn geboorte heb meegekregen en ontwikkeld. Vanaf mijn vroege jeugd heb ik het besef ontwikkeld dat duurzaamheid belangrijk is. Ik denk dat veel jonge mensen het besef intuïtief hebben en van nature aanvoelen dat het op deze manier niet goed gaat op onze planeet en dat het anders zal moeten. Een belangrijk moment hierbij was toen ik op 12 jarige leeftijd het boek ‘The Legacy of Luna’ van milieuactiviste Julia Hill las. Julia is een voorbeeld voor mij omdat zij concreet actie heeft ondernomen om het belang van een beter milieu op de kaart heeft gezet. Julia Hill heeft ook 2 jaar in een boom geleefd en heeft daar een boek over geschreven. Daarmee heeft zij veel media-aandacht verkregen. Hierdoor heeft haar boodschap veel gehoor gekregen. Ik ben gaan reizen doordat ik de wereld niet meer snapte en er niet bij kon dat zoveel jonge mensen werkloos thuis zitten met alle grote uitdagingen waar we voor staan. Julia was het zesde rolmodel die ik heb opgezocht. Ik heb ook de boom ‘Luna’ bezocht waar Julia Hill 2 jaar in heeft  gewoond. Ik ontdekte bij deze boom dat er een wijsheid zonder woorden is; ik heb er een gevoel aan overgehouden waar ik nog niet de woorden voor heb kunnen vinden. Ik vergelijk het met het zien van een indrukwekkend natuurverschijnsel. Hier volgt een soort wijsheid uit die zich verder lastig concreet laat beschrijven.”

 

Wat doe je zelf om je Carbon Footprint te verkleinen?

“Ik ben in 2012 met reizen begonnen en heb hiermee aanvankelijk mijn Carbon Footprint juist vergroot. Hoe meer je bezig bent met duurzaamheid hoe meer je in eerste instantie zelf bijdraagt aan vervuiling. Ik heb dit tijdens mijn interview voorgelegd aan oud directeur van Greenpeace international.. Ik vroeg aan hem of het niet hypocriet is om met milieu bezig te zijn en zelf zo te vervuilen. Paul Gilding reageerde daarop dat het doel de middelen heiligt. Het gaat er immers om een systeem verandering teweeg te brengen. Het heeft volgens hem daarom geen zin heeft om je enkel op je persoonlijke vervuiling te focussen. Het heeft geen effect om in je kamertje te blijven, want dat heeft te weinig impact. Ik probeer echter wel zo min mogelijk zakelijk te vliegen en met vakantie helemaal niet te vliegen. Ik compenseer al mijn vluchten met CO2 compensatie certificaten en ik hoopt dat het allemaal achteraf de moeite waard zal zijn. Privé heb ik eerst alle besparingsmogelijkheden uitgevoerd zoals overstappen op spaarlampen, het isoleren van mijn huis, het minder eten van vlees, het aanleggen van een dak-moestuin en overstappen op duurzame groene energie waarvan het laatste jaar via ‘Van de Bron’. Na al deze maatregelen dacht ik, kan ik niet nog meer doen om privé duurzaam te leven. Om die reden ben ik FutureFuel gestart. Ik wil ook jonge bedrijven die koplopers zijn in duurzaamheid hiermee met advies en promotie ondersteunen. Ik hoop dat duurzaamheid een vanzelfsprekendheid wordt en dat mensen vanuit deze manier van denken in hun privéleven en werksituatie gaan handelen. Ik vindt het wel een slechte zaak dat er lange tijd teveel de focus is gelegd op kleine verbeteringen als spaarlampen, afval-scheiden en biologisch eten . Hiermee zijn we min of meer gereduceerd tot een consument, terwijl we zoveel meer van onszelf kunnen verwachten.

 

Hoe kunnen we het brede publiek bewust maken van de toenemende klimaatproblemen?

