Back to blog

Duurzaam Drukwerk: CO2-Neutraal en Klimaatneutraal bij Drukkerij de Bij Amsterdam

12 oktober 2014 in Initiatieven

De grafische industrie ligt de laatste tijd nogal onder vuur vanuit de milieubeweging. Dit is niet altijd terecht!

Neem bijvoorbeeld drukkerij de Bij in Amsterdam. Deze drukkerij onder leiding van Norbert van Schie maakt echt werk van duurzaamheid. Niet uit marketing overweging even een groen etiket opplakken mar echt uit volle overtuiging zo duurzaam als mogelijk produceren. Dit verdient aandacht en navolging.

Lees hieronder het volledige verhaal:

de link naar de website met het hele verhaal:

 

Drukkerij De Bij

via windenergie opwekking van elektra

 

 

Drukkerij de Bij, winnaar Westpoort en genomineerd voor de DAM Prijs 2012.

Afbeelding: Drukkerij de Bij, winnaar Westpoort en genomineerd voor de DAM Prijs 2012Norbert van Schie, directeur: “Drukkerij de Bij produceert CO2 neutraal drukwerk. Wij streven naar continue verbetering van verdere reductie van de milieubelasting. De besparingen komen vooral door energiezuinige verlichting, een windmolen op het dak (zonnepanelen in 2012), 100% elektrische auto, 100% inkoop van groene stroom, bio-inkten, duurzaam papier (FSC) en machines die weinig tot geen uitstoot geven van vluchtige stoffen of gebruik maken van chemie. Maatschappelijk dragen we ook ons steentje bij met een stage/participatieplek voor langdurig werklozen en zijn we ambassadeur van Oxfam Novib.”

Dit vond de stadsdeeljury
“Drukkerij de Bij laat bij uitstek zien hoe duurzaamheid ingezet kan worden als marketingtool en overlevingsstrategie in een branche die het de laatste jaren moeilijk heeft. Duurzaamheid is volledig ingesleten in de organisatie en wordt vanuit het hart bedreven. De ondernemer mag daarmee ook met recht trots zijn het feit dat Drukkerij de Bij in een tijdsspanne van 4 jaar door een scala aan maatregelen én een grote betrokkenheid van de medewerkers is getransformeerd van een ‘gewone’ drukkerij naar een toonaangevend grafisch bedrijf op het gebied van duurzaamheid. Samen met de ambitie om nog meer stroom zelf op te wekken, een elektrische vrachtwagen aan te schaffen en volledig IPA-vrij te gaan drukken, is de ondernemer een bron van inspiratie voor andere Amsterdamse ondernemers.”

Wie zat er in de stadsdeeljury?
Download het juryrapport (PDF, 855 kB)

384 Comments

Takayuki 7 jaar ago

Wow, wat ontzettend leuk,- kan het niet aftewhcan het gebonden exemplaar in handen te houden. well done!- en zoals altijd: een plezier om samen te werken en keer op keer weer een gaaf ontwerp.

auto insurance kalamazoo 7 jaar ago

Whoever wrote this, you know how to make a good article.

car insurance quote free 7 jaar ago

That’s really thinking of the highest order

free car insurance quotes 7 jaar ago

These pieces really set a standard in the industry.

no prescription cialis 7 jaar ago

Thanks for that! It’s just the answer I needed.

impotence doctors 7 jaar ago

That’s way the bestest answer so far!

bankers life insurance 7 jaar ago

Check that off the list of things I was confused about.

buy viagra cheap online in the US 7 jaar ago

That insight would have saved us a lot of effort early on.

discount Cialis online 7 jaar ago

I never thought I would find such an everyday topic so enthralling!

viagra pills on line 7 jaar ago

That kind of thinking shows you’re an expert

online pharmacy accutane 7 jaar ago

Now that’s subtle! Great to hear from you.

viagra 7 jaar ago

Unparalleled accuracy, unequivocal clarity, and undeniable importance!

discount generic cialis 7 jaar ago

That hits the target perfectly. Thanks!

viagra for woman 7 jaar ago

Yours is a clever way of thinking about it.

impotence curing 7 jaar ago

Well put, sir, well put. I’ll certainly make note of that.

cheap cialis online 7 jaar ago

This website makes things hella easy.

term life insurance 7 jaar ago

This is way more helpful than anything else I’ve looked at.

life insurance quotes 7 jaar ago

Your answer shows real intelligence.

generic viagra 7 jaar ago

Appreciation for this information is over 9000-thank you!

cheap online auto insurance 7 jaar ago

How neat! Is it really this simple? You make it look easy.

cheap business insurance rates 7 jaar ago

Great insight. Relieved I’m on the same side as you.

cialis sales 7 jaar ago

Deadly accurate answer. You’ve hit the bullseye!

express shipment of non prescription cialis 7 jaar ago

This forum needed shaking up and you’ve just done that. Great post!

online viagra 7 jaar ago

My problem was a wall until I read this, then I smashed it.

how to bye viagra 7 jaar ago

Lot of smarts in that posting!

erection 7 jaar ago

Your website has to be the electronic Swiss army knife for this topic.

auto insurance quotes 7 jaar ago

Your answer was just what I needed. It’s made my day!

cialas sales 7 jaar ago

That’s an astute answer to a tricky question

impotence cure for 7 jaar ago

A wonderful job. Super helpful information.

life insurance quote 7 jaar ago

That hits the target perfectly. Thanks!

life insurance for seniors 7 jaar ago

YMMD with that answer! TX

how can i order viagra online 7 jaar ago

This is just the perfect answer for all of us

car insurance in NJ 7 jaar ago

What a great resource this text is.

car insurance cheap 7 jaar ago

You got to push it-this essential info that is!

buy viagra online 7 jaar ago

Frankly I think that’s absolutely good stuff.

free online health insurance quotes 7 jaar ago

Thanks for introducing a little rationality into this debate.

causes impotence of 7 jaar ago

A few years ago I’d have to pay someone for this information.

generic viagra online 7 jaar ago

I’m impressed by your writing. Are you a professional or just very knowledgeable?

