Back to blog

Jaap Spier in dagblad Trouw: Zo dwing je de overheid tot effectief klimaatbeleid

8 april 2015 in Initiatieven

Er is een toenemend aantal rechtszaken tegen overheden om ze te dwingen concrete maatregelen te nemen om verder verslechtering van het klimaat tegen te gaan. advocaat generaal bij de Hoge Raad Jaap Spier ziet dit als een belangrijk middel om de overheid tot de hoognodige actie over te laten gaan. Er wordt nog teveel gepraat en naar andere landen gewezen in plaats van zelf concrete acties te ondernemen. Internationaal zijn een groep prominente juristen onder leiding van Thomas Pogge ,hoogleraar filosofie  en internationale betrekkingen aan Yale , bijeengebracht om deze impasse te doorbreken.

Hieronder een interessant artikel hierover uit dagblad Trouw:

Rechters kunnen landen dwingen tot een doelmatig klimaatbeleid. Misschien zijn rechtszaken wel de enige manier om de politieke onverschilligheid rond klimaatverandering te doorbreken, zegt Jaap Spier, advocaat-generaal bij de Hoge Raad.

Dertien juristen en wetenschappers uit negen landen mengen zich in het internationale klimaatdebat. Onder hen rechters van het hooggerechtshof van Brazilië en van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. De groep heeft een handleiding opgesteld voor juristen die overheden via de rechter tot effectieve klimaatpolitiek willen verplichten.

De rechterlijk macht kan wellicht de doorslag gaan geven

De rechterlijk macht kan wellicht de doorslag gaan geven

De klimaatcrisis is te belangrijk om op haar beloop te laten.
Hoogleraar aansprakelijkheidsrecht Jaap Spier

 

Veel woorden, weinig daden
De Nederlandse advocaat-generaal en hoogleraar aansprakelijkheidsrecht Jaap Spier nam met de Duitse filosoof Thomas Pogge van de Amerikaanse Yale University het initiatief voor het document, de ‘Oslo Principles’. Het stuk is genoemd naar de Noorse hoofdstad waar de groep het raamwerk formuleerde. Eerdere bijeenkomsten waren er in Den Haag, New York en Londen.

Spier (64): “De klimaatcrisis is te belangrijk om op haar beloop te laten. Er wordt ongelooflijk veel gesproken, maar veel te weinig gedaan. Want wie is verantwoordelijk voor wat? Het Westen denkt: als China en India niets doen, kunnen wij ook achterover blijven leunen.” juist komende week dient voor de rechtbank in Den Haag een zaak tegen de Nederlandse staat over de klimaatkwestie.

Het document is een steun in de rug voor politici die zich hard willen maken voor klimaatpolitiek
Hoogleraar Jaap Spier over de Oslo Principes
Steun in de rug voor politici
De Oslo Principles richten zich nadrukkelijk ook tot de politiek, zegt Spier. “Het document is een steun in de rug voor politici die zich hard willen maken voor klimaatpolitiek, en dit beleid moeten uitleggen aan hun kiezers.”

In de Oslo Principles wijst de werkgroep op grondslagen in het bestaande recht die toepasbaar zijn op klimaatbeleid. Volgens Spier zijn er voldoende juridische mogelijkheden om een land te dwingen de uitstoot van broeikasgassen te beperken. Rechters kunnen op grond van het internationaal recht, de rechten van de mens en het aansprakelijkheidsrecht oordelen wat een staat moet doen om de schadelijke gevolgen van klimaatverandering te voorkomen, aldus de groep. In het geding zijn het recht op leven en gezondheid, de internationale vrede en veiligheid, voedselvoorraden en economische vooruitgang.

Procedure over Nederlandse klimaatbeleid
Volgende week treffen de Nederlandse staat en milieuorganisatie Urgenda elkaar voor de rechtbank in Den Haag in een procedure over het Nederlandse klimaatbeleid. Urgenda vindt dat de overheid te weinig doet. De staat beroept zich op EU-beleid en internationale afspraken. Roger Cox, advocaat van Urgenda, is blij met de ruggesteun van de Oslo Principles. “Het is markant dat de juridische grondslagen in het document vrijwel dezelfde zijn als de onze.”

Abonnees lezen vandaag in Trouw een uitgebreid interview met Jaap Spier.

Wij zijn mede daarom ook zelf geabonneerd op trouw!