Back to blog

Warmte uit asfalt Duurzame energie opwekking: SolarRunway Soesterberg

26 januari 2015 in Initiatieven

Het oppervlak van de voormalige vliegbasis Soesterberg beslaat 500 hectare, waarvan oorspronkelijk 1/5 deel bestond uit asfalt en beton. Een groot deel hiervan is verwijderd om de natuur te versterken. Maar de startbanen zijn gelukkig blijven liggen. Het zijn beeldbepalende elementen van dit stuk cultureel erfgoed.

De hoofdbaan is 45m breed en 3200 meter lang zwart asfalt. Iedereen weet uit ervaring dat asfalt ’s zomers erg warm kan worden – hier ligt een prachtige warmtecollector die eenvoudig benut kan worden voor de opwekking van duurzame energie. Project Solar Runway Soesterberg is geboren.

De startbaan is de collector, er hoeft niets te veranderen aan de baan. De beleving van deze unieke plek wordt niet aangetast. De warmte middels water uit het asfalt verzameld en opgeslagen in diepe grondwaterlagen. Geluidloos. Bij behoefte wordt de warmte weer onttrokken voor verwarming van woningen of bedrijven. Ook ‘koude’ voor koeldoeleinden is zo beschikbaar.

energie opwekken met oude landingsbaan

energie opwekken met oude landingsbaan

Er worden door ons gesprekken gevoerd met gemeente, provincie en bedrijven om een samenwerkingsverband van de grond te tillen voor duurzaam en lokaal geproduceerde warmte en koude. Een unieke startup. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat deze baan voldoende warmte genereert voor 6000 huishoudens binnen een straal van 5 kilometer.

Afnemers: de nieuwe woningen op het gebied van de vliegbasis, in het nieuwe centrum en in de nieuwe wijken van Soesterberg. Het grootste deel van Zeist, een deel van Soest en heel Den Dolder liggen binnen bereik van de Solar Runway. En natuurlijk de bedrijventerreinen aan de Richelleweg en Den Dolder, en het NMM niet te vergeten.

Cultureel erfgoed met een zonnige toekomst!

De initiatiefnemers:

Rob Tuizenga is voorzitter van ONS (Ondernemers Netwerk Soesterberg) en zet zich in voor een gezonde economische toekomst voor het dorp Soesterberg. Na 60 jaar opsluiting tussen hekken die het gevolg waren van de Koude Oorlog is nu de tijd aangebroken om een ‘nieuwe’ toekomst te plannen. Dat valt niet mee na 3 generaties beperkingen. Om bij te dragen aan dit doel heeft hij samen met Carel Bense de Visienotitie Toekomst Soesterberg opgesteld. Deze is positief ontvangen door B&W en de gemeenteraad van Soest. Naast duurzaamheid is historie gekozen als speerpunt voor nieuwe ontwikkelingen.

Carel Bense, van oorsprong architect, zet zijn creatief inzicht en vindingrijkheid in als adviseur bij projecten en startups. Het realiseren van een verbindende visie en maximaal realiseren van potentie is zijn doel. Hij heeft met veel genoegen de laatste twee jaren van de Amerikaanse periode in Soesterberg meegemaakt en is vanaf 2004 persoonlijk betrokken bij de ontwikkeling van Soesterberg.