Back to blog

Verslag van de bijeenkomst van Immunowell.Thema was ‘hoe kun je vaststellen of een immuunsysteem gezond is of ziek’.

18 april 2015 in Verslag

Ik ben op 17 april naar de Universiteit van Utrecht gegaan om een bijeenkomst van de stichting Immunowell bij te wonen. Deze stichting is door Tjitske Bezema in het leven geroepen om met een multidisciplinair team van deskundigen onderzoek te gaan doen naar het functioneren van het menselijke immuun systeem. Ik vindt dit een zeer goed initiatief omdat in de medische wereld alle deskundigen sterk vanuit hun eigen vakgebied handelen en er naar mijn idee onvoldoende wordt samengewerkt tussen de reguliere en complementaire geneeswijze. Zo worden ziekten vaak meer symptomatisch bestreden en wordt de oorzaak van ziekten vaak niet adequaat aangepakt. De benadering van Immunowell om meerdere disciplines en patiënten samen te brengen en zo gezamenlijk een meer duurzame gezondheidsbenadering tot stand te brengen juich ik dus vanuit mijn doelstellingen met Durablog van harte toe!

De bijeenkomst werd bezocht door circa 40 personen. Het was een divers gezelschap bestaande uit medisch specialisten, organisatie en communicatie deskundigen en ook mensen die zelf ziek zijn of zijn geweest: de zogenaamde ervaringsdeskundigen. De Universiteit van Utrecht heeft de faciliteiten hiervoor beschikbaar gesteld en ook de bezoekers van een hapje en drankje voorzien. Hierdoor was het een prettig verblijf gedurende de middag en avond die de lezingen en workshops in beslag namen.

IMG_2025

Tjitske Bezema opende de bijeenkomst en gaf eerst een introductie van haar motivatie om Immunowell op te richten en gaf aansluitende nog een heldere overzicht presentatie over de globale werking van het menselijke immuun systeem. Tjiske heeft in haar omgeving veel mensen meegemaakt die lijden aan ziekten die te maken heeft met het immuun systeem en verwonderde zich steeds meer over het feit dat er veel aan symptoombestrijding wordt gedaan maar veel te weinig aan het wegnemen van de oorzaak van de problemen. Dit is de reden voor haar geweest om Immunowell op te richten.

Mijn naam is Tjitske Bezema. Mijn droom is om, samen met anderen, een antwoord te vinden op de vraag ”Hoe krijg en houd je je immuunsysteem gezond?

Mijn naam is Tjitske Bezema. Mijn droom is om, samen met anderen, een antwoord te vinden op de vraag ”Hoe krijg en houd je je immuunsysteem gezond?

 

Na haar opening gaf Machteld Huber, werkzaam bij Louis Bolk Instutuut als Arts en senior onderzoeker naar voedingskwaliteit en gezondheid, een lezing over de betekenis van ‘positive health’, op het menselijk immuun systeem. Populair gezegd als je goed in je vel zit werkt dan ook je immuun systeem beter? Het antwoord is jazeker! Ook gezonde voeding is goed voor het immuunsysteem. Dit kan nauwelijks als een verassing te voorschijn komen. Echter benadrukt Machteld het belang van gedegen onderzoek om ook draagvlak te krijgen voor deze inzichten inzake het menselijk immuunsysteem. Later in de middag gaf Machteld ook nog een aantal workshops hierover.

 

Machteld Huber van Louis Bolk Instituut

Machteld Huber van Louis Bolk Instituut

Hierna was het de beurt aan Femke Merkx, die een lezing gaf over de manier waarop je verschillende soorten kennis bij elkaar kunt brengen en zuiver hierover kan communiceren. Dit is een belangrijke aspect aan het Immunowell initiatief. Er komen hier immers verschillende mensen bij elkaar met zeer uiteenlopende achtergronden en handelings-perspectieven. Dus om tot een gezamenlijk standpunt en inzicht te komen is een goede communicatie van groot belang. Femke zette de deelnemers ook concreet aan het werk om te ervaren hoe dit in de praktijk in zijn werk gaat. Hier bleek al snel dat dit soms toch een uitdaging is.  Je bent snel geneigd vanuit je eigen perspectief de ander te benaderen en dat is niet altijd constructief. Een open houding is hierbij erg belangrijk.

Femke Merkx van KENNIScoCREATIE & Advies

Femke Merkx van KENNIScoCREATIE & Advies

Na de lezingen werden we in 3 groepen verdeeld en werden er een aantal workshops in parallel sessies gegeven. Tjiske Bezema en Machteld Huber namen elk een workshop voor hun rekening waarbij de deelnemers actief betrokken werden in de zoektocht naar meer inzichten in het functioneren van het menselijk immuun systeem en het definiëren van  criteria voor het opzetten van onderzoek hiernaar.

 

Alexander de Haan, Universitair docent aan de TU Delft deed een workhop over ‘Complex Systems Analasys’. Het thema was ‘ wat is een gezond immuun systeem’ en hoe kun je dit vaststellen. Dit is belangrijk in het formuleren van de doelstellingen voor het op te zetten onderzoek naar het functioneren van het menselijk immuunsysteem. Alle input van de middag en avond is aan het eind verzameld en wordt gebruikt in de volgende sessies. Uiteindelijk is het de bedoeling hieruit een gedegen plan te destilleren om een onderzoeksprogramma op te zetten en de noodzakelijke fondsen hiervoor te verwerven.

Alexander de Haan Universitair docent aan de TU delft

Alexander de Haan Universitair docent aan de TU delft

 

Het evenement werd afgesloten met een hapje en een drankje waar iedereen nog even kon napraten en werden alle verworven inzichten van deze bijeenkomst geëvalueerd. Mijn indruk was dat alle deelnemers erg betrokken zijn en gemotiveerd om, multidisciplinair  met elkaar samen te werken aan het verbeteren van onderzoek naar de werking van het menselijk immuunsysteem. Met de oprichting van Immunnowell heeft Tjitske Bezema hier een belangrijke eerste stap gezet. het zal nog een intensief traject worden en veel inspanning kosten maar ik zal het op de voet blijven volgen en verslag doen op Durablog. Ik roep iedereen op haar te steunen met dit initiatief.

 

Voor meer informatie surf naar:  http://www.immunowell.com/stichting-immunowell/