insurance life health 7 jaar ago

You’ve really impressed me with that answer!

celtic health insurance 7 jaar ago

There’s nothing like the relief of finding what you’re looking for.

for impotence help 7 jaar ago

Economies are in dire straits, but I can count on this!

viagra by mail 7 jaar ago

I reckon you are quite dead on with that.

where to purchase celais 7 jaar ago

This post has helped me think things through

cheap cialis 7 jaar ago

I searched a bunch of sites and this was the best.

insurance car 7 jaar ago

Thanks for helping me to see things in a different light.

free car insurance 7 jaar ago

How neat! Is it really this simple? You make it look easy.

viagra vs cialis 7 jaar ago

Gee willikers, that’s such a great post!

buy cialis cheap 7 jaar ago

A pleasingly rational answer. Good to hear from you.

cialis generic 7 jaar ago

Touchdown! That’s a really cool way of putting it!

buy viagraa online 7 jaar ago

At last! Someone who understands! Thanks for posting!

cheap small business insurance 7 jaar ago

Now I’m like, well duh! Truly thankful for your help.

best life insurance 7 jaar ago

A few years ago I’d have to pay someone for this information.

impotence dealing with 7 jaar ago

And I was just wondering about that too!

viagra online 7 jaar ago

Economies are in dire straits, but I can count on this!

quote online insurance life 7 jaar ago

This could not possibly have been more helpful!

viagra to buy 7 jaar ago

Now I feel stupid. That’s cleared it up for me

buy viagra 7 jaar ago

What liberating knowledge. Give me liberty or give me death.

buy viagra on-line 7 jaar ago

Information is power and now I’m a !@#$ing dictator.

affordable life insurance 7 jaar ago

Thanks for sharing. What a pleasure to read!

viagra online 7 jaar ago

Gee willikers, that’s such a great post!

viagra online 7 jaar ago

Information is power and now I’m a !@#$ing dictator.

device impotence 7 jaar ago

Sharp thinking! Thanks for the answer.

levitra vs cialis 7 jaar ago

What liberating knowledge. Give me liberty or give me death.

purchase accutane 7 jaar ago

Time to face the music armed with this great information.

on line cialis 7 jaar ago

IJWTS wow! Why can’t I think of things like that?

Cialus 7 jaar ago

I read your posting and was jealous

generic cialis online 7 jaar ago

You’ve impressed us all with that posting!

best life insurance policies 7 jaar ago

Never would have thunk I would find this so indispensable.

company health insurance comparison 7 jaar ago

A bit surprised it seems to simple and yet useful.

cialis online 7 jaar ago

I might be beating a dead horse, but thank you for posting this!

viagra online 7 jaar ago

That’s what we’ve all been waiting for! Great posting!

buy viagra 7 jaar ago

Pleasing to find someone who can think like that

impotence treating 7 jaar ago

Yup, that should defo do the trick!

college student health insurance 7 jaar ago

It’s a pleasure to find such rationality in an answer. Welcome to the debate.

diabetic impotence 7 jaar ago

I will be putting this dazzling insight to good use in no time.

cheapest viagra on line 7 jaar ago

At last! Someone with the insight to solve the problem!

term life insurance 7 jaar ago

That’s the best answer by far! Thanks for contributing.

bankers life insurance 7 jaar ago

That’s an astute answer to a tricky question

viagra order 7 jaar ago

I read your post and wished I’d written it

best life insurance 7 jaar ago

That’s really thinking out of the box. Thanks!

viagra online 7 jaar ago

It’s much easier to understand when you put it that way!

life and health insurance 7 jaar ago

Thanks for being on point and on target!

building erection 7 jaar ago

I’m really into it, thanks for this great stuff!

viagraa 7 jaar ago

I actually found this more entertaining than James Joyce.

generic viagra 7 jaar ago

Free knowledge like this doesn’t just help, it promote democracy. Thank you.

accutane 7 jaar ago

Calling all cars, calling all cars, we’re ready to make a deal.

generic viagra mastercard 7 jaar ago

I came, I read this article, I conquered.

cheap small business insurance 7 jaar ago

Lot of smarts in that posting!

cheapest cialis 7 jaar ago

I appreciate you taking to time to contribute That’s very helpful.

online cialis 7 jaar ago

Perfect shot! Thanks for your post!

buy viagra 7 jaar ago

At last, someone comes up with the “right” answer!

sildenafil 7 jaar ago

Thinking like that is really amazing

arizona insurance car 7 jaar ago

I was struck by the honesty of your posting

viagra for sale 7 jaar ago

I’m not quite sure how to say this; you made it extremely easy for me!

cheap car insurance quotes online 7 jaar ago

A wonderful job. Super helpful information.

Viagra Without Prescription Overnight 7 jaar ago

That’s a nicely made answer to a challenging question

viagra sale 7 jaar ago

Articles like this are an example of quick, helpful answers.

erections 7 jaar ago

Your honesty is like a beacon

car insurance quotes 7 jaar ago

Home run! Great slugging with that answer!

Get a Car Insurance Quote 7 jaar ago

The genius store called, they’re running out of you.

cheap cialafil 7 jaar ago

Such an impressive answer! You’ve beaten us all with that!

buy viagraa online 7 jaar ago

You have shed a ray of sunshine into the forum. Thanks!

accutane 7 jaar ago

Just the type of insight we need to fire up the debate.

life insurance policies 7 jaar ago

I just hope whoever writes these keeps writing more!

childress texas accutane litigation lawyer 7 jaar ago

That addresses several of my concerns actually.

erection 7 jaar ago

I thank you humbly for sharing your wisdom JJWY

online cialis 7 jaar ago

That hits the target dead center! Great answer!

accutane buy 7 jaar ago

Help, I’ve been informed and I can’t become ignorant.

where to buy viagra 7 jaar ago

This forum needed shaking up and you’ve just done that. Great post!

rop life insurance 7 jaar ago

You know what, I’m very much inclined to agree.

pfizer viagra 7 jaar ago

That’s really thinking at an impressive level

buy generic viagra 7 jaar ago

I’m out of league here. Too much brain power on display!

