Back to blog

Interview in VN: Marjan Minnesma: ‘Het klimaat! De rest is geneuzel’

19 oktober 2014 in In de media

Dit interview in Vrij Nederland met Marjan Minnesma verwoordt precies waarom ik gestart ben met mijn Durablog. Vooral het aspect dat politiek en media het onderwerp ‘klimaatverandering’ stelselmatig negeren vind ik een aansporing om mijn blog verder uit te bouwen. Ik vind dat vooral de media, doordat zij hier weinig aandacht aan besteden, het laten afweten en een kans missen om klimaatverandering op de politieke agenda te krijgen.

 

 

 

Het complete interview in Vrij Nederland:

http://www.vn.nl/Archief/Samenleving/Artikel-Samenleving/Marjan-Minnesma-Het-klimaat-De-rest-is-geneuzel.htm?utm_content=bufferb2ef5&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer   

 

‘We moeten binnen twintig jaar van fossiele brandstoffen af, anders wordt het de tweede helft van deze eeuw gewoon erg ongezellig op deze aardbol,’ zegt Marjan Minnesma, de belangrijkste duurzaamheidsactivist van Nederland. ‘Het kán. Maar dan moet de politiek het willen.’
Vierhonderdduizend mensen in New York, tienduizenden in de straten van Melbourne, Berlijn, Londen en Parijs; met de in honderdzestig landen gehouden People’s Climate March aan de vooravond van de VN-klimaattop, roerde ‘de straat’ zich voor de allereerste keer op grote schaal in het debat over de opwarming van de aarde. De boodschap van mensen als VN-staatssecretaris Ban Ki-moon, de Amerikaanse oud-vicepresident Al Gore, schrijfster Naomi Klein en de Franse milieuminister Ségolène Royal was simpel: regeringsleiders en grote bedrijven moeten eindelijk eens échte maatregelen treffen om de CO2-uitstoot tegen te gaan. En snel ook.

Aan Nederland was de mars bijna voorbijgegaan. Niet een van de traditionele milieuorganisaties had zich aangesloten bij het wereldwijde initiatief. Daarom besloot Marjan Minnesma, oprichtster en directeur van duurzaamheidsorganisatie Urgenda, om half augustus alsnog de handschoen op te pakken. Ze slaagde erin om op zondag 21 september zo’n vijfduizend mensen op de been te brengen bij het EYE-filmmuseum in Amsterdam-Noord. Geen enorm aantal, vergeleken met andere steden. ‘Maar toch vond ik het geslaagd,’ zegt Minnesma daags na de bijeenkomst. ‘We hadden geen budget en konden dus nergens adverteren. Er was een flinke delegatie van de oude milieubeweging, maar ook mensen uit óns netwerk. Mensen die, zoals ikzelf, misschien wel voor de allereerste keer naar een demonstratie kwamen; ondernemers, wetenschappers, bestuurders, de kerken, ouders met kinderen, studenten. Het was een heel divers gezelschap.’
 'Als je de rapporten jaar op jaar leest, word je er niet vrolijker op.' Foto: Valentina Vos
‘Als je de rapporten jaar op jaar leest, word je er niet vrolijker op.’ Foto: Valentina Vos

264 Comments

Michael 7 jaar ago

I also like the Pistachio jacket. I’d be dnrimaeg of that jacket for the next few days. I like the “deets” and the construction of it…The interchanging of clothes between the guys and the girls remind me of someone who really does it so well, Patti Smith.

cheap florida auto insurance 7 jaar ago

That’s a sharp way of thinking about it.

buy viagra online 7 jaar ago

The forum is a brighter place thanks to your posts. Thanks!

car insurace 7 jaar ago

It’s great to find someone so on the ball

cheapest insurance rate 7 jaar ago

This piece was a lifejacket that saved me from drowning.

anxiety impotence performance 7 jaar ago

Last one to utilize this is a rotten egg!

term life insurance quote 7 jaar ago

So that’s the case? Quite a revelation that is.

brand name viagra for sale 7 jaar ago

I’m really into it, thanks for this great stuff!

car insurance 7 jaar ago

It’s wonderful to have you on our side, haha!

valley insurance auto 7 jaar ago

We’ve arrived at the end of the line and I have what I need!

cialis 7 jaar ago

Unbelievable how well-written and informative this was.

