Back to blog

Verslag van FD energiedebat: Kunnen banken een boost geven aan de energie transitie?

28 januari 2015 in Verslag

Ik was gisteren aanwezig op het hoofdkantoor van ABN AMRO te Amsterdam. Zij waren gastheer voor een nieuwe aflevering van het FD energiedebat. Het was interessant om te horen hoe de financiële sector aankijkt tegen het investeren in duurzame energie projecten. Het debat had wel een hoog politiek gehalte maar ik zie toch wel een trend naar bereidheid om te investeren in duurzame energie projecten. Het grote struikelblok is hierbij dat men graag wil investeren in de reële economie. Omdat dit zekerheid geeft over het rendement op de investeringen. Echter is de vraag steeds actueler of de fossiele brandstoffen wel zo lucratief zijn gezien de negatief impact op het klimaat en milieu. De wordt ook wel de ‘carbon bubble’ genoemd. Er werd dan ook door een aantal sprekers, waaronder Ed Nijpels, terecht gepleit voor het belasten van CO2 veroorzakers.

Dit is de enige manier om een gelijk speelveld te creëren voor het rendabel maken van investeringen in duurzame energie.

 

De centrale entree van de ABN AMRO, daar is geld!

De centrale entree van de ABN AMRO, daar is geld!

 Hieronder de aantekening die ik tijdens het debat op mijn iPad heb gemaakt:

ABN AMRO maakt serieus werk van duurzaamheid.

voorwoord ABN AMRO bestuursvoorzitter Johan van hal:
Alle elektriciteit voor ABN AMRO vanaf 1 januari Hollandse windenergie. Data centers aanpassen voor meer energie besparing. Ook meegedaan aan de Green Quest. Kantoor in Alkmaar CO2 neutraal maken. ABN AMRO wil het goede voorbeeld geven en ook zo haar klanten beter te adviseren op gebied van duurzaamheid. Veel financieringen voor duurzame projecten voor het bedrijfsleven en ook particulieren. Energie besparings-krediet voor het project 0 op de meter.

Roy op het Veld van het FD:
Wijst op het belang van een financieel systeem en daaraan gekoppeld het energie systeem.  Bij dit debat komen energie en financiën bij elkaar.

Roelof Hemmen leidt het debat:
Er wordt een interactieve peiling gedaan via Wifi om de meningen van het publiek in de loop van het debat te volgen.

Hans van Cleef van ABN AMRO:
Sector econoom over de energie transitie
Tot 2040 een mix van hernieuwbare en fossiele energie
De rol van de banken kan zijn het verstrekken van financieringen aan duurzame energie maar ook vanwege transitie nog aan fossiele energie.
Er wordt gekeken naar de Duitse energiewende, het emissie trading system
Meer geld beschikbaar stellen voor innovatie en efficiency.
Met ook op de 2020 en 2030 doelstellingen.
Hij pleit voor een brede spreiding van het energienet.
Samen met Europa gaan voor de 2020 en 2030  doelstellingen.
Een open mind houden voor de ontwikkelingen op energie gebied.

Ed Nijpels van de commissie van het Nationale energie akkoord:
Alle 159 afspraken zijn in werking getreden.
Er is een dashboard waarop de voortgang van het energie akkoord  door iedereen gevolgd kan worden. Volgens Ed Nijpels zijn we goed op weg en Ed Nijpels verwacht dat we het gaan halen. Op dit moment staat Nederland er nog niet goed voor. We staan op de 25 e plaats dus er moet een inhaalslag gemaakt worden. Ook pleit hij voor belasting op CO2 uitstoot.

Ed Nijpels bewaker van het NL energie akkoord.

Ed Nijpels bewaker van het NL energie akkoord.

Rick Bosman is adviseur van de erasmus universiteit en is duurzaam adviseur
Maarten Michielse is financier van het overnemen van energie investeringen voor bedrijven.