buy viagra online 7 jaar ago

The ability to think like that shows you’re an expert

life insurance best 7 jaar ago

Thanks for starting the ball rolling with this insight.

cure impotence 7 jaar ago

I was so confused about what to buy, but this makes it understandable.

cheap cialis generic 7 jaar ago

Hey, you’re the goto expert. Thanks for hanging out here.

cealis 7 jaar ago

I’m grateful you made the post. It’s cleared the air for me.

best generic viagra 7 jaar ago

Hey, good to find someone who agrees with me. GMTA.

cheapest viagra 7 jaar ago

Phenomenal breakdown of the topic, you should write for me too!

discount cialis 7 jaar ago

Woot, I will certainly put this to good use!

viagra levitra 7 jaar ago

It was dark when I woke. This is a ray of sunshine.

purchase on line cialis 7 jaar ago

Super jazzed about getting that know-how.

buy cialas on line 7 jaar ago

Apparently this is what the esteemed Willis was talkin’ ’bout.

viagra no prescription 7 jaar ago

You make things so clear. Thanks for taking the time!

cialis cheap 7 jaar ago

That’s a quick-witted answer to a difficult question

car insurace 7 jaar ago

What a pleasure to meet someone who thinks so clearly

can i buy viagra on line 7 jaar ago

An intelligent point of view, well expressed! Thanks!

quotes life insurance whole 7 jaar ago

Articles like this just make me want to visit your website even more.

viagra in usa 7 jaar ago

Appreciation for this information is over 9000-thank you!

viagra prices 7 jaar ago

None can doubt the veracity of this article.

accutane birth defects pictures 7 jaar ago

Your posting is absolutely on the point!

get cheap car insurance 7 jaar ago

It’s always a relief when someone with obvious expertise answers. Thanks!

insurance car 7 jaar ago

That’s a clever answer to a tricky question

check these guys out 7 jaar ago

I just want to mention I am just all new to weblog and really savored you’re blog site. Likely I’m going to bookmark your website . You surely come with tremendous writings. Many thanks for sharing with us your web-site.

buy viagra 7 jaar ago

Hey, that’s the greatest! So with ll this brain power AWHFY?

buy viagra 7 jaar ago

I can already tell that’s gonna be super helpful.

viagra 7 jaar ago

A little rationality lifts the quality of the debate here. Thanks for contributing!

buy viagra on line cheap 7 jaar ago

Thanks for starting the ball rolling with this insight.

auto insurance quotes 7 jaar ago

Super excited to see more of this kind of stuff online.

cheap viagra 7 jaar ago

BION I’m impressed! Cool post!

buy viagra on line 7 jaar ago

Hey, that post leaves me feeling foolish. Kudos to you!

buy viagra online 7 jaar ago

I think you’ve just captured the answer perfectly

cialis generic no prescription 7 jaar ago

Thanks for contributing. It’s helped me understand the issues.

car insurance quotes 7 jaar ago

Wowza, problem solved like it never happened.

buy cheap viagra online 7 jaar ago

What an awesome way to explain this-now I know everything!

cheapest car insurance 7 jaar ago

So that’s the case? Quite a revelation that is.

cialis online pharmacy 7 jaar ago

A rolling stone is worth two in the bush, thanks to this article.

insurance online cheap car 7 jaar ago

That hits the target dead center! Great answer!

life insurance cost 7 jaar ago

Great insight! That’s the answer we’ve been looking for.

net life insurance 7 jaar ago

Heck yeah bay-bee keep them coming!

Sildenafil without perscription 7 jaar ago

This was so helpful and easy! Do you have any articles on rehab?

accutane attorneys los angeles 7 jaar ago

That’s really shrewd! Good to see the logic set out so well.

viagra online 7 jaar ago

God help me, I put aside a whole afternoon to figure this out.

generic cialis to buy 7 jaar ago

Great thinking! That really breaks the mold!

resserection 7 jaar ago

Most help articles on the web are inaccurate or incoherent. Not this!

accutane lawyer jacksonville 7 jaar ago

A piece of erudition unlike any other!

how to buy accutane online 7 jaar ago

AFAICT you’ve covered all the bases with this answer!

for impotence cures 7 jaar ago

That’s the best answer of all time! JMHO

viagra online 7 jaar ago

Thanks guys, I just about lost it looking for this.

cheap viagra 7 jaar ago

Oh yeah, fabulous stuff there you!

viarga 7 jaar ago

Thanks for taking the time to post. It’s lifted the level of debate

viagra 7 jaar ago

A piece of erudition unlike any other!

where to purchase cialis 7 jaar ago

Absolutely first rate and copper-bottomed, gentlemen!

how to order cialis 7 jaar ago

If information were soccer, this would be a goooooal!

go to info 7 jaar ago

I simply want to say I am just all new to blogging and definitely savored you’re page. Probably I’m going to bookmark your blog . You certainly have superb posts. With thanks for sharing with us your webpage.

life insurance rider 7 jaar ago

It’s great to find someone so on the ball

browse link 7 jaar ago

I simply want to tell you that I’m very new to blogging and certainly enjoyed your web site. Almost certainly I’m going to bookmark your site . You certainly come with excellent stories. Thank you for sharing your blog site.

viagra and cialis 7 jaar ago

Hats off to whoever wrote this up and posted it.

cheapest term life insurance 7 jaar ago

Way to go on this essay, helped a ton.

check out here 7 jaar ago

I just want to mention I’m new to blogging and site-building and seriously loved this page. Likely I’m planning to bookmark your blog . You actually come with terrific writings. Regards for sharing with us your web-site.

order accutane 7 jaar ago

Pin my tail and call me a donkey, that really helped.

continue reading 7 jaar ago

I just want to mention I’m beginner to blogging and seriously savored this web-site. Probably I’m want to bookmark your blog post . You actually have great article content. Bless you for revealing your web page.

accutane 7 jaar ago

That’s a nicely made answer to a challenging question

soccer games 7 jaar ago

Very informative article!

term life insurance insurance 7 jaar ago

That insight’s just what I’ve been looking for. Thanks!

