Back to blog

Ik heb zojuist een rekening geopend bij Triodos bank, voor duurzaam bankieren

20 september 2015 in Practice what you preach

Ik heb zojuist een rekening geopend bij Triodos bank om met ons geld een bijdrage te leveren aan verduurzaming van de wereld. Geld is een belangrijk instrument om duurzame technologieën en initiatieven te ondersteunen. Waar andere banken investeren in verkeerde zaken als wapens, fossiele brandstoffen en andere niet duurzame segmenten kiest Triodos bank ervoor om enkel te investeren in duurzaamheid. Dit is naar mijn overtuiging de enige verstandige weg naar een beter wereld. Ik kan het dus iedereen van harte aanraden. Daarnaast hebben we ook het plan ons dak nog te isoleren zodat we een energie A label verkrijgen. Dan kunnen we onze huidige hypotheek oversluiten naar Triodos bank. Want die vragen een lagere hypotheekrente naarmate je huis een beter energielabel heeft! Dat is een win-win situatie. Beter voor het milieu en beter voor onze portemonnee!

 

Meer over Triodos bank:

Wat betekent de naam Triodos Bank?
Het woord Triodos is een samentrekking van de Griekse woorden ‘tri’ en ‘hodos’, wat drievoudige weg betekent. In hun onderlinge samenhang zijn het individu, de samenleving en de natuurlijke omgeving bepalend voor de kwaliteit van leven en menselijke waardigheid. Triodos Bank wil daaraan bijdragen en brengt dit in haar naam tot uiting.

Een van de duurzaamste banken ter wereld
Triodos Bank is een van de duurzaamste banken ter wereld. De Financial Times riep ons in 2009 uit tot Sustainable Bank of the Year. Onze missie is om uw geld te laten werken aan positieve maatschappelijke, ecologische en culturele veranderingen.
Lees meer over onze missie , over de organisatie van Triodos Bank en onze kerncijfers .
Hier kunt u de statuten (PDF, Engels) en het meest recente jaarverslag  (PDF) van Triodos Bank vinden.

triodos_bank

Missie
Met uw geld realiseren we een positieve verandering
Triodos Bank is een van de duurzaamste banken ter wereld. Onze missie is om uw geld te laten werken aan positieve maatschappelijke, ecologische en culturele veranderingen.
Onze doelen:
Bijdragen aan een samenleving waarin de levenskwaliteit wordt bevorderd en menselijke waardigheid centraal staat
Het voor mensen, bedrijven en organisaties mogelijk maken hun geld te gebruiken op een manier die mens en milieu ten goede komt en duurzame ontwikkeling bevordert
Onze klanten voorzien van vernieuwende financiële producten en uitstekende klantenservice

Sponsoring
Triodos Bank beschikt niet over een sponsorbudget. De bank ondersteunt op eigen initiatief activiteiten van maatschappelijk belang die naadloos aansluiten op de kernactiviteiten en doelstellingen van de bank. Belangrijke afweging daarbij is onder andere of wij de activiteit in kwestie ook werkelijk de aandacht kunnen geven die zij verdient – en dat er een inhoudelijke wisselwerking tot stand kan komen. Sponsorverzoeken waarbij voor een bepaald bedrag een tegenprestatie in het vooruitzicht wordt gesteld, zullen wij dan ook in beginsel afwijzen.
Wanneer u vragen heeft of iets onder onze aandacht wil brengen, kunt u een bericht mailen naar Stichting Triodos Foundation: triodos.foundation@triodos.nl    . U ontvangt dan een ontvangstbevestiging. Mochten wij goede aanknopingspunten zien, dan nemen wij contact met u op.