US online viagra 7 jaar ago

Grade A stuff. I’m unquestionably in your debt.

small business insurance california 7 jaar ago

Hey, that’s powerful. Thanks for the news.

cialis online 7 jaar ago

At last! Someone with the insight to solve the problem!

cialis order 7 jaar ago

The answer of an expert. Good to hear from you.

small business insurance cost 7 jaar ago

I was drawn by the honesty of what you write

where to buy viagra online 7 jaar ago

The truth just shines through your post

car insurance cheap female 7 jaar ago

Economies are in dire straits, but I can count on this!

viagra online 7 jaar ago

Oh yeah, fabulous stuff there you!

auto insurance affordable 7 jaar ago

You saved me a lot of hassle just now.

causes impotence 7 jaar ago

Walking in the presence of giants here. Cool thinking all around!

self employed insurance life 7 jaar ago

I was drawn by the honesty of what you write

provider aetna health insurance 7 jaar ago

I hate my life but at least this makes it bearable.

viagra 7 jaar ago

Full of salient points. Don’t stop believing or writing!

cheap viagra without prescription 7 jaar ago

That’s a smart way of thinking about it.

elderly health insurance 7 jaar ago

Hey, subtle must be your middle name. Great post!

car insurance quotes 7 jaar ago

Didn’t know the forum rules allowed such brilliant posts.

canada insurance car 7 jaar ago

Thanks for contributing. It’s helped me understand the issues.

Tadalafil 7 jaar ago

I am totally wowed and prepared to take the next step now.

buy viagra online 7 jaar ago

Holy shiznit, this is so cool thank you.

where can i buy viagra cheap 7 jaar ago

Absolutely first rate and copper-bottomed, gentlemen!

generic viagra 7 jaar ago

Knowledge wants to be free, just like these articles!

order viagra online 7 jaar ago

I told my kids we’d play after I found what I needed. Damnit.

viagra online without prescription cheap 7 jaar ago

I came, I read this article, I conquered.

sildenafil 7 jaar ago

I was so confused about what to buy, but this makes it understandable.

impotence symptoms of 7 jaar ago

Ah, i see. Well that’s not too tricky at all!”

accutane crohns disease risk 7 jaar ago

Wow! Great to find a post knocking my socks off!

business insurance provider 7 jaar ago

That’s way the bestest answer so far!

buy viagra online no prescription 7 jaar ago

In the complicated world we live in, it’s good to find simple solutions.

for impotence herbs 7 jaar ago

That’s a smart answer to a difficult question.

affordable health insurance 7 jaar ago

Stay informative, San Diego, yeah boy!

viagra by mail 7 jaar ago

I’m quite pleased with the information in this one. TY!

cheap life insurance 7 jaar ago

Just do me a favor and keep writing such trenchant analyses, OK?

buy viagra on line 7 jaar ago

Well put, sir, well put. I’ll certainly make note of that.

viagra online 7 jaar ago

Thanks for writing such an easy-to-understand article on this topic.

buy viagra 7 jaar ago

Deadly accurate answer. You’ve hit the bullseye!

cialis and viagra together 7 jaar ago

That’s cleared my thoughts. Thanks for contributing.

viraga 7 jaar ago

You really found a way to make this whole process easier.

term life insurance rate 7 jaar ago

You’ve really impressed me with that answer!

car insurance 7 jaar ago

Pleasing to find someone who can think like that

impotence prostate 7 jaar ago

Kudos! What a neat way of thinking about it.

life insurance term versus whole 7 jaar ago

Thanks for spending time on the computer (writing) so others don’t have to.

psychological impotence 7 jaar ago

That’s way the bestest answer so far!

viagra by mail 7 jaar ago

That’s not just the best answer. It’s the bestest answer!

whole life insurance quote 7 jaar ago

I didn’t know where to find this info then kaboom it was here.

herbal impotence 7 jaar ago

That’s really shrewd! Good to see the logic set out so well.

online viagra cialis 7 jaar ago

Haha, shouldn’t you be charging for that kind of knowledge?!

viagra online 7 jaar ago

That’s the smart thinking we could all benefit from.

ordering cialis 7 jaar ago

Unbelievable how well-written and informative this was.

where can i buy viagra cheap 7 jaar ago

Kick the tires and light the fires, problem officially solved!

order cialis on line 7 jaar ago

This is way more helpful than anything else I’ve looked at.

cialis cheap 7 jaar ago

Perfect shot! Thanks for your post!