Lady Esau 7 jaar ago

Hello there, simply turned into aware of your blog via Google, and located that it is really informative. I’m going to watch out for brussels. I’ll be grateful in case you proceed this in future. Lots of other folks can be benefited out of your writing

no perscription generic viagra 7 jaar ago

What liberating knowledge. Give me liberty or give me death.

Ezekiel Craigue 7 jaar ago

Hello, I check your new stuff regularly. Your story-telling style is awesome, keep doing what you’re doing!

Lauren Ike 7 jaar ago

I’m really inspired together with your writing skills as neatly as with the structure on your blog. Is this a paid subject or did you customize it your self? Either way keep up the excellent quality writing, it’s rare to look a nice weblog like this one these days..

Cassandra Kiles 7 jaar ago

Someone essentially assist to make critically articles I would state. This is the first time I frequented your web page and so far? I amazed with the analysis you made to create this actual submit incredible. Fantastic process

viagra 7 jaar ago

This site is like a classroom, except I don’t hate it. lol

insurance car values 7 jaar ago

You’ve got it in one. Couldn’t have put it better.

Home and auto insurance 7 jaar ago

Home run! Great slugging with that answer!

good content 7 jaar ago

I just want to say I’m newbie to blogging and site-building and really liked you’re page. Probably I’m likely to bookmark your blog . You amazingly come with outstanding stories. Thanks a lot for sharing with us your blog.

check website 7 jaar ago

I just want to mention I am beginner to blogging and site-building and certainly liked you’re web site. Almost certainly I’m likely to bookmark your blog . You surely have superb posts. With thanks for sharing with us your web page.

Willie Safer 7 jaar ago

It really is near not possible to come across well-aware americans on this subject, however, you look like you are familiar with those things you’re writing about! Thank You

Lavonda Hayball 7 jaar ago

I merely have to reveal to you in which I’m really inexperienced to writing a blog and pretty much adored your report. More than likely I am most likely to remember your web post . You really have outstanding article posts. Appreciate it for sharing with us your website report.

Where to Buy Cialis on Line 7 jaar ago

Pin my tail and call me a donkey, that really helped.

Suzanne Trotty 7 jaar ago

Hi there, just become alert to your weblog through Google, and located that it’s really informative. I am gonna watch out for brussels. I will be grateful if you happen to proceed this in future. Numerous folks can be benefited out of your writing

Johanna Mccaddon 7 jaar ago

Might be mostly impossible to come across well-advised individual on this matter, nonetheless you seem like you realize those things you’re writing about! With Thanks

impotence dealing with 7 jaar ago

It’s always a relief when someone with obvious expertise answers. Thanks!

Russel Zalamea 7 jaar ago

It really is mostly unthinkable to come across well-educated people on this matter, regrettably you look like you realize exactly what you’re raving about! Thank You

Corene Pitchford 7 jaar ago

We really hope to tell you which I am certain novice to putting up a blog and undeniably valued your website. More than likely I am inclined to remember your blog post . You seriously have superb article topic. Admire it for discussing with us your blog information.

impotence aids 7 jaar ago

You’ve hit the ball out the park! Incredible!

Jeni Bellin 7 jaar ago

Hello there, simply turned into alert to your weblog thru Google, and found that it’s truly informative. I’m going to watch out for brussels. I’ll appreciate if you happen to proceed this in future. A lot of people shall be benefited from your writing

Barney Thibideau 7 jaar ago

Might be mostly extremely difficult to encounter well-aware users on this area, regrettably you come across as like you are familiar with what you’re revealing! Many Thanks

porno 7 jaar ago

CDK Geomatics provides our clients with a complete spectrum of integrated land surveying and consulting services. Throughout our history, we’ve worked to provide our customers with a level of comfort, service and trust that exceeds their expectations.

Sidney Mccaig 7 jaar ago

I simply have to inform you you in which I’m really fresh to blog posting and pretty much admired your write-up. Probably I am inclined to remember your post post . You definitely have outstanding article subject. Be Grateful For it for telling with us your web article.

read article 7 jaar ago

I just want to say I am just new to blogging and actually savored you’re website. Likely I’m likely to bookmark your blog . You certainly come with superb writings. With thanks for sharing your blog site.

pornhub free porn 7 jaar ago

CDK Geomatics provides our clients with a complete spectrum of integrated land surveying and consulting services. Throughout our history, we’ve worked to provide our customers with a level of comfort, service and trust that exceeds their expectations.

check link 7 jaar ago

I simply want to say I’m very new to blogging and certainly savored you’re web page. Probably I’m want to bookmark your website . You really have good article content. Thank you for revealing your web page.

card european health insurance 7 jaar ago

Great hammer of Thor, that is powerfully helpful!

cheap car insurance 7 jaar ago

I have exactly what info I want. Check, please. Wait, it’s free? Awesome!

Chi Burdine 7 jaar ago

It truly is practically close to impossible to see well-updated women and men on this niche, and yet you come across as like you are familiar with what you’re writing about! Bless You

King Boccia 7 jaar ago

Really alluring elements that you have mentioned, thanks so much for setting up.

cheapest auto insurance rates 7 jaar ago

If your articles are always this helpful, “I’ll be back.”

fleet insurance auto 7 jaar ago

Knocked my socks off with knowledge!

cheap car insurance 7 jaar ago

Free knowledge like this doesn’t just help, it promote democracy. Thank you.

car insurance sacramento 7 jaar ago

It’s really great that people are sharing this information.

click here. 7 jaar ago

I simply want to tell you that I’m beginner to blogging and absolutely savored this blog. Probably I’m want to bookmark your website . You actually come with exceptional articles and reviews. Thanks for sharing your web-site.

cheap insurance online 7 jaar ago

I’m impressed. You’ve really raised the bar with that.

Ching Fisherman 7 jaar ago

I really wish to notify you that I’m just raw to wordpress blogging and completely adored your webpage. More than likely I am inclined to bookmark your post post . You seriously have fabulous article content. Delight In it for share-out with us your url document.

