Back to blog

Verslag van Brainpack 2015 bij gastheer Moonen verpakkingen te Weert.

7 juni 2015 in Duurzaam Grafisch produceren en verpakken , Verslag

Op donderdag 4 juni ben ik samen met mijn broer Ton van Dijk afgereist naar Moonen verpakkingen te Weert waar Brainpack 2015 werd gehouden. Brainpack is een 2 jaarlijks evenement wat is bedacht door directeur eigenaar Gé Moonen van het familiebedrijf Moonen verpakkingen te Weert. Ik vindt Gé Moonen en zijn bedrijf een lichtend voorbeeld hoe zakendoen en het streven naar maximale duurzaamheid perfect kan samengaan. Gé Moonen toont aan dat er eigenlijk geen plausibele redenen zijn om je als bedrijf niet zoveel mogelijk in te zetten voor duurzaamheid! Naast een aantal presentaties en het interactief betrekken van de bezoekers kregen ook een aantal duurzame start-ups de gelegenheid zich te presenteren aan de bezoekers. Gé Moonen toont zich een echte ketenregisseur in het duurzaam op de markt brengen van verpakkingen en het in samenhang bevorderen van duurzame initiatieven. Om dit te stimuleren is er ook in samenwerking met OneplanetCrowd een Packchallenge award toegekend. Deze keer aan 2 start-ups: BinBang en Yoni-Care. Over beide zal ik later nog een aparte Blog-post maken. Maar de verliezers zullen ook worden gesteund door Gé Moonen, dat tekent weer de drive waarin hij zich inzet voor een duurzame wereld!

Het thema was goed gekozen en werd ook daadwerkelijk in praktijk gebracht: Connect – Create – Collebarate:

Of zoals de Engelsen zeggen ‘put you money where your mouth is’ !

 

Lars sorensen opent het evenement en warmt de zaal op.

Lars Sorensen praatte het geheel aan elkaar

Lars Sorensen praatte het geheel aan elkaar

Gé Moonen opent het evenement.

Thema Connect – Create – Collebarate:
Legt uit wat Moonen motiveert om Brainpack te organiseren.
Als hij terugkijkt op zijn leven wil hij tevreden terug kunnen kijken en tevreden zijn wat hij bereikt heeft om de verpakkings sector duurzamer te maken. Ze leveren eigenlijk enorme hoeveelheden afval . Ze zijn al jaren bezig om de eigen carbon fotprint te verkleinen. Tot nu toe 60 % CO 2 reductie en duurzame grondstoffen om verpakkingen duurzamer te maken. Ze willen een duurzame wereld achterlaten aan het nageslacht.  Hij roept alle ondernemers op om een bijdrage te leveren aan een duurzame wereld. Als er 2 mensen  zijn die iets veranderen naar aanleiding van vandaag is het congres geslaagd. Ik weet zeker dat dit doel ruim is overschreden!

Gé Moonen over het waarom

Gé Moonen over het waarom

Jan Jonker:
Hoogleraar nieuwe business modellen.
Onzekere tijden.
Geld, markten, veiligheid.
Veranderingen gaan snel en niet vaak voorspelbaar.
Sorry, er is geen masterplan voor de toekomst.
Nieuwe economie We-conomy, nieuwe businessmodellen, Hybrid banking.
Van bezit naar gebruik, lineair naar circulair, van global naar glocal
Nieuwe organisatie modellen:
Naar een Circulaire economie.
Strategische ontwikkelingen 1.0 eigen bedrijf, 2.0 keten 3.0 community
Vloeibaar afval maakt energie opwekking mogelijk
Bollore Bleucar. Laad zichzelf op.
Winddelen: wek je eigen voordelige stroom op, ik heb er zelf al drrie!
Thuis afgehaald 3 jaar geleden begonnen er doen 50.000 mensen mee.
Bedzed UK zelfvoorzienende wijk in Engeland.
In China krijg je een treinkaartje met het stoppen van afval in een automaat een treinkaartje.
Met 3D printen kunnen we produceren zonder afval, medical printcentre.

Van afval naar grondstof!
Participatie tussen burgers, bedrijven en overheden.
Nieuwe business modellen circulair sociaal karakter van de transactie.
Samen waarde creëren . Slim organiseren.
Zorg hub:  zoetermeer.wijzelf.nl

Bedenk iets slims:
Smart Concept : emo factor, fun factor, gun factor.
Aan het eind was er nog een interactieve discussie met het publiek.
Frans Timmermans werkt in Europa aan een circulaire economie, volgens jan Jonker. Ik ben benieuwd wat daar uitkomt!