cialis order on line 7 jaar ago

What a pleasure to meet someone who thinks so clearly

free viagra without prescription 7 jaar ago

This is the perfect way to break down this information.

viagra vs cialis 7 jaar ago

Always the best content from these prodigious writers.

small business insurance estimates 7 jaar ago

I cannot tell a lie, that really helped.

erectile 7 jaar ago

I am forever indebted to you for this information.

cialis online 7 jaar ago

I had no idea how to approach this before-now I’m locked and loaded.

cialis non prescription cheapest prices 7 jaar ago

This has made my day. I wish all postings were this good.

discount viagra 7 jaar ago

Ah, i see. Well that’s not too tricky at all!”

cialis online 7 jaar ago

Weeeee, what a quick and easy solution.

insurance magnacare 7 jaar ago

Could you write about Physics so I can pass Science class?

auto insurance quotes 7 jaar ago

Lot of smarts in that posting!

viagra sales 7 jaar ago

Woot, I will certainly put this to good use!

monthly health insurance 7 jaar ago

A million thanks for posting this information.

insurance life quote 7 jaar ago

You have more useful info than the British had colonies pre-WWII.

life insurance rider 7 jaar ago

You keep it up now, understand? Really good to know.

viagra vs cialis 7 jaar ago

Impressive brain power at work! Great answer!

buy brand viagra online 7 jaar ago

I see, I suppose that would have to be the case.

erection 7 jaar ago

That’s an expert answer to an interesting question

cheapest online car insurance 7 jaar ago

IMHO you’ve got the right answer!

VIAGARA 7 jaar ago

That’s the thinking of a creative mind

car insurance 7 jaar ago

You’re a real deep thinker. Thanks for sharing.

cialis on the web 7 jaar ago

It’s good to get a fresh way of looking at it.

pfizer viagra 7 jaar ago

I much prefer informative articles like this to that high brow literature.

buy viagara 7 jaar ago

There’s a terrific amount of knowledge in this article!

where to buy viagra 7 jaar ago

Was totally stuck until I read this, now back up and running.

accutane buy 7 jaar ago

Superior thinking demonstrated above. Thanks!

cialis on the web 7 jaar ago

I’ll try to put this to good use immediately.

for impotence herbs 7 jaar ago

This post has helped me think things through

insurance car 7 jaar ago

Grazi for making it nice and EZ.

car insurance quotes pa 7 jaar ago

You write so honestly about this. Thanks for sharing!

cheapest health insurance quotes 7 jaar ago

Life is short, and this article saved valuable time on this Earth.

health insurance 7 jaar ago

Great insight! That’s the answer we’ve been looking for.

online business insurance quotes 7 jaar ago

Tip top stuff. I’ll expect more now.

cialis vs viagra 7 jaar ago

Your article perfectly shows what I needed to know, thanks!

order viagra without prescription 7 jaar ago

Smart thinking – a clever way of looking at it.

cheap life insurance 7 jaar ago

Surprising to think of something like that

cheap cialis generic 7 jaar ago

I came, I read this article, I conquered.

small business insurance online 7 jaar ago

And to think I was going to talk to someone in person about this.

discount generic cialis 7 jaar ago

BS low – rationality high! Really good answer!

pfizer viagra on line from Canada 7 jaar ago

Many many quality points there.

accutane attorneys greenville 7 jaar ago

Normally I’m against killing but this article slaughtered my ignorance.

cialias online 7 jaar ago

Heck yeah this is exactly what I needed.

discount cialis 7 jaar ago

There’s a terrific amount of knowledge in this article!

compare life insurance rates 7 jaar ago

It’s good to see someone thinking it through.

car insurance 7 jaar ago

Hey, that’s powerful. Thanks for the news.

viagara pills 7 jaar ago

I really needed to find this info, thank God!

best online site to order cialis 7 jaar ago

Finding this post. It’s just a big piece of luck for me.

order viagra online 7 jaar ago

Hey hey hey, take a gander at what’ you’ve done

buy cialis on line with no prescription 7 jaar ago

Very valid, pithy, succinct, and on point. WD.

young impotence 7 jaar ago

Ya learn something new everyday. It’s true I guess!

life insurance best 7 jaar ago

Yeah, that’s the ticket, sir or ma’am

erection 7 jaar ago

Just what the doctor ordered, thankity you!

cialis purchase online 7 jaar ago

That’s the perfect insight in a thread like this.

