Back to blog

Medisch Centrum Kinderbuik & Co biedt een unieke, duurzame, integrale aanpak in het gezond maken en houden van kinderen

27 oktober 2015 in Reportage

Nadat ik een bankrekening opende bij de Triodos bank kreeg ik een info krant opgestuurd van Triodos met daarin het verhaal van Kinderbuik & Co. Dit sprak mij direct aan omdat de aanpak ten aanzien van gezondheidszorg bij kinderen  sterk overeenkomt met die van stichting Immunowell, waar ik sinds enige tijd aan meewerk. Ik heb via Linkedin contact gemaakt en recentelijk heb ik samen met mensen van Immunowell een interessant gesprek gehad met Judith Deckers-Kocken. Zij is de initiatiefnemer van het Medisch Centrum Kinderbuik & Co.

Wij werden ontvangen in het dit jaar geopende expertisecentrum in een lommerrijke omgeving in Bilthoven. Als je binnenkomt voelt het direct aan als een huiselijke omgeving met prettige kleuren en kunst en foto’s aan de muren. Later tijdens de rondleiding lichtte Judith dit nader toe en maakt deel uit van de mensvriendelijke aanpak van Kinderbuik & Co.

In een openhartig gesprek vertelde Judith hoe ze gekomen is tot het opzetten van Kinderbuik & Co. Na haar opleiding  in 1997 in Leiden tot kinderarts specialiseerde Judith zich als maagdarmlever kinderarts in het wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht. Ze heeft over een periode van 20 jaar bij diverse ziekenhuizen diverse mdl-afdelingen voor kinderen opgezet waarbij altijd de beste zorg voor kinderen centraal stond.

logo kinderbuik

Vanaf haar studie had zij het gevoel dat er iets ontbrak in de reguliere gezondheidszorg en heeft ze altijd veel vragen gesteld over het functioneren en de aanpak van de gangbare gezondheidszorg. Om antwoorden te krijgen op haar vragen heeft ze persoonlijk geïnvesteerd in levercel transplantatie-onderzoek en functioneren van het Immuun systeem. Vervolgens is er onderzoek gedaan naar het effect van yoga en meditatie op buikpijnklachten en kwaliteit van leven. Kortom, Judith doet wetenschappelijk  onderzoek om te begrijpen waarom dingen zijn zoals ze zijn en te bekijken of het ook anders kan. De insteek is hierbij: voorkomen is beter dan genezen. Dit vindt ik een betere aanpak dan het bestrijden van ziekten met symptoom onderdrukkende medicijnen die vaak schadelijke bijwerkingen hebben. Soms is het middel zelfs erger dan de kwaal. Deze aanpak sluit perfect aan bij de aanpak die Immunowell nastreeft.

initiatiefnemer Judith Deckers-Kocken

initiatiefnemer Judith Deckers-Kocken

In 2013 heeft ze een zeer bewonderenswaardige stap gezet in haar leven en haar baan opgezegd. Ze heeft een jaar de tijd genomen om een boek te schrijven met daarin de inzichten die ze in ruim 20 jaar heeft verworven en heeft begin 2015 de volgende  stap genomen door het opzetten van het Medisch Centrum Kinderbuik & Co. Hier worden kinderen met hun ouders op een integrale manier benaderd en als mens behandeld en niet als patiënt. Deze aanpak is uniek in de wereld en is een trend die in Nederland en daarbuiten navolging kan krijgen. Het Medisch Centrum Kinderbuik & Co, is geen commerciële kliniek en heeft dus steun nodig van mensen die iets goeds willen doen met hun vermogen. Een concrete vraag is momenteel of iemand een keuken wil schenken voor het medisch centrum in Bilthoven.  Dus heb je een nieuwe keuken over neem contact op met Medisch Centrum Kinderbuik & Co. Surf naar: http://www.kinderbuikenco.nl
Stichting Immunowell gaat bekijken hoe ze met Medisch Centrum Kinderbuik & Co kan gaan samenwerken en mogelijk steun geven en kennis delen. Dit om een meer duurzame manier van gezondheidszorg voor kinderen te bewerkstelligen.

Voor meer informatie over stichting Immunowell, surf naar: http://www.immunowell.com

 

Lees ook dit inspirerende interview met Judith:

http://www.sectionz.nl/cms/KINDERBUIKENCO/media/pdf/Artikel-GezondNu-januari-2015.pdf