Marylynn Olona 7 jaar ago

It truly is nearly unthinkable to come across well-qualified people on this theme, regrettably you seem like you fully grasp what exactly you’re raving about! Bless You

Buy Twitch Views 7 jaar ago

CDK Geomatics provides our clients with a complete spectrum of integrated land surveying and consulting services. Throughout our history, we’ve worked to provide our customers with a level of comfort, service and trust that exceeds their expectations.

good website 7 jaar ago

I just want to mention I’m new to blogging and certainly loved this web page. Probably I’m want to bookmark your blog . You absolutely have beneficial well written articles. Thanks a bunch for sharing with us your blog site.

Merrill Joffrion 7 jaar ago

It really is near extremely difficult to find well-advised people on this issue, however you look like you be aware of exactly what you’re indicating! Regards

Shyla Mcgonnell 7 jaar ago

This is really interesting, You’re a very skilled blogger. I have joined your rss feed and look forward to seeking more of your fantastic post. Also, I’ve shared your web site in my social networks!

Deshawn Jeanes 7 jaar ago

It truly is almost unthinkable to find well-educated individual on this subject, however , you look like you fully grasp which you’re talking about! With Thanks

carter insurance 7 jaar ago

BION I’m impressed! Cool post!

car insurance quotes nj 7 jaar ago

Good to see real expertise on display. Your contribution is most welcome.

insurance concord car 7 jaar ago

That hits the target perfectly. Thanks!

lowest car insurance rates 7 jaar ago

That’s the best answer by far! Thanks for contributing.

Vern Odiase 7 jaar ago

I really intend to advise you the fact that I am raw to blog posting and totally valued your post. Quite possibly I am most likely to save your blog post . You definitely have impressive article reports. Delight In it for swapping with us your website write-up.

Rose Artuso 7 jaar ago

It’s actually near close to impossible to encounter well-qualified men or women on this subject, and yet you seem like you fully understand which you’re writing about! Gratitude

quote auto insurance on 7 jaar ago

I can’t believe I’ve been going for years without knowing that.

Free Porn 7 jaar ago

CDK Geomatics provides our clients with a complete spectrum of integrated land surveying and consulting services. Throughout our history, we’ve worked to provide our customers with a level of comfort, service and trust that exceeds their expectations.

Grant Bernasconi 7 jaar ago

It is actually practically not possible to come across well-qualified women and men on this subject, however, you seem like you understand those things you’re talking about! Gratitude

Monty Ogasawara 7 jaar ago

Wow, superb blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your web site is magnificent, as well as the content!

Winnie Lui 7 jaar ago

I just could not go away your site prior to suggesting that I really loved the usual information an individual provide for your guests? Is gonna be back ceaselessly in order to check up on new posts

liability insurance union 7 jaar ago

Heck yeah this is exactly what I needed.

cheap nj auto insurance 7 jaar ago

Thanks for the insight. It brings light into the dark!

discount car insurance quotes 7 jaar ago

That insight solves the problem. Thanks!

insurance auto car quote 7 jaar ago

You’re a real deep thinker. Thanks for sharing.

Marcel Gines 7 jaar ago

I simply wish to notify you that I’m really inexperienced to having a blog and very much enjoyed your post. Most likely I am probably to store your web post . You indeed have fabulous article stuff. Acknowledge it for sharing with us your site write-up.

Billy Tyksinski 7 jaar ago

It really is near impossible to encounter well-informed individual on this content, yet somehow you appear like you realize the things you’re covering! With Thanks

car insurance quotes 7 jaar ago

I love these articles. How many words can a wordsmith smith?

Adrienne Jakubczak 7 jaar ago

This really is the correct weblog for anybody who needs to locate out about this subject. You realize so a lot its almost hard to argue with you (not that I actually would want…HaHa). You definitely put a brand new spin on a topic thats been written about for years. Great stuff, merely nice!

cheap car insurance in nj 7 jaar ago

Your post is a timely contribution to the debate

Bert Hurtubise 7 jaar ago

It really is almost unthinkable to come across well-informed individual on this subject, then again you come across as like you fully understand which you’re revealing! Thanks A Lot

check page 7 jaar ago

I simply want to tell you that I’m all new to blogging and truly liked this page. Probably I’m planning to bookmark your blog post . You actually have good writings. Many thanks for revealing your web page.

american insurance auto 7 jaar ago

Kudos to you! I hadn’t thought of that!

Christopher Kurschner 7 jaar ago

Hi, i think that i saw you visited my blog so i came to “return the favor”.I am trying to find things to enhance my web site!I suppose its ok to use some of your ideas!!

Magaly Oliveros 7 jaar ago

you may have an excellent blog here! would you wish to make some invite posts on my weblog?

Youlanda Mullennix 7 jaar ago

My Partner And I merely desire to inform you you that I am certain beginner to blogging and totally admired your information. Most likely I am prone to remember your site post . You simply have amazing article material. Love it for share-out with us your domain report.

wypożyczalnia kamperów kraków 7 jaar ago

Film Streaming :film Francais, film arabe , film maroc, films maroccains, film tunisiens, film algeriens, film etranger en streaming gratuitement,

continue reading 7 jaar ago

I simply want to mention I’m all new to blogging and site-building and honestly loved this page. More than likely I’m planning to bookmark your site . You certainly have great writings. Kudos for revealing your web page.

auto insurance quotes 7 jaar ago

Articles like these put the consumer in the driver seat-very important.

Cesar Wiese 7 jaar ago

There are some interesting cut-off dates in this article however I don’t know if I see all of them heart to heart. There is some validity but I will take maintain opinion till I look into it further. Good article , thanks and we would like more! Added to FeedBurner as well

post car insurance 7 jaar ago

It’s a joy to find someone who can think like that

insurance student car cheap 7 jaar ago

If you’re reading this, you’re all set, pardner!

car insurance 7 jaar ago

BS low – rationality high! Really good answer!

uninsured motorists 7 jaar ago

Thanks for writing such an easy-to-understand article on this topic.

