Back to blog

Urgenda wint klimaatzaak: Staat moet uitstoot broeikasgassen sterk terugdringen

24 juni 2015 in Initiatieven

Vandaag overleed Thé Lau, bekend van de song: ‘iedereen is van de wereld, de wereld is van iedereen’. Dit vindt ik heel toepasselijk in het licht van het winnen van de klimaatzaak van Urgenda tegen de NL overheid.

Ook zie ik verband met de Afrikaanse Ubuntu filosofie. Ubuntu, uitgesproken als oe-BOEN-toe, is een ethische of humanistische filosofie uit Sub-Saharisch Afrika die draait om toewijding en relaties tussen mensen onderling. Het woord komt voor in de Bantoetalen van Zuidelijk Afrika en wordt gezien als een traditioneel Afrikaans concept.

Er zijn vele vertalingen van ubuntu mogelijk, waaronder:
“Eén-zijn”
“Menselijkheid tegenover anderen”
“Ik ben omdat wij zijn”
Menselijk worden door anderen
Een veel gebruikte definitie van ubuntu is “het geloof in een universeel gedeeld verbond dat de gehele mensheid verbindt”.

Een langere definitie, zoals gebruikt door Aartsbisschop Desmond Tutu (1999): “Iemand met ubuntu staat open voor en is toegankelijk voor anderen, wijdt zich aan anderen, voelt zich niet bedreigd door het kunnen van anderen omdat hij of zij genoeg zelfvertrouwen put uit de wetenschap dat hij of zij onderdeel is van een groter geheel en krimpt ineen wanneer anderen worden vernederd of wanneer anderen worden gemarteld of onderdrukt.”

Vandaag overleden zanger Thé Lau

Vandaag overleden zanger Thé Lau

De rechter die Urgenda in het gelijk stelde voldoet voor mij dus aan Thé Lau (iedereen is van de wereld) en Ubuntu.

 

De Nederlandse overheid moet de uitstoot van broeikasgassen sterk terugdringen. Dat heeft de rechter woensdag bepaald.
De uitstoot van CO2 moet in 2020 met 25 procent zijn gereduceerd ten opzichten van het jaar 1990.

Dat heeft de rechter in Den Haag woensdag besloten in de klimaatzaak tegen de Nederlandse overheid van duurzaamheidsorganisatie Urgenda en bijna negenhonderd mede-eisers.

De uitspraak van de Haagse rechtbank

De uitspraak van de Haagse rechtbank

De rechter zei dat in Nederland de CO2-reductie onder de 17 procent zou blijven, in weerwil van klimaatverdragen.

Hij concludeerde dat klimaatverandering wordt veroorzaakt door uitstoot en dat dit ernstige gevaren met zich meebrengt, onder meer door de zeespiegelstijging en voor de voedselvoorziening. De overheid moet de burgers hiertegen beschermen.

Niet verschuilen

De controle op de uitstoot in Nederland is een taak van de Staat. De kosten voor het terugdringen van de uitstoot zijn niet onaanvaardbaar hoog. De rechter gelooft niet dat daardoor bedrijven zullen wegtrekken uit Nederland.

Nederland kan zich er volgens de rechter ook niet achter verschuilen dat ook andere landen de doelstellingen niet halen. Ons land moet zijn reductie van 25 tot 40 procent dan ook halen, stelt hij.

Groot probleem

De ‘actie-organisatie’ voor duurzaamheid Urgenda had geëist dat de overheid opdracht zou krijgen de Nederlandse uitstoot van CO2-uitstoot al voor 2020 te verminderen tot het noodzakelijke niveau dat door wetenschappers is vastgesteld: met 40 procent ten opzichte van het niveau van 1990.

Urgenda-directeur Marjan Minnesma reageert verheugd: “De uitspraak maakt heel duidelijk dat klimaatverandering een groot probleem is dat veel effectiever moet worden aangepakt en dat staten zich niet meer kunnen veroorloven onvoldoende te doen. Ze dienen hun burgers te beschermen. Als de politiek dat niet uit zichzelf doet, dan kan de rechter de burger te hulp schieten.”

Kamerlid Stientje van Veldhoven van D66 vindt dat de duurzaamheidsbeweging “een historische rechtszaak heeft gewonnen”.

Liesbeth van Tongeren, Kamerlid namens GroenLinks, vindt het “schandelijk dat de rechterlijke macht er aan te pas moet komen om de Staat op haar zorgplicht te wijzen. Het kabinet moet nu vol aan de bak.”