online viagra 7 jaar ago

Pleasing you should think of something like that

knoxville illinois accutane appellate court 7 jaar ago

Why does this have to be the ONLY reliable source? Oh well, gj!

viagra 7 jaar ago

I can already tell that’s gonna be super helpful.

car insurance quotes 7 jaar ago

This is crystal clear. Thanks for taking the time!

cheap viagra 7 jaar ago

The honesty of your posting shines through

Order Cialis online 7 jaar ago

Thanks for starting the ball rolling with this insight.

get accutane online 7 jaar ago

You’re a real deep thinker. Thanks for sharing.

cheap viagra without prescription 7 jaar ago

And I thought I was the sensible one. Thanks for setting me straight.

performance car insurance young driver 7 jaar ago

None can doubt the veracity of this article.

where to get accutane 7 jaar ago

Your answer lifts the intelligence of the debate.

free car insurance quotes online 7 jaar ago

A bit surprised it seems to simple and yet useful.

generic viagra 7 jaar ago

Thinking like that shows an expert’s touch

online cialis 7 jaar ago

That insight’s just what I’ve been looking for. Thanks!

buy viagra online 7 jaar ago

You’ve impressed us all with that posting!

life insurance online quotes 7 jaar ago

I guess finding useful, reliable information on the internet isn’t hopeless after all.

impotence help 7 jaar ago

With all these silly websites, such a great page keeps my internet hope alive.

purchase cialis online 7 jaar ago

Whoa, things just got a whole lot easier.

life insurence 7 jaar ago

Hey, you’re the goto expert. Thanks for hanging out here.

quote for car insurance 7 jaar ago

And I was just wondering about that too!

generic viagra 7 jaar ago

Thanks for spending time on the computer (writing) so others don’t have to.

viagra for sale 7 jaar ago

You’re a real deep thinker. Thanks for sharing.

bestsite to buy viagra without a prescription 7 jaar ago

Always the best content from these prodigious writers.

buy generic viagra 7 jaar ago

Your thinking matches mine – great minds think alike!

accutane and dermabrasion complications 7 jaar ago

You saved me a lot of hassle just now.

how to order cialis online safely 7 jaar ago

AFAICT you’ve covered all the bases with this answer!

buying viagra 7 jaar ago

Thanks for your thoughts. It’s helped me a lot.

cheap cialis 7 jaar ago

I could read a book about this without finding such real-world approaches!

insurance car 7 jaar ago

Smart thinking – a clever way of looking at it.

australia impotence 7 jaar ago

I read your posting and was jealous

steel erection 7 jaar ago

Boom shakalaka boom boom, problem solved.

buy livitra 7 jaar ago

And to think I was going to talk to someone in person about this.

viagra 7 jaar ago

This post has helped me think things through

cialis dosage 7 jaar ago

I can already tell that’s gonna be super helpful.

buy brand viagra online 7 jaar ago

Superior thinking demonstrated above. Thanks!

on line accutane pharmacy 7 jaar ago

And I was just wondering about that too!

cialis for less 7 jaar ago

This makes everything so completely painless.

best online viagra 7 jaar ago

Help, I’ve been informed and I can’t become ignorant.

cheap viagra 7 jaar ago

IMHO you’ve got the right answer!

accutane cheap online 7 jaar ago

Wow! Great to find a post knocking my socks off!

viagra sold on line 7 jaar ago

Learning a ton from these neat articles.

order accutane 7 jaar ago

Insights like this liven things up around here.

car insurance 7 jaar ago

Great article but it didn’t have everything-I didn’t find the kitchen sink!

advice impotence 7 jaar ago

It’s good to get a fresh way of looking at it.

get accutane on line 7 jaar ago

Super excited to see more of this kind of stuff online.

discount cialis 7 jaar ago

The expertise shines through. Thanks for taking the time to answer.

viagra prices 7 jaar ago

You’ve really impressed me with that answer!

buy brand viagra 7 jaar ago

Your’s is the intelligent approach to this issue.

buy viagra cheap 7 jaar ago

So that’s the case? Quite a revelation that is.

impotence smoking 7 jaar ago

All of these articles have saved me a lot of headaches.

accutane 7 jaar ago

Boy that really helps me the heck out.