Hobert Jewels 7 jaar ago

My Partner And I just hope to share it with you in which I’m just beginner to putting up a blog and totally liked your page. Most likely I am most likely to save your post post . You simply have extraordinary article text. Admire it for swapping with us your internet webpage.

Luke Arkenberg 7 jaar ago

It can be near extremely difficult to find well-aware men or women on this theme, nevertheless you come across as like you fully grasp what exactly you’re revealing! Many Thanks

auto insurance 7 jaar ago

Hey, subtle must be your middle name. Great post!

Scott Terhar 7 jaar ago

It’s nearly close to impossible to see well-informed parties on this subject, and yet you appear like you fully grasp those things you’re posting on! Gratitude

Pauline Uerkwitz 7 jaar ago

I am extremely impressed with your writing skills and also with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Anyway keep up the excellent quality writing, it’s rare to see a great blog like this one today..

Vernita Plouffe 7 jaar ago

Simply wish to say your article is as astonishing. The clarity for your post is simply great and that i can think you are a professional in this subject. Fine with your permission let me to snatch your feed to keep up to date with approaching post. Thank you one million and please continue the gratifying work.

Jean Despres 7 jaar ago

It can be nearly unthinkable to find well-qualified individuals on this content, however, you seem like you realize those things you’re writing about! Appreciation

agd 7 jaar ago

The best price agd in Aligato.pl

car insurance 7 jaar ago

Hey, that’s powerful. Thanks for the news.

rp gratis 7 jaar ago

CDK Geomatics provides our clients with a complete spectrum of integrated land surveying and consulting services. Throughout our history, we’ve worked to provide our customers with a level of comfort, service and trust that exceeds their expectations.

car insurance best price 7 jaar ago

You keep it up now, understand? Really good to know.

Rashida Tranmer 7 jaar ago

Between me and my husband we’ve owned more MP3 players over the years than I can count, including Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the last few years I’ve settled down to one line of players. Why? Because I was happy to discover how well-designed and fun to use the underappreciated (and widely mocked) Zunes are.

Bryan Ocacio 7 jaar ago

My Partner And I just desire to share it with you in which I am raw to wordpress blogging and extremely admired your write-up. Quite possibly I am going to remember your blog post . You really have wonderful article stuff. Be Thankful For it for giving out with us your url page.

Waneta Carrigan 7 jaar ago

It really is practically extremely difficult to see well-educated men or women on this matter, however, you look like you know which you’re writing on! Cheers

no car insurance claims 7 jaar ago

This is way more helpful than anything else I’ve looked at.

insurance auto 7 jaar ago

And I was just wondering about that too!

Jackie Piercy 7 jaar ago

It certainly is almost extremely difficult to find well-informed visitors on this content, in addition you come across as like you fully grasp exactly what you’re raving about! Bless You

Daron Selway 7 jaar ago

Unquestionably believe that which you said. Your favorite justification seemed to be on the web the simplest thing to be aware of. I say to you, I definitely get annoyed while people think about worries that they plainly don’t know about. You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole thing without having side-effects , people can take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

אלינור ליבוביץ 7 jaar ago

CDK Geomatics provides our clients with a complete spectrum of integrated land surveying and consulting services. Throughout our history, we’ve worked to provide our customers with a level of comfort, service and trust that exceeds their expectations.

Christi Nalley 7 jaar ago

I simply hope to tell you in which I’m really fresh to posting and genuinely adored your page. Most likely I am most likely to remember your webpage post . You indeed have impressive article content. Get Pleasure From it for share-out with us your blog information.

Tequila Haydal 7 jaar ago

Hey, you?re the goto expert. Thanks for haingng out here.

auto insurance 7 jaar ago

You’ve got to be kidding me-it’s so transparently clear now!

Wilmer Lindau 7 jaar ago

Sorry for the huge review, but I’m really loving the new Zune, and hope this, as well as the excellent reviews some other people have written, will help you decide if it’s the right choice for you.

nieruchomosci ogloszenia 7 jaar ago

elo all :)

auto insurance cheap no fault 7 jaar ago

Your’s is the intelligent approach to this issue.

Lemuel Begonia 7 jaar ago

excellent post, very informative. I wonder why the other specialists of this sector do not notice this. You should continue your writing. I’m confident, you’ve a huge readers’ base already!

internet car insurance 7 jaar ago

Mighty useful. Make no mistake, I appreciate it.

cheap insurance quotes 7 jaar ago

I can’t hear anything over the sound of how awesome this article is.

tickets the book of mormon 7 jaar ago

Oh my goodness! Impressive article dude! Thank you, However I am going through troubles with your RSS. I don’t know the reason why I can’t join it. Is there anyone else having identical RSS issues? Anyone that knows the solution can you kindly respond? Thanx!!|

Marco Cuddihee 7 jaar ago

I’m impressed, I must say. Really hardly ever do I encounter a weblog that’s each educative and entertaining, and let me let you know, you have got hit the nail on the head. Your idea is outstanding; the issue is one thing that not sufficient people are talking intelligently about. I am very comfortable that I stumbled throughout this in my seek for something relating to this.

basement waterproofing baltimore 7 jaar ago

CDK Geomatics provides our clients with a complete spectrum of integrated land surveying and consulting services. Throughout our history, we’ve worked to provide our customers with a level of comfort, service and trust that exceeds their expectations.

cheap automotive insurance 7 jaar ago

That’s a smart answer to a difficult question.

online auto insurance 7 jaar ago

Oh yeah, fabulous stuff there you!

Mendy Dawson 7 jaar ago

I am really amazed with your composing skills in addition to with the layout on your blog. Is this a paid concept or do you alter it your self? Either way maintain the fine quality creating, it is rare to see a wonderful blog like this one these days.

insurance auto quote 7 jaar ago

That’s a shrewd answer to a tricky question

Cristin Bransford 7 jaar ago

You’ll find it practically impossible to come across well-qualified users on this matter, however, you appear like you fully understand whatever you’re posting on! Bless You

insurances vehicle 7 jaar ago

It’s a relief to find someone who can explain things so well

auto insurance 7 jaar ago

This is crystal clear. Thanks for taking the time!

car insurance quote 7 jaar ago

That’s a subtle way of thinking about it.

