Back to blog

Een huis dat geen energie kost, maar energie oplevert

24 oktober 2014 in Initiatieven

Vandaag las ik een artikel in dagblad Trouw over een initiatief van Ronald Serné uit Groenlo.  Hij heeft een Nulwoning gebouwd en draagt dit ook uit aan iedereen die hier interesse in heeft. Waar overheden en beleidsmakers, geleidt door de waan van de dag, (te) langzaam vorderingen maken op gebied van duurzaamheid. Worden er door privé initiatieven als die van Ronald Serné, goede voorbeelden gegeven van wat er op duurzaam gebied mogelijk is. Het is allemaal een kwestie van durf en vertrouwen om te investeren in de lange termijn.

Ik vindt dit een voorbeeld en rolmodel van het duurzame denken en handelen!

 

energie opwekkend huis 0+

energie opwekkend huis 0+

 

                                                                 

Deze vrijstaande nulwoning is niet alleen energieneutraal, maar levert zelfs extra energie op.

En daarmee kan eigenaar Ronald Serné dan weer zijn elektrische auto opladen.

400 Comments

Alessio 8 jaar ago

Aha, sorry, beetje in de war met de kalves, komt vast door al dat zand Wij kregen gisteren een brief van de gemeente dat er een keuze is gemaakt voor de speeltoestellen bij ons in de buurt en dat we die mogen komen keuren.Maaike heeft even met de gemeente gesproken en op Dinsdag 31 mei tussen 19:00 en 20:00 uur is een inloopuur in de keet bij het Homerus kwartier.Wij gaan daar zeer waarschijnlijk heen, maar gezien de brief niet geadresseerd wilde ik iedereen hier toch even van op de hoogte stellen, mochten jullie hem niet hebben gehad.Groetjes,Johan

where to buy viagrow 8 jaar ago

Well done to think of something like that

viagra online 8 jaar ago

That’s a wise answer to a tricky question

auto insurance quotes 8 jaar ago

My problem was a wall until I read this, then I smashed it.

viagra generic 8 jaar ago

Now that’s subtle! Great to hear from you.

carinsurance 8 jaar ago

Ya learn something new everyday. It’s true I guess!

cialis and viagra online 8 jaar ago

That’s a cunning answer to a challenging question

term life insurance policy 8 jaar ago

Hey, that’s powerful. Thanks for the news.

impotence aid 8 jaar ago

Very valid, pithy, succinct, and on point. WD.

cheap viagra pills 8 jaar ago

At last some rationality in our little debate.

Buy Cialis Online Cheap Prices 8 jaar ago

Brilliance for free; your parents must be a sweetheart and a certified genius.

ordering accutane on line 8 jaar ago

Now I know who the brainy one is, I’ll keep looking for your posts.

cialis online 8 jaar ago

Got it! Thanks a lot again for helping me out!

comparison term life insurance quote 8 jaar ago

Play informative for me, Mr. internet writer.

buy cialis on line 8 jaar ago

I was so confused about what to buy, but this makes it understandable.

licence life and health insurance 8 jaar ago

Smart thinking – a clever way of looking at it.

buy generic cialas on line 8 jaar ago

Thanks for sharing. Your post is a useful contribution.

best buy cialis for daily use 8 jaar ago

It’s a pleasure to find someone who can think so clearly

impotence drug 8 jaar ago

Wow! Great to find a post knocking my socks off!

order viagra 8 jaar ago

These pieces really set a standard in the industry.

viagra pills 8 jaar ago

With the bases loaded you struck us out with that answer!

best generic viagra 8 jaar ago

Now I’m like, well duh! Truly thankful for your help.

viagra pills for sale 8 jaar ago

You couldn’t pay me to ignore these posts!

cheap life insurance policy 8 jaar ago

This is what we need – an insight to make everyone think

car insurance 8 jaar ago

That’s a cunning answer to a challenging question

auto insurance quotes 8 jaar ago

If my problem was a Death Star, this article is a photon torpedo.

online cialis 8 jaar ago

So true. Honesty and everything recognized.