Boeiende humorvolle spreker jan Jonker

Boeiende humorvolle spreker jan Jonker

Mat Siffels professional rebel:
Doel is om allemaal professional rebel te worden.
Het publiek wordt uitgedaagd om te denken over duurzaamheid.
Duurzame visies vanuit Moonen:
Het gaat om de kwaliteit, minder afval en wel nu, kleine stapjes grote veranderingen.

Publiek moest uit deze 3  een keuze uitmaken

Professional rebel Mats Siffels

Professional rebel Mats Siffels

Panel discussie over duurzaam verpakken: site cick Jan Jonker.
Voorbeeld van Achmea die koffiebekers omzetten naar productie van gas.
Geleid door Paul Sorensen.
Een aantal duurzame bedrijven gaan in discussie om duurzaam met afval om te gaan.
Afval management wordt grondstof management.
Er wordt steeds meer werk gemaakt van hergebruik van grondstoffen.
Colruyt is als grootste supermarkt bezig met duurzame verpakkingen.
Belgisch fietstaxibedrijf Bubblepost is omgevormd tot een groene transportdienst die pakjes binnen steden op een groen manier vervoeren.
Tip van Achmea: praat niet meer over afval maar over grondstof!
Belangrijk is om een goed en beknopt plan te maken over duurzaamheid
Niet te lang denken maar doen!
De kosten gaan voor de baten uit maar laat je daar niet door weerhouden.

Ecotransport Bubblepost

Ecotransport Bubblepost

Ander panel: adviseurs uit de logistieke sector.
Vergroening van de transport sector.
Onderlinge samenwerking is zeer belangrijk om duurzaamheid te bevorderen.
Dit is nodig om duurzame transitie te versnellen.
Een heleboel kleine beetjes maakt uiteindelijk een groot verschil.
Hoe breng je een omslag teweeg binnen je organisatie:
Ga samen met belanghebbenden overleggen over verbeter kansen.
De ervaring leert dat er CO2 bespaard wordt en ook tegelijk kosten worden bespaard.
Vooral niet te lang nadenken en vooral doen!
Fouten maken mag als je daarna weer de goede dingen doe.

Lyn Zebeda. Dr Monk
Beschrijft haar levensverhaal. Heeft dr Monk opgericht
Dr Monk wil bijdragen aan een nieuwe wereld.
Dr Monk is gevestigd op de Ceuvel.
Ze beschrijft hoe alles binnen het ecosysteem van elkaar afhankelijk is.
Er zijn 9 tipping points die onomkeerbare processen veroorzaken.
Klimaatverandering is een grote bedreiging voor de mensheid.
Verpakkingen vormen  een groot aandeel in de opwarming van de aarde.
Lange termijn denken is belangrijk en niet de korte termijn van alleen geld verdienen.
Ook Lyn roept op voor intensief samenwerken!

The best way to start was yesterday, the next best to do it now!

Lynn zebeda van dr Monk

Lynn zebeda van dr Monk

Moonen packaging heeft samen met oneplanet crowd een award toegekend.
Aan een startup op duurzaam verpakken de packchallenge
Er waren 7 genomineerde bedrijven.
Alle 7 genomineerden worden geholpen door Moonen packaging.
Er is steun nodig om een business case met een start up voor elkaar te krijgen.
Yoly  Bedrijf op gebied van biologisch  katoenen maandverband en Tampons, beter voor lichaam en milieu. Eind vorig jaar crowdfunding. Motto chemicals are not for pussy’s
Binbang heeft een uitvinding gemaakt voor het scheiden van afval. Maar de helft van de samenleving scheidt afval. Een goede functionele en vormgegeven afvalscheiding systeem. Gedegen business plan. Waarbij de gehele supply chain in beeld is gebracht.
Binbang wordt 100 % van gerecycled materialen. Uiteindelijk komt het materiaal weer terug.  Het ontwikkel proces is via crowdfunding to stand gekomen.

Het Binbang team met in het midden Anja.

Het Binbang team met in het midden Anja.

De oprichters van Yoni Care

De oprichters van Yoni Care

Ze hebben allebei gewonnen in de packchallenge.

Max cristern heeft een column geschreven over brainpack 15.
Hij is niet alleen overgebleven.
Het motto is veel samenwerken.