Krista Messamore 7 jaar ago

It certainly is practically impossible to find well-advised men or women on this niche, even though you appear like you fully grasp what you’re preaching about! Many Thanks

Dianne Woodis 7 jaar ago

Thanks , I have just been searching for information about this topic for ages and yours is the best I’ve came upon till now. However, what about the conclusion? Are you certain concerning the source?

Alonso Mcelrath 7 jaar ago

We really need to inform you which I’m just new to writing and undeniably loved your information. More than likely I am going to remember your webpage post . You literally have fantastic article material. Value it for swapping with us your website document.

information insurance auto 7 jaar ago

Well done to think of something like that

Else Schwalm 7 jaar ago

I’m extremely impressed along with your writing skills as smartly as with the layout for your blog. Is that this a paid subject or did you modify it yourself? Either way keep up the excellent high quality writing, it is rare to look a great weblog like this one today..

insurance quotes auto 7 jaar ago

Your’s is the intelligent approach to this issue.

Gayla Tharrington 7 jaar ago

I’ve read this post and if I could I want to suggest you few interesting things or advice. Perhaps you can write next articles referring to this article. I want to read more things about it!|

Darell Vellucci 7 jaar ago

I like the helpful information you provide in your articles. I will bookmark your blog and check again here regularly. I am quite sure I’ll learn lots of new stuff right here! Best of luck for the next!

car insurance 7 jaar ago

Until I found this I thought I’d have to spend the day inside.

autoinsurance 7 jaar ago

The forum is a brighter place thanks to your posts. Thanks!

Marco Bynum 7 jaar ago

Between me and my husband we’ve owned more MP3 players over the years than I can count, including Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the last few years I’ve settled down to one line of players. Why? Because I was happy to discover how well-designed and fun to use the underappreciated (and widely mocked) Zunes are.

Buck Petrovich 7 jaar ago

Should you tow a definite caravan nor van movie trailer your entire family pretty soon get exposed to the down sides towards preventing very best securely region. awnings

Fae Sampilo 7 jaar ago

I will right away clutch your rss feed as I can’t to find your e-mail subscription link or e-newsletter service. Do you’ve any?

rating insurance auto 7 jaar ago

I thank you humbly for sharing your wisdom JJWY

Bethany Seat 7 jaar ago

It can be mostly unthinkable to come across well-qualified viewers on this theme, however you appear like you be aware of exactly what you’re writing on! Gratitude

car insurance 7 jaar ago

Posts like this brighten up my day. Thanks for taking the time.

Diana Woolridge 7 jaar ago

Personally, if all site owners and bloggers made good content material as you probably did, the net might be much more helpful than ever before.|

Lincoln Kalahiki 7 jaar ago

You’ll find it nearly close to impossible to see well-educated men or women on this matter, however, you appear like you fully grasp which you’re posting on! Gratitude

insurance car import 7 jaar ago

There’s a terrific amount of knowledge in this article!

Goldie Loeblein 7 jaar ago

My brother recommended I might like this web site. He was totally right. This post truly made my day. You can not imagine just how much time I had spent for this information! Thanks!

insurance auto 7 jaar ago

I’d venture that this article has saved me more time than any other.

Martin Woehl 7 jaar ago

You’ll find it mostly extremely difficult to find well-updated parties on this subject, unfortunately you look like you understand what you’re revealing! Many Thanks

insurance auto 7 jaar ago

Furrealz? That’s marvelously good to know.

Chad Contraras 7 jaar ago

I needed to thank you for this fantastic read!! I certainly loved every little bit of it. I’ve got you bookmarked to look at new things you post…

Riva Kirkner 7 jaar ago

Between me and my husband we’ve owned more MP3 players over the years than I can count, including Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the last few years I’ve settled down to one line of players. Why? Because I was happy to discover how well-designed and fun to use the underappreciated (and widely mocked) Zunes are.

car insurance free quotes 7 jaar ago

I feel satisfied after reading that one.

h2ffyRJbcnYEy 7 jaar ago

915540 526906Excellent post man, maintain the good function, just shared this with the friendz 526255

Top Coupons 7 jaar ago

Nice blog layout and theme have been used by you in the blog. Very well done.

Camilla Lippert 7 jaar ago

My Partner And I merely desire to show you which I’m just new to writing and absolutely adored your information. Very possible I am most likely to store your web post . You truly have memorable article writing. Like it for sharing with us your website document.

compare car insurance rates nyc 7 jaar ago

Furrealz? That’s marvelously good to know.

liability insurance 7 jaar ago

Yo, that’s what’s up truthfully.

insurance quotes auto 7 jaar ago

Pleasing you should think of something like that

cheap auto insurance 7 jaar ago

AFAIC that’s the best answer so far!

car insurance quotes 7 jaar ago

Grade A stuff. I’m unquestionably in your debt.

Darron Sou 7 jaar ago

Would you be fascinated about exchanging links?

cheap car insurance 7 jaar ago

It was dark when I woke. This is a ray of sunshine.

insurance auto new 7 jaar ago

Your cranium must be protecting some very valuable brains.

Laura Rossell 7 jaar ago

I was recommended this web site by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my problem. You are wonderful! Thanks!

Ibcbet 7 jaar ago

CDK Geomatics provides our clients with a complete spectrum of integrated land surveying and consulting services. Throughout our history, we’ve worked to provide our customers with a level of comfort, service and trust that exceeds their expectations.

