Back to blog

verslag van het Symposium Monitor Duurzaam Nederland

6 februari 2015 in Verslag

Afgelopen donderdag was ik aanwezig op het Symposium waar de stand van zaken rond duurzaamheid in Nederland werd gepresenteerd. Het planbureau voor de leefomgeving heeft deze monitor ontwikkeld samen met het Centraal Bureau voor de statistiek, Centraal Planbureau en het Sociaal en Cultureel Planbureau. Hieronder een verslag wat ik live op mijn iPad heb getypt. Het Symposium werd gegeven in het voormalige hoofdkantoor van Esso genaamd Spaces in de volksmond de Rode Olifant genoemd.

 

Symposium Duurzaam Nederland: 3e editie
5 februari 2015
Opening door dagvoorzitter Suzanne van der Pijl in dienst bij,
BuroeauSchuttelaar en Partners heeft het symposium georganiseerd.
Bezoekers van overheden, bedrijven en maatschappelijk organisaties.
De rol van de Nederlandse overheid is hier een belangrijk aspect.

Vandaag ook algemeen overleg in de tweede kamer over duurzaamheid.

Film over de monitor duurzaam Nederland ook op de website monitor duurzaamheid Nederland. ( door imagine people)

het symposium in het voormalige Esso gebouw.

het symposium in het voormalige Esso gebouw.

IMG_1929

Jan Pieter Smits van centraal bureau  Nederland verteld over het rapport monitor duurzaamheid nederland. Indicatoren rapport
Geeft weer wat de stand van het land is qua duurzame ontwikkeling.
Dit is een ontwikkeling die voorziet in huidige generaties zonder komende generaties en die in derde wereld wordt benadeeld.
1) hier en nu, 2) later 3) elders
Is internationaal samen met VN en andere organisaties als OESO opgezet.
Er zijn 90 indicatoren die gevisualiseerd zijn om met een breed publiek te delen.
In Nederland is de kwaliteit van het leven hoog maar we leggen wel beslag op de volgende generaties en de derde wereld.
Nederland brengt steeds minder schade toe aan het milieu maar materialen voetafdruk is gestegen. Koolstofvoetafdruk is gedaald.
Maarten Hayer, directeur van planbureau voor de leefomgeving:
Kunnen we de rest van de fossiele brandstoffen laten zitten en kan de technologie dit oplossen op gebied van de energie innovatie.
De eerste stappen zijn gezet met het energie akkoord, 2020 is al heel dichtbij.
Er moet verder worden gekeken voorbij 2020!
We zitten in een paradox.
Aan de ene kant moet het snel en aan de andere kant moet ook op de lange termijn worden gekeken om bij het 2 graden doel te krijgen.
Disruptive technologies moeten worden aangejaagd!
Er wordt 100 miljoen besteed aan duurzame innovaties.
De fase van ontwikkeling van technologie te brengen naar de markt fase is belangrijk.
Natuurkundigen en biologen hebben veel invloed gehad. Nu moet het meer in het publieke domein terecht komen.

Paul Ekins professor aan de universiteit Londen
Developing a Green Economy Strategy

Stabiel klimaat, bronnen veiligheid, kwaliteit van de leefomgeving.
Hoeveel groei kan er komen uit een groene economie.
Er moet meer worden geïnvesteerd in menselijk en natuurlijk kapitaal.
We moeten betere manieren vinden om duurzame materialen en energie te winnen.
Economische groei moet in de toekomst samengaan natuurlijke duurzaamheid.
De groene economie kan alleen via het publieke domein worden geborgd.
Daar is een macro economisch plan voor en een eco-vriendelijk belasting regime.
Denemarken is een van de eerste landen in Europa die deze belasting heeft ingevoerd.
Infrastructuur moet ook snel duurzamer en zelfvoorzienend worden gemaakt. Hier zijn nieuwe investeringsfondsen voor nodig.
Een oproep om afval om te zetten in grondstoffen.
Bedrijven die innoveren moeten ondersteuning krijgen van de overheid.
De auto industrie is duurzaam bezig in Engeland. De bouwsector is niet goed bezig met duurzaam bouwen. De economie is winst-gedreven dus duurzame innovatie moet leiden tot duurzaam winstgevend zaken doen.
Efficiënt omgaan met bronnen:
Recycling, eco design, life cycle performance,
Er kan zeer veel winst behaald worden door een groene groei economie.
De rol van de overheid is hierbij cruciaal om een level playing field te creëren.
De vervuiling verkort nu nog de levens van veel mensen in Engeland.
Partnership  tussen bedrijven en overheden is hierbij cruciaal.
Hij pleit voor het mee laten tellen van niet materiële zaken in het bruto nationale product.

Eindconclusie van Thalitha Mussee:

Thalita roept op om eerst een goede toekomst visie te schetsen waar we met zijn allen naar toe willen. Dit geeft duidelijkheid aan burgers en bedrijven.
Wat betekend welvaart en welzijn in de toekomst. We moeten durven nadenken over wat welvaart betekend in de toekomst. Het vervuiler betaald principe wordt nog niet nageleefd. Voorbeeld van interview van Shell  in de Volkskrant. Grijze industrie wordt financieel bevoordeeld door subsidies. De vervuiler betaald nog steeds niet!
Duurzaam inkopen wordt nog steeds niet gedaan door de overheid.  Er wordt eerder naar de prijs gekeken. Groene subsidies komen te weinig bij de kleine innovatieve ondernemers terecht. Patenten moeten worden vrijgegeven zodat kleine bedrijven

Thalitha Mussee

Thalitha Mussee

Siebe Riedstra secretaris generaal van ministerie van I en M
geeft de antwoorden vanuit de overheid.
De rol van de overheid is erg ingewikkeld.
Regels loslaten om innovaties mogelijk te maken.
Afval omzetten naar grondstof.
Innovaties helpen naar schaalgrootte.
Duurzaam inkopen wordt wel gestimuleerd maar loopt achter de feiten aan.
Prioriteit is een circulaire economie.
Thalita wijst erop dat de regelgeving vaak innoveren en MVO in de weg staan.

Hoe zit het met de stip op de horizon?
Siebe Riedstra geeft aan dat er vele stippen op de horizon zijn.
Sommige zijn makkelijker te bereiken.

Thalita wijst er weer op dat er eerst een duidelijk doel en droom voor de toekomst moet worden gesteld. En daarna plannen ontwikkelen.

Siebe Riedstra is optimistisch en er zijn vele goede stappen in de goede richting.
Samenspel tussen bedrijven, burgers, overheden zijn hierin belangrijk.

 

Tot zover mijn verslag. Het verhaal was behoorlijk theoretisch. Praktische zaken kwamen niet echt aan bod.

Vooral veel politieke zaken en discussies.