De 'Nico Dijkshoorn' van brainpack 2015

De ‘Nico Dijkshoorn’ van brainpack 2015

Column Max Christern, uitgesproken op donderdag 3 juni, bij het slot van Brainpack 15

Wees niet afvallig, blijf nooit alleen over

Ik was vandaag in Weert en moest vooral zorgen dat ik niet alleen overbleef.

Dat was de oproep van de dagvoorzitter bij de opening van Brainpack15, een duurzaamheidsevenement van verpakkingsconcern Moonen Packaging. En nu, aan het einde van de middag, kan ik constateren dat dat gelukt is. Ik ben niet alleen overgebleven.

Dat kon ook eigenlijk niet want het woord dat ik vandaag het vaakst hoorde vallen, was ‘samen’ – een woord dat cruciaal is als het gaat om het veranderen van de wereld en de planeet beter achterlaten voor de volgende generatie. Dat kan alleen als we het samen doen.

Daar was iedereen het in de zaal wel over eens. Maar het ‘eens zijn’ is makkelijk, het gaat uiteindelijk om het ‘doen’. Geen woorden, maar daden. En dat is niet voor niets al decennia lang de leus van mijn favoriete voetbalclub die in alles bewijst hoe moelijk en weerbarstig de praktijk telkens weer is.

Gé Moonen, gastheer en baas van het familiebedrijf, weet dat ook, maar hij laat zich er niet door uit het veld slaan. Hij keek op een dag naar zijn dochters en dacht toen: die planeet waarop we leven, moet nog heel veel generaties blijven bestaan. Hij zei: ,,Ik wil op mijn oude dag met een goed gevoel kunnen terugkijken op wat ik heb gedaan voor de generatie van mijn dochters.”

Zo begon het met hem, zo kreeg hij het virus onder de leden dat duurzaamheid heet. En zo begint het bij veel mensen, al zijn dat er nog steeds te weinig. Want iedereen weet langzamerhand wel dat het anders moet, maar niemand doet wat, was Gé’s noodkreet. Er zijn nog steeds teveel goedbedoelde woorden en te weinig succesvolle daden.

Maar in Weert heerste vandaag het positivisme en keken we naar kansen, naar inspiratie, naar koplopers, naar handvatten om ons aan vast te grijpen en het morgen anders te doen. Dezelfde handvatten die Gé Moonen ooit vastpakte, ook al heeft hij naar eigen zeggen ,,een bedrijf dat producten levert waarop niemand zit te wachten”: namelijk verpakkingen. Maar door met dat bedrijf te speuren naar grondstoffen die al bestaan en die te recyclen zijn, is hij de afgelopen jaren wel uitgegroeid tot het groenste bedrijf van Nederland.

Cruciaal daarbij was dat hij van de drie magische P’s in de wereld van sustainability – People, Planet en Profit – vooral stuurde op de laatste: hoe kan ik geld verdienen met duurzaamheid. Want Gé – ja mensen, hij is uiteindelijk ook gewoon een man – wil graag binnenkort zijn nieuwe Tesla ophalen. En hoe zuinig die ook rijdt, hij kost wel wat.

Kortom, Tesla is een mooi voorbeeld van anders, van duurzamer ondernemen. Maar om een Tesla te kunnen rijden moet je het zelf ook anders, duurzamer doen. Hoe? Dat is de grote vraag. En Jan Jonker, hoogleraar duurzaamheid aan de Radboud Universiteit en kenner van Nieuwe Business Modellen, heeft daar antwoorden op. Of laten we zeggen: richtingen waarin het antwoord gevonden kan worden. Want complex is het, die nieuwe, circulaire economie. ,,Geen hond die het begrijpt”, zei Jonker zelfs – en hij blafte er niet bij.

Aan de hand van een inspirerende serie voorbeelden uit de praktijk – van Airbnb en de Windcentrale tot thuisafgehaald.nl en een Chinees initiatief waarbij je voor vijf lege plastic flessen een gratis metrokaartje kreeg – nam hij de zaal mee in die nieuwe, circulaire economie. De essentie was helder: we moeten anders denken, slimmer handelen, meer durven en vooral doen. En natuurlijk – daar was ie weer: samen!

Toen er na de pauze een paar ondernemers om hem heen kwamen zitten, drong Jan Jonker er vooral op aan om alles wat al loopt een extra duw te geven. Het moet sneller met de duurzame projecten en initiatieven, de urgentie is hoog. De alarmbellen rinkelen al een tijdje maar blijkbaar horen we ze nog steeds niet goed. Niet goed genoeg, in elk geval, om ons gedrag te veranderen.

