Back to blog

Het Earth Charter, in Nederland ook wel het Handvest van de Aarde genoemd

3 februari 2015 in Initiatieven

Wat is het Earth Charter?

Het Earth Charter, in Nederland ook wel het Handvest van de Aarde genoemd, is een verklaring waarin een aantal fundamentele ethische principes staan die nodig zijn om in de 21e eeuw een rechtvaardige, duurzame en vreedzame wereldwijde gemeenschap te realiseren.

earth_charter_initiative

Wat betekent dat in de praktijk?

 

Status als ‘soft law document’

Het opstellen van het Earth Charter was één van de meest omvangrijke samen werkingsprocessen ooit voor het schrijven van een internationale verklaring. Dankzij deze samenwerking heeft het document gezag als ethisch kader.

http://www.earthcharternederland.nl/index.php?id=29#

Dankzij deze legitimiteit erkennen steeds meer internationale juristen dat het Earth Charter een status heeft van ‘soft law’ document. ‘Soft law’ documenten, zoals de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, worden gezien als moreel sturend, maar niet wettelijk bindend voor regeringen, die ze erkennen en overnemen. Deze documenten vormen vaak weer een basis voor ‘harde’ wetgeving.

Het Earth Charter daagt je uit!

In deze tijd, waarin grote veranderingen in denk- en levenswijzen hard nodig zijn, daagt het Earth Charter ons uit onze waarden te herzien en om een nieuwe, wereldwijde moraal over te nemen, die wordt gedeeld door steeds meer mensen over de hele wereld.