Cialafil in Oklahoma 7 jaar ago

Life is short, and this article saved valuable time on this Earth.

accutane acne medicine online 7 jaar ago

That’s 2 clever by half and 2×2 clever 4 me. Thanks!

impotence drug 7 jaar ago

A pleasingly rational answer. Good to hear from you.

buying viagra 7 jaar ago

Thinking like that shows an expert at work

how to order viagara on line 7 jaar ago

That kind of thinking shows you’re an expert

levitra 7 jaar ago

That’s a nicely made answer to a challenging question

cheap car auto insurance 7 jaar ago

I’m impressed. You’ve really raised the bar with that.

buy viagra on-line 7 jaar ago

I’m impressed. You’ve really raised the bar with that.

accutane drugs 7 jaar ago

Normally I’m against killing but this article slaughtered my ignorance.

term life insurance rate 7 jaar ago

Home run! Great slugging with that answer!

sildenafil 7 jaar ago

Thinking like that shows an expert at work

insurance car 7 jaar ago

Kudos to you! I hadn’t thought of that!

buy car insurance online 7 jaar ago

I can already tell that’s gonna be super helpful.

car insurance quote 7 jaar ago

That’s an inventive answer to an interesting question

auto insurance online quote 7 jaar ago

Mighty useful. Make no mistake, I appreciate it.

search insurance auto 7 jaar ago

How neat! Is it really this simple? You make it look easy.

vehicle insurance business 7 jaar ago

Heck of a job there, it absolutely helps me out.

cheap car insurance 7 jaar ago

This is a really intelligent way to answer the question.

cheapest car insurance 7 jaar ago

The honesty of your posting shines through

car cheap insurance 7 jaar ago

Great article but it didn’t have everything-I didn’t find the kitchen sink!

free car insurance 7 jaar ago

Glad I’ve finally found something I agree with!

cheap nj insurance 7 jaar ago

The accident of finding this post has brightened my day

american insurance car 7 jaar ago

Keep on writing and chugging away!

auto insura 7 jaar ago

Perfect shot! Thanks for your post!

cheap carinsurance 7 jaar ago

That’s cleared my thoughts. Thanks for contributing.

car insurance 7 jaar ago

Is that really all there is to it because that’d be flabbergasting.

buy car insurance online 7 jaar ago

If information were soccer, this would be a goooooal!

riverside auto insurance 7 jaar ago

A good many valuables you’ve given me.

car insurance rates 7 jaar ago

That’s 2 clever by half and 2×2 clever 4 me. Thanks!

auto insurance quote 7 jaar ago

A wonderful job. Super helpful information.

insurance auto 7 jaar ago

Superior thinking demonstrated above. Thanks!

auto insurance 7 jaar ago

Shoot, so that’s that one supposes.

online car insurance qoutes 7 jaar ago

None can doubt the veracity of this article.

car insurance quotes online 7 jaar ago

I was seriously at DefCon 5 until I saw this post.

cheapest car insurance 7 jaar ago

Stellar work there everyone. I’ll keep on reading.

california insurance cheap 7 jaar ago

Big help, big help. And superlative news of course.

car insurance in western australia 7 jaar ago

Thinking like that shows an expert’s touch

auto insurance 7 jaar ago

Thanks for your thoughts. It’s helped me a lot.

free car insurance quotes online 7 jaar ago

This is a really intelligent way to answer the question.

cheap vehicle insurance 7 jaar ago

You have more useful info than the British had colonies pre-WWII.

cheap car insurance online quotes 7 jaar ago

That’s an inventive answer to an interesting question

insurance buy online car 7 jaar ago

That’s the best answer by far! Thanks for contributing.

cheap online car insurance 7 jaar ago

Touchdown! That’s a really cool way of putting it!

car insurance village 7 jaar ago

A million thanks for posting this information.

auto insurance 7 jaar ago

Great insight. Relieved I’m on the same side as you.

rating car insurance group 7 jaar ago

At last! Something clear I can understand. Thanks!

cheap insurance 7 jaar ago

That’s the perfect insight in a thread like this.

car insurance montgomery 7 jaar ago

Always refreshing to hear a rational answer.

insurance money car 7 jaar ago

Great thinking! That really breaks the mold!

auto insurance for 7 jaar ago

I’m impressed by your writing. Are you a professional or just very knowledgeable?

az insurance auto 7 jaar ago

Super informative writing; keep it up.

car insurance quotes online 7 jaar ago

I thank you humbly for sharing your wisdom JJWY

auto insurance lowest 7 jaar ago

Hey, that post leaves me feeling foolish. Kudos to you!