Yme Bosma programma Rockstart Smart Energy Programma.
Rens van Tilburg econoom van sustainable finance lab.
Banken zijn zoekende wat ze kunnen bijdragen aan een rol in de energietransitie.
Het gebeurd nog niet op grote schaal, er zijn wel lichtpuntjes maar het moet worden opgeschaald. Banken, pensioenfondsen.
Jan Hein Jesse onafhankelijk energie expert zegt dat 35 % nog kolen olie en gas.
Hij is de uitdager van het debat:
De Nederlandse overheid is nog verslaafd aan olie.
Ed Nijpels geeft als voorbeeld de postcode roos regeling wat goed is bedoeld maar te ingewikkeld .
Is er geld genoeg?
De mening is dat er geld genoeg is maar het is een kwestie van rendement inschattingen zegt Ed Nijpels. Er is een nationale financiering instelling
40. – 50 miljard aan investeringen nodig voor het energie akkoord.
Als het energieakkoord wordt uitgevoerd gaat dat geld besparen voor de burgers.
Er wordt opgemerkt dat er nog veel geld wordt geïnvesteerd in fossiele energie.
Er wordt gepleit voor een uitfaseringsplan voor fossiele energie.

Ed Nijpels vraagt zich af of het nog wel verantwoord is om te investeren in fossiele energie.
1000 miljard dollar is nodig om met duurzame energie doelstelling voor 2030 te halen.
Hoe gaan we er voor zorgen dat het geld de goede kant opgaat?
De carbon bubble betekend dat er een groot deel van de fossiele energie niet meer verbrand kan worden om het klimaat te redden. Ed Nijpels pleit ervoor om de prijs van CO2 uitstoot te vergroten. Dan ontstaat er een level playing field. Grote bedrijven pleiten ook voor het belasten van CO2 uitstoot. Rick Bosman pleit voor het screen van investeringen op Carbon Bubble risico’s. Ed Nijpels zegt nogmaals dat het allemaal te langzaam gaat. Jan Hein Jesse stelt dat er word gekeken naar het verduurzamen van vastgoed. Omdat de overheden te traag gaan is er een grote rol voor de banken. Het probleem is om de risico’s in te kunnen schatten. 2020 moet alles energie neutraal worden gemaakt. Uit de zaal komt een opmerking dat de economie niet ecologisch verantwoord is.  ABN AMRO. Heeft het Gemini windpark gefinancierd samen met andere internationale banken. Ed Nijpels roept de Nederlandse financiers op om meer te investeren in duurzame projecten. De overheid heeft het voor 15 jaar afgedekt.
Om de doelstelling  voor 2020 te halen is meer wind op land en wind op zee nodig volgend Ed Nijpels.
Maarten Michielse stelt dat het subsidie gereedschap niet goed is, het is beter om CO2 meer te gaan belasten. Er kan in België nog heel veel worden bespaard en geld mee worden verdient. Er wordt wel gepleit voor subsidies verstrekken om duurzame innovaties. Eneco stelt dat ze een rol kunnen spelen in de energie transitie. Minder energie leveren maar meer diensten op het gebied van duurzame energie leveren.
Grote energiebedrijven in Duitsland trekken zich al terug uit de fossiele brandstoffen.
ABN AMRO verwacht dat de banken in de nabije toekomst wel meer gaan investeren in duurzame energie omdat er een breder draagvlak is en beleid tot 2023. De overheid is betrouwbaarder geworden. Wil ABN AMRO nu wel gaan investeren in duurzame innovaties?Door schaalvergroting komt er meer efficiency en wordt het verdienmodel beter.
Kunnen banken bij energie transitie meer zijn dan alleen een financier:
Er wordt nu nog veel naar korte termijn rendementen gekeken.
Dit soort zaken worden steeds vaker door crowdfunding ingevuld.
De vastgoed afdelingen van de bank ziet hier wel een kans in. De decentrale projecten op energie gebied vragen om nieuwe financieringsmodellen.
De banken zien een uitdaging op zich afkomen rond de verduurzaming van de vastgoed sector.  Banken zouden ook match-maker kunnen zijn tussen de verschillende partijen in de markt van duurzaamheid.

Johan van Hal raad van bestuur van ABN AMRO
Eindconclusie:
Er zijn serieuze intenties om kleine en grote project op gebied van duurzaamheid te financieren. De doelstellingen van het energie akkoord staan wat betreft de ABN AMRO vast en ze willen daar ook als bank een bijdrage aan gaan leveren.

Ik ga het zeker kritisch  volgen op Durablog!