Back to blog

Waarom negeren Volksvertegenwoordigers dat subsidie voor windenergie op het land niet meer nodig is?

13 februari 2015 in Practice what you preach

Ik las een artikel van blogger Henk Daalder over het nut van subsidies op windmolens. Ik ben het met hem eens dat we  beter kunnen stoppen met subsidies geven en schoon (groen) gedrag op een andere manier kunnen stimuleren. Henk Daalder geeft een goed voorbeeld door te pleiten voor het kopen van stukjes windmolen door prive personen. Wij hebben zelf drie winddelen gekocht bij de Windcentrale en krijgen via Greenchoice 1500 Kwh groene stroom vanuit ons eigen  stukje windmolen thuis in de meterkast geleverd. Ik kan ook op een leuke en handige APP op mijn iPhone kijken wat mijn windmolen op dit moment aan elektriciteit opwekt. En zo zijn er steeds meer initiatieven gebaseerd op dit principe.

Van de Bron is ook een goed initiatief vergelijkbaar met de Windcentrale. Voor meer informatie, surf naar:

https://www.windcentrale.nl      en kijk ook even op https://vandebron.nl/?gclid=CKue6ebN38MCFcfMtAodix8ARA#!/

 

Volksvertegenwoordigers die de regering zouden moeten controleren, houden zich doof voor het feit dat SDE voor windparken op het land overbodig is. Huishoudens zijn goedkoper uit, als zij een stukje nieuwbouw windpark voor eigen gebruik kopen, zonder subsidie. Maar waar zijn de windpark bouwers die hun klanten dat voordeel gunnen?
Waar zijn de raadsleden die roepen dat hun inwoners de kans moeten krijgen een stukje windpark te kopen, dat zou hen draagvlak opleveren, ipv schreeuwende tegenstanders.
Waar zijn de #PS15 campagne acties om standaard regelingen per provincie te maken, om burgers gemakkelijk eigenaar te maken van windparken?

Stroom uit windparken op het land heeft een kostprijs van 2 a 3 cent. Volgens de model berekening van EZ zelf.
Daar komen de financieringskosten nog bij. Bedrijven lenen geld bij de bank, en die rente en hun winst wordt met de SDE subsidie vergoed. Daar zit de fout.
Maar als stroomverbruikers zelf een  stukje windpark kopen, als consumenten product, voor eigen gebruik, dan hebben ze de laagste financieringskosten, lager dan bedrijven kunnen krijgen. Of consumenten kunnen lenen van de bank
Dat is omdat spaargeld altijd minder rente oplevert dan bedrijven en banken willen hebben voor hun kapitaal.
En, omdat windmolens automatisch werken, hoeft er geen machinist betaald te worden. Ook is er geen bedrijfsrisico, als eigenaren stroom opwekken voor eigen gebruik, met een eigen stukje windpark. Het in eigendom hebben van een windpark vergt weinig ondernemerschap. Dus zou de beloning voor ondernemers ook laag moeten zijn, maar integendeel, ze krijgen er zelfs subsidie voor.

Dus die SDE voor windenergie op het land is niet nodig.
Op mijn tocht langs controlerende politici stuitte ik echter op onbegrip en desinteresse.
Kamerlid Liesbeth van Tongeren van GroenLinks wil er niet over praten. Deze aanpak van burger eigendom noemt ze “mijn manier”, die zij van GroenLinks niet kiezen” zei ze op twitter. GroenLinks blijft kennelijk liever met investeerders in gesprek, dan met kiezers.
Kamerlid Jan Vos van de PvdA wil er niet eens over in discussie, volgens zijn medewerker. Want(?) collega PvdA kamerlid Albert de Vries strijdt aan de zijde van de tegenstanders tegen duurzame energie. Ook al wil 80% van de PvdA kiezers meer windenergie.
Het meest actieve Kamerlid voor windenergie, Stientje van Veldhoven, wil de emails niet eens beantwoorden, ook al heeft ze toegezegd er naar te kijken.
Gisteren sprak ik minister Dijselbloem van Financiën, die was duidelijk niet geïnteresseerd in het voorkomen van verspilling van subsidie. Europa is natuurlijk ook veel belangrijker dan een paar miljard die banken en bedrijven gratis van burgers mogen stelen.

Op een zondag middag fiets je langs het windpark, waar je een stukje van bezit en zelf stroom opwekt

Op een zondag middag fiets je langs het windpark, waar je een stukje van bezit en zelf stroom opwekt

Wat zou de reden zijn dat overbodige subsidie in stand wordt gehouden?
Politici hoeven alleen maar te zeggen dat burgers eigenaar moeten kunnen worden, net zoals ze dat doen bij nieuwbouw woonwijken. De helft van ons woont nu trots in een eigen huis. Dus eigendom en markt is een efficiënte vorm van organiseren. Ook de markt voor stukjes nieuwbouw windpark, voor huishoudens en MKB bedrijven, zou een efficiënte aanpak zijn om burgers de vrije keus te geven.
Zo kunnen we ook trots eigen windpark bezit realiseren, met bijbehorende lage kosten.

EZ pocht er toch altijd over dat de SDE de goedkoopste stimulering is, daarom sleutelen ze er elk jaar weer aan, zeggen ze.
Hier is een voorbeeld van duidelijk compleet overbodige subsidie, en niemand die er wel over gaat, wil er iets aan doen, hoe zou dat kunnen?

In dit licht is het recente nieuws relevant dat de Europese windenergie lobby organisatie, EWEA is overgenomen door fossiele belangen. daar werden vorig jaar de windenergielobbyisten ontslagen.
Nu zijn recent ook in ons land de lobbyisten voor wind op land en offshore wind ontslagen of vertrokken. En dat zonder dat ze hun opvolgers hoeven in te werken. Vooral dat laatste vind ik een signaal dat er iets aan de hand is, want niet goed voor de samenleving hoeft te zijn.