“Ik vindt dat we het handelingsperspectief moeten veranderen omdat de oude manier niet gewerkt heeft. Tot nu toe is de boodschap aan het brede publiek geweest: ‘als we niet veranderen, dan gaat de wereld naar de knoppen’. Het brede publiek is voorgehouden dat ze spaarlampen in moeten draaien, zonnepanelen aan moeten schaffen, afval moeten scheiden enzovoort. Natuurlijk is verandering op kleine schaal inderdaad belangrijk en maakt het een positief verschil als iedereen helpt, maar, enkel een verzameling individuele acties is niet genoeg. Ik vind dat we in de verschillende rollen die we hebben, als burger, als werknemer, in onze vrije tijd en in het onderwijs steeds bij onze beslissingen duurzaamheid mee moeten laten wegen. Ik ben van mening dat we in een transitie-fase zitten naar een collectief bewustzijn. In mijn gesprek met Ervin Laszlo kwam naar voren dat er bij personen meer en meer een combinatie van de linker en rechterhelft ontstaat. Deze hersenhelften bepalen het handelen van het ‘ik denken’ naar het ‘wij denken’. Een deel van de bewustzijnsverandering gaat onbewust en heeft dus domweg tijd nodig om te rijpen. Wat mij hoop geeft is het feit dat de jongere generatie zich niet zo zeer bezig houdt met de schuldvraag, maar zich richt op de mogelijkheid om met zijn allen een betere toekomst te kunnen maken. Ik ben positief gestemd over de bewustwording onder de jongeren. Ik ben zelf de organisatie voor ‘Duurzame Jonge 100’ gestart om te laten zien hoeveel impact en potentie de jonge generatie nu al heeft, als een inspiratiebron voor andere jonge (en oude) mensen. Tegelijkertijd zijn er altijd mensen die, vanuit een misplaatste vorm van zelfbescherming hun kop in het zand steken. Het probleem is dan ook voor velen te groot en abstract om het te kunnen bevatten. Daarom is het goed als iedereen op zijn manier probeert een positieve bijdrage te leveren aan bewustwording en verandering.”

 

Kan Cleantech de mensheid van de ondergang behoeden? Bijvoorbeeld het overstappen op een waterstofgas economie.

Zoals beschreven in Jeremy Rifkin’s boek hierover.

“Voor mij zit de oplossing vooral in een trend van decentralisatie. Ik zie een ontwikkeling van een centrale economie naar een meer horizontale decentrale economie. Hier kan Cleantech een belangrijke rol bij spelen. Met behulp van het internet worden individuen namelijk meer en meer met elkaar in contact gebracht en hebben ze dus een grotere invloed. Zo kunnen we nu bijvoorbeeld zelf onze eigen energie opwekken. Dit is iets wat de decentralisatie verder in de hand werkt. Duurzame technieken als het opwekken van elektriciteit van Plant-e uit Wageningen en de oplaadbare zonne-ledlamp van Wakawaka zijn hier enkele voorbeelden van. Hierover wordt vaak gezegd dat het te kleinschalig is, maar ik meen dat het verbinden van al deze kleine stappen uiteindelijk kan resulteren in een massale beweging de goede kant op. Echter na mijn gesprek met de quantum fysicus heb ik mij meer gericht op het bouwen van nieuwe duurzame systemen, dan mij bezig te houden met het afbrokkelende oude systeem. Er moeten meer duurzame ontwikkelingen zichtbaar worden gemaakt. Ik vraag mijzelf ook regelmatig af waarom de duurzame technische innovaties zo slecht zichtbaar zijn. De media zouden hier naar mijn idee meer aandacht aan moeten besteden.”

 

Wat vindt je van de oproep van wijlen Wubbo Ockels voor een globale religie ‘het Humanisme’?, Onze gemeenschappelijke vijand is toch het klimaatprobleem?

“Ik vindt dat geen goed idee want dit betekent op een bepaalde manier weer een vorm van centralisatie, dat terwijl we juist toe moeten naar een meer decentrale wereld. Een wereldwijde transformatie kan pas plaatsvinden als we eerst binnen onszelf een transformatie laten gebeuren. Door de verbondenheid aan te gaan met anderen en in je eigen leven ook een persoonlijk leiderschap te ontwikkelen om duurzame acties te initiëren. Een nieuwe wereld kan alleen gemaakt worden als goedwillende mensen hun passie en talenten gaan volgen. Uit alle interviews die ik met duurzame rolmodellen heb gehouden, komt naar voren dat het veel verder gaat dan klimaatverandering alleen. We moeten op vele terreinen een nieuwe samenleving gaan vormgeven omdat het oude systeem heeft bewezen niet houdbaar te zijn. Ik denk hierbij aan de zorg, het onderwijs en de financiële sector. Ik vrees dat het te laat is om de effecten van klimaatverandering teug te draaien, die schade is al aangericht. We zullen wel hoe dan ook moeten doorgaan met het veranderen van de wereld naar een duurzame wereld. Of het op tijd is weet ik niet. We lopen tegen de grenzen van de leefbaarheid van de mens op aarde aan. Er is een transitie in gang gezet en die moeten we krachtig verder uitbouwen. Er zit eenvoudigweg niets anders op!”

 

We kunnen het beter nu doen dan later!

 

futurefuel

 http://futurefuel.nu/onze-generatie/