Sanjuana Stumme 7 jaar ago

I want to learn more issues about it!|

Randal Hauber 7 jaar ago

hello there and thank you for your information – I have certainly picked up anything new from right here. I did however expertise some technical issues using this web site, since I experienced to reload the website many times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your hosting is OK? Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will very frequently affect your placement in google and can damage your high-quality score if advertising and marketing with Adwords. Well I’m adding this RSS to my e-mail and could look out for much more of your respective interesting content. Make sure you update this again very soon..

car insurance quotes 7 jaar ago

I could watch Schindler’s List and still be happy after reading this.

cheap travel insurance student 7 jaar ago

You saved me a lot of hassle just now.

hostessy łódź 7 jaar ago

I just couldnt leave your website before telling you that we really enjoyed the quality information you offer to your visitors Will be back often to check up on new posts

insurance public liability professional indemnity 7 jaar ago

That’s a slick answer to a challenging question

perfumeria internetowa 7 jaar ago

I dugg some of you post as I cogitated they were very helpful very beneficial

drivers cheap insurance for young 7 jaar ago

I’m impressed you should think of something like that

Raymundo Malsch 7 jaar ago

It really is almost not possible to come across well-qualified women and men on this matter, even though you seem like you fully understand those things you’re covering! Thanks

Arthur Sagastume 7 jaar ago

It’s almost close to impossible to see well-updated individuals on this matter, then again you look like you are familiar with whatever you’re revealing! Thanks A Lot

Shizuko Finni 7 jaar ago

Might be mostly not possible to encounter well-qualified parties on this niche, however you come across as like you know what you’re covering! Excellent

Santos Mainord 7 jaar ago

My Partner And I merely desire to advise you in which I am certain novice to having a blog and really admired your review. Very likely I am inclined to save your site post . You seriously have fabulous article writing. Acknowledge it for giving out with us your url page.

nj car insurance quotes 7 jaar ago

That’s really thinking of the highest order

cheap insurance 7 jaar ago

A little rationality lifts the quality of the debate here. Thanks for contributing!

Reuben Cullivan 7 jaar ago

It’s actually mostly close to impossible to come across well-qualified americans on this subject, nevertheless you appear like you fully grasp those things you’re indicating! With Thanks

cheap online car insurance quotes 7 jaar ago

This is just the perfect answer for all of us

insurance car 7 jaar ago

Good point. I hadn’t thought about it quite that way. :)

Bobbye Mickey 7 jaar ago

Excellent write-up. I absolutely appreciate this website. Keep it up!

Darrin Ofallon 7 jaar ago

Wow, wonderful blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your web site is fantastic, as well as the content!

michigan auto insurance 7 jaar ago

I’m not easily impressed but you’ve done it with that posting.

new car insurance 7 jaar ago

Time to face the music armed with this great information.

cheap car insurances 7 jaar ago

I bow down humbly in the presence of such greatness.

Vernia Cimini 7 jaar ago

I will right away clutch your rss feed as I can’t to find your e-mail subscription link or e-newsletter service. Do you’ve any?

auto insurance 7 jaar ago

Yeah, that’s the ticket, sir or ma’am

insurance quotes car 7 jaar ago

I see, I suppose that would have to be the case.

cheap insurance 7 jaar ago

Calling all cars, calling all cars, we’re ready to make a deal.

Zachary Loeser 7 jaar ago

It can be practically unattainable to come across well-educated people on this matter, in addition you appear like you comprehend what you’re covering! Cheers

low auto insurance rates 7 jaar ago

We’ve arrived at the end of the line and I have what I need!

Arlette Heusinkveld 7 jaar ago

I really need to tell you in which I’m just novice to posting and thoroughly enjoyed your page. More than likely I am going to remember your article post . You definitely have extraordinary article text. Admire it for swapping with us your internet article.

insurance car 7 jaar ago

Just do me a favor and keep writing such trenchant analyses, OK?

insurance car 7 jaar ago

We could’ve done with that insight early on.

first trenton car insurance 7 jaar ago

This forum needed shaking up and you’ve just done that. Great post!

Mao Mosho 7 jaar ago

It really is almost impossible to encounter well-qualified visitors on this issue, unfortunately you look like you realize exactly what you’re writing on! Excellent

real estate companies 7 jaar ago

These are genuinely wonderful ideas in about blogging. You have touched some fastidious points here. Any way keep up wrinting.|

cheap car insurance in nj 7 jaar ago

Touchdown! That’s a really cool way of putting it!

Gertrude Carratala 7 jaar ago

I am sure this paragraph has touched all the internet users, its really really fastidious paragraph on

discounted car insurance 7 jaar ago

Enlightening the world, one helpful article at a time.

insurance cheapest 7 jaar ago

To think, I was confused a minute ago.

cheap car insurance 7 jaar ago

Wow! Great to find a post with such a clear message!

auto insurance quotes 7 jaar ago

That’s a sharp way of thinking about it.

construction framing 7 jaar ago

When some one searches for his necessary thing, so he/she desires to be available that in detail, therefore that thing is maintained over here.|

Florentino Carrousal 7 jaar ago

Hello there, You’ve done an excellent job. I will definitely digg it and personally recommend to my friends. I’m confident they will be benefited from this website.

companies car insurance ratings 7 jaar ago

Just do me a favor and keep writing such trenchant analyses, OK?

Alberto Fiacco 7 jaar ago

I will right away clutch your rss feed as I can’t to find your e-mail subscription link or e-newsletter service. Do you’ve any?

auto insurance companies 7 jaar ago

Woah nelly, how about them apples!

car insurance agency 7 jaar ago

Brilliance for free; your parents must be a sweetheart and a certified genius.

cheapest auto insurance 7 jaar ago

That’s a wise answer to a tricky question

Cuc Corado 7 jaar ago

It truly is almost unattainable to encounter well-aware readers on this theme, in addition you seem like you fully understand those things you’re writing on! Appreciation

auto insurance quotes 7 jaar ago

I really needed to find this info, thank God!

Auto Insurance qoutes 7 jaar ago

This information is off the hizool!

Denis Larew 7 jaar ago

It’s near not possible to come across well-aware men and women on this theme, then again you look like you realize exactly what you’re raving about! Appreciate It

Oliver Lechuga 7 jaar ago

It can be nearly impossible to find well-informed people on this matter, still, you appear like you comprehend the things you’re covering! Appreciate It

Rena Penwell 7 jaar ago

Heya i am for the first time here. I found this board and I find It really useful & it helped me out a lot. I hope to give something back and help others like you aided me.

car insurance on line 7 jaar ago

Me and this article, sitting in a tree, L-E-A-R-N-I-N-G!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>