Nou is dat ook moeilijk: veranderen. Onze eigen dichter J.C. Bloem zei al eens: ‘Elke verandering is een verslechtering, ook al is het een verbetering’. Daarmee is de volksaard van de Nederlander wel aardig gevangen. Hoe krijgen we ons gedrag om? En om dat even door te trekken naar de vraag die aan de Fahrenheitstraat in Weert centraal vandaag staat: hoe zorgen we ervoor dat er straks in de verpakkingsindustrie geen afval meer bestaat?

Belangrijk, zei de ketenmanager van Achmea die het afval van de verzekeraar coördineert, is dat we het woord afval niet meer gebruiken. We moeten het over grondstoffen hebben. En eigenlijk, zei weer een ander, moet er zo snel mogelijk een fiscale verandering komen waardoor we niet langer arbeid hoog belasten, maar juist grondstoffen. De kost gaat nu nog te vaak voor de baat, zei Jan Jonker. Dat weten we al eeuwen en dat is ook zo bij duurzaam ondernemen, maar laat dat ons nou vooral niet uit het veld slaan. We moeten vooruit, samen optrekken, en steeds sneller op weg naar de nieuwe, duurzamere wereld.

Voor die nieuwe wereld, die trouwens vandaag moet beginnen en niet morgen, hebben we ook rebellen nodig. Mensen die durven om het anders te doen. Gezonde tampons en maandverband maken bijvoorbeeld, met de prachtige verkoopleus: Chemicals are not for pussies. Of Binbang om afval – nee: grondstofstromen makkelijker te scheiden. Of  ondernemers die voor 40 dollar de software van Uber kopen, een paar slimme kopen om zich heen verzamelen en gewoon beginnen. Ter plekke werd het plan geboren om Uber Containers te beginnen: 30 procent daarvan wordt namelijk leeg vervoerd, dus dat kan anders.

Zie je wel, zag je de zaal denken: het kan inderdaad. En Jan Jonker bemaade dat nog eens hardop en motiveerde de mensen door te zeggen dat je ,,momenteel uitstekend goeie plannen professioneel kunt jatten!”

Daar werden we blij van. Net als van de gedeelde gedachten van de nieuwe generatie, verwoord door Lynn Zebeda, een prachtige, jonge vrouw, dochter van een onconventionele moeder uit het Zuiden die ooit verliefd werd op de broer van de zanger van Boney M en zo gaf God ons Lynn. Zelden hoorde ik iemand zo blijmoedig vertellen dat ons huis in de brand staat.

Relax, noting is under control!, zei ze. En ze straalde erbij.

Maar het goede nieuws tussen alle ellende, vertelde ze, is dat we er nog iets aan kunnen doen. Maar helaas doen we het niet. ,,En dat vind ik zoiets raars”, zei Lynn. En ze had helemaal gelijk. Het is een grote gave om slecht nieuws te brengen zonder te somberen. En het is een nog grotere gave om meteen wat inspirerende oplossingen aan te dragen – oplossingen die voortkomen uit heerlijk onconventioneel denken. Dus ik stem op Lynn als ze ooit de politiek in gaat.

Dat anders denken, nieuw, onconventioneel, en wat je dan verzint morgen ook te gaan doen – dat bleef hangen in de hal van Moonen. Mensen blijven inspireren om aan de slag te gaan. Dat was de inzet van vandaag. En zorgen dat je niet alleen overblijft.

Nu ik om me heen kijk aan het eind van deze bijeenkomst is dat in elk geval gelukt. We zijn nog steeds samen. En we gaan het samen doen. Sneller dan we vanmorgen dachten.

Amen!

Over Max Christern:
Max was meer dan 20 jaar journalist bij het NRC Handelsblad en hoofdredacteur van The Optimist (Ode). In 2011 is hij gestart met zijn eigen freelance praktijk: Moc Media. Daarnaast kunt u hem kennen als dagvoorzitter van congressen of als debetleider/moderator bij symposia.Als presentator is Max Christern onder meer bekend van televisieprogramma’s Journalistenpanel, Een goede wereld en Het gesprek van de dag.
Op Brainpack2015 schrijft hij samen met bezoekers een artikel over de toekomst van de verpakkingsindustrie. Meer weten over Max Christern? Bezoek zijn website Moc Media of verbindt u aan Max op Twitter via @maxchristern