Back to blog

Oosterscheldekering gaat stroom opwekken, een duurzaam initaitief.

21 juni 2015 in Initiatieven

Naast energieopwekking door middel van zon en wind, zijn er nog vele andere mogelijkheden. Zo kan er via aardwarmte en warmtepompen energie worden opgewekt maar ook elektriciteit opwekken met behulp van levende planten. Dit doet Plant-e. Ook is het mogelijk om op de overgang van zoet en zout water elektriciteit op te wekken, dit heet ‘Bleu energy’. Maar een hele mooie toepassing is om de stroming van het water met onderwater turbines om te zetten naar elektrische energie.

De Zeeuwse Oosterscheldekering krijgt deze zomer een getijdencentrale die genoeg stroom zal produceren voor ruim duizend huishoudens.
De centrale bestaat uit vijf turbines die in één van de openingen tussen de pijlers van de kering worden geplaatst. Deze worden door krachtig stromend water in beweging gebracht en wekken zo elektriciteit op. De geproduceerde energie wordt als groene stroom aan een internationaal bedrijf verkocht. Welk bedrijf dat is, maakte Torcado, de fabrikant van de centrale,  niet bekend.

Onderwater turbines bij de Oosterschelde kering

Onderwater turbines bij de Oosterschelde kering

De Oosterscheldekering tussen Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland is volgens Rijkswaterstaat de beste plek voor het opwekken van duurzame energie, omdat het water er hard stroomt.

Omdat duidelijk is wanneer het eb en vloed is, is de elektriciteitsproductie voorspelbaar en stabiel. Dat is volgens Torcado een groot voordeel ten opzichte van wind- of zonnestroom. De fabrikant stelt dat de installatie in de Oosterscheldekering de grootste commerciële getijdencentrale ter wereld wordt.