insurance car 7 jaar ago

This post has helped me think things through

insurance quotes auto 7 jaar ago

Of the panoply of website I’ve pored over this has the most veracity.

autoinsurance 7 jaar ago

Nothing I could say would give you undue credit for this story.

car insurance sudbury 7 jaar ago

You’ve got it in one. Couldn’t have put it better.

gap insurance car 7 jaar ago

Posts like this make the internet such a treasure trove

cheap car insurance quotes 7 jaar ago

This is the perfect way to break down this information.

nj car insurance quote 7 jaar ago

This introduces a pleasingly rational point of view.

car insureance 7 jaar ago

That insight would have saved us a lot of effort early on.

service insurance auto 7 jaar ago

You’ve hit the ball out the park! Incredible!

free online car insurance quote 7 jaar ago

Such an impressive answer! You’ve beaten us all with that!

cheap nj auto insurance 7 jaar ago

No question this is the place to get this info, thanks y’all.

california insurance cheap auto 7 jaar ago

That’s a brilliant answer to an interesting question

car insurance quote 7 jaar ago

This was so helpful and easy! Do you have any articles on rehab?

insurance quotes car 7 jaar ago

Your answer was just what I needed. It’s made my day!

nj car insurance quote 7 jaar ago

Superior thinking demonstrated above. Thanks!

insurance car reviews 7 jaar ago

If you wrote an article about life we’d all reach enlightenment.

auto insurance underwriting 7 jaar ago

Great article but it didn’t have everything-I didn’t find the kitchen sink!

auto insurance 7 jaar ago

That’s cleared my thoughts. Thanks for contributing.

car insurance 7 jaar ago

Great article, thank you again for writing.

carinsurance 7 jaar ago

That’s way the bestest answer so far!

car insurance quote 7 jaar ago

Dag nabbit good stuff you whippersnappers!

car insurance quotes online ireland 7 jaar ago

Finding this post solves a problem for me. Thanks!

auto insurance 7 jaar ago

Boy that really helps me the heck out.

auto insurance quote 7 jaar ago

Good to see real expertise on display. Your contribution is most welcome.

insurance car 7 jaar ago

A bit surprised it seems to simple and yet useful.

cheap car insurance 7 jaar ago

If you’re looking to buy these articles make it way easier.

car insurance 7 jaar ago

Reading posts like this make surfing such a pleasure

insurance quotes car 7 jaar ago

Always a good job right here. Keep rolling on through.

insurance auto 7 jaar ago

I found just what I was needed, and it was entertaining!

car insurance elderly 7 jaar ago

An intelligent answer – no BS – which makes a pleasant change

insurance car 7 jaar ago

This piece was a lifejacket that saved me from drowning.

auto insurance quotes 7 jaar ago

Action requires knowledge, and now I can act!

rates car insurance in 7 jaar ago

Kewl you should come up with that. Excellent!

auto insurance free quotes 7 jaar ago

I went to tons of links before this, what was I thinking?

car insurace 7 jaar ago

Wow! That’s a really neat answer!

america car insurance 7 jaar ago

What liberating knowledge. Give me liberty or give me death.

insurance quotes car 7 jaar ago

You really saved my skin with this information. Thanks!

cheap insurance online auto 7 jaar ago

That’s a slick answer to a challenging question

car cheap insurance 7 jaar ago

THX that’s a great answer!

car insurance quote 7 jaar ago

I came, I read this article, I conquered.

car insurance quote 7 jaar ago

Your answer shows real intelligence.

discount auto insurance quotes 7 jaar ago

Free knowledge like this doesn’t just help, it promote democracy. Thank you.

free car insurance 7 jaar ago

That hits the target perfectly. Thanks!

cheap insurance 6 jaar ago

A few years ago I’d have to pay someone for this information.

auto insurance 6 jaar ago

This does look promising. I’ll keep coming back for more.

Sunny 4 jaar ago

Amy,I have been reading your blog for awh8el&#i230;you do a great job of expressing your feelings about Down Syndrome and life in general. My blog still tends to be more factual and informative in nature. Can’t quite get myself to really put my thoughts and feelings out there!! It could be kind of scary!!! I am with you on the karma thing. A lot of people just got big ole targets on their back.Thanks for putting my blog on your bloglist!Also, I would love to get an update on Larkin’s Place sometime!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>