Back to blog

Het Solly Systeem, duurzaam educatief kinderspeelgoed

5 januari 2015 in Initiatieven

Een wereld te winnen.
Kinderen groeien op in een wereld waar (elektrische) energie een algemeen goed is, het is altijd makkelijk verkrijgbaar. In plaats van op latere leeftijd energie bewustzijn te kweken is er een kans bij kinderen om de juiste houding ten opzichte van (groene) energie direct aan te leren. Het Solly systeem is ontworpen om juist dat te doen.   www.hetsollysysteem.nl.

De paplepel
Het Solly starter systeem is ontwikkeld voor kinderen vanaf 6 jaar. Dat is precies de leeftijd waarop kinderen zich zich bewuster worden van de maatschappij en er graag bij willen horen. Ook beginnen ze vanaf die leeftijd zich meer af te vragen hoe dingen echt werken, en worden de fantastische gedachten geleidelijk minder. Ideaal dus om fantasie en werking te combineren in een zon-etende robot!

Spelenderwijs leren over duurzame energie

Spelenderwijs leren over duurzame energie

Een groeiend systeem
Het Solly systeem kan beginnen met alleen de Solly unit, maar naarmate kinderen meer beginnen te begrijpen over (zonne-)energie kan het systeem worden uitgebreid met verschillende output units, zoals de Letty unit. Door het toevoegen van meerdere input en output units, zal het systeem groeien en zich hiermee aanpassen aan het niveau van uitdaging wat het kind nodig heeft. Het blijft kinderen dus uitdagen terwijl ze hun eigen groene mini lichtnet creëren.

 

Klik hier om een video te zien die het concept uitlegt (engels).

Visuele energie
Elk onderdeel van het Solly systeem is ontworpen om kinderen meer inzicht te geven in de energiestroom door het systeem. Dit gebeurt door middel van meerdere leds die sneller achter elkaar aangaan wanneer er een grotere energiestroom door het onderdeel gaat.

Maak verschil
Door middel van de buik-batterij-unit kunnen kinderen de energie die Solly opvangt opslaan en later gebruiken zoals ze dat gewend zijn van het direct aangesloten systeem. Omdat de batterij-buik makkelijk aan Solly en Letty vast klikt, kan de Letty unit worden gebruikt als een stand-alone lampje. Hierdoor kunnen kinderen bestaande lichtbronnen in het huis vervangen door zelf opgewekte, groene energie.

Begeleiding door fantasie
De uitleg over het systeem wordt gedaan door middel van een bijgevoegd verhaal. Ook in dit verhaal ontmoeten fantasie en realiteit elkaar. Klik op het plaatje links om een samenvatting van het verhaal te zien.

Het product
Het Solly starter systeem is de eerste stap in het creëren van je eigen speelgoed lichtnet met Solly en zijn vrienden. Het bestaat uit Solly (hoofd zonne-input unit), Letty (aanpasbaar licht output unit), een flow-kabel (energie transport gevisualiseerd), het verhaal met uitleg voor de kinderen en de gebruikershandleiding voor ouders/leraar.

Een bewezen concept:

Het energy generation project begon als master-afstudeerproject aan de technische universiteit van Eindhoven. Het concept is ontwikkeld in een academische omgeving met behulp van intens gebruikersonderzoek. Ontwerp beslissingen zijn gebaseerd op onderzoek in o.a. de gebieden: kinderen, groene energie, gedragsverandering en pedagogiek. Het concept is ontwikkeld in een iteratief process, de afbeeldingen hieronder geven een korte impressie van de stappen die reeds gezet zijn en hoe ver het concept ontwikkeld is. Voor meer informatie is het afstudeerverslag hier; http://www.studioroes.nl/report.pdf  te bekijken.