cheapest car insurance 8 jaar ago

BS low – rationality high! Really good answer!

cialis en ligne 8 jaar ago

Yo, that’s what’s up truthfully.

viagra online 8 jaar ago

Thinking like that is really impressive

life insurance cheap for seniors 8 jaar ago

I have been so bewildered in the past but now it all makes sense!

cialis on the web 8 jaar ago

Now I feel stupid. That’s cleared it up for me

dog insurance cheap 8 jaar ago

A perfect reply! Thanks for taking the trouble.

business liability insurance florida 8 jaar ago

Wow I must confess you make some very trenchant points.

cialis order 8 jaar ago

I’m impressed. You’ve really raised the bar with that.

generic viagra 8 jaar ago

And I thought I was the sensible one. Thanks for setting me straight.

private health insurance 8 jaar ago

Nothing I could say would give you undue credit for this story.

cealis 8 jaar ago

That’s not just logic. That’s really sensible.

online quotes for car insurance 8 jaar ago

I was struck by the honesty of your posting

viagra salesman 8 jaar ago

That kind of thinking shows you’re on top of your game

and impotence 8 jaar ago

Gee whiz, and I thought this would be hard to find out.

Where to order Cielis 8 jaar ago

You got to push it-this essential info that is!

viagra prescription 8 jaar ago

Kick the tires and light the fires, problem officially solved!

pfizer viagra online without prescription 8 jaar ago

Your answer lifts the intelligence of the debate.

online viagra sales 8 jaar ago

Way to go on this essay, helped a ton.

buy viagra online 8 jaar ago

Whoa, things just got a whole lot easier.

discount Cialis online 8 jaar ago

That’s an ingenious way of thinking about it.

ordering viagra on line 8 jaar ago

Free knowledge like this doesn’t just help, it promote democracy. Thank you.

Tadalafil 8 jaar ago

Reading posts like this make surfing such a pleasure

sildenafil 8 jaar ago

Umm, are you really just giving this info out for nothing?

cialis with free offer 8 jaar ago

The purchases I make are entirely based on these articles.

erectile 8 jaar ago

I cannot tell a lie, that really helped.

impotence aids 8 jaar ago

That takes us up to the next level. Great posting.

alpine auto insurance 8 jaar ago

Wow, that’s a really clever way of thinking about it!

affordable life insurance quotes 8 jaar ago

That’s a sharp way of thinking about it.

erections 8 jaar ago

Appreciation for this information is over 9000-thank you!

impotence curing 8 jaar ago

I really couldn’t ask for more from this article.

life insurance cheap 8 jaar ago

This is exactly what I was looking for. Thanks for writing!

generic viagra online 8 jaar ago

You write so honestly about this. Thanks for sharing!

cheap car insurance in nj 8 jaar ago

This is way more helpful than anything else I’ve looked at.

cialis purchase 8 jaar ago

That’s going to make things a lot easier from here on out.

cialis tablets 8 jaar ago

The expertise shines through. Thanks for taking the time to answer.

business insurance quotes 8 jaar ago

Awesome you should think of something like that

van insurance cheap online 8 jaar ago

Cool! That’s a clever way of looking at it!

business insurance costs 8 jaar ago

You mean I don’t have to pay for expert advice like this anymore?!

health insurance for small business texas cost 8 jaar ago

This introduces a pleasingly rational point of view.

cialis discount 8 jaar ago

If your articles are always this helpful, “I’ll be back.”

cheap healyh insurance 8 jaar ago

THX that’s a great answer!

generic viagra 8 jaar ago

Play informative for me, Mr. internet writer.

life insurance rates 8 jaar ago

Why do I bother calling up people when I can just read this!

cheapest viagra online 8 jaar ago

Absolutely first rate and copper-bottomed, gentlemen!

cheap cialis 8 jaar ago

Your honesty is like a beacon

liability insurance 8 jaar ago

Enlightening the world, one helpful article at a time.

insurance car girl 8 jaar ago

An intelligent answer – no BS – which makes a pleasant change

where to buy cialis cheap 8 jaar ago

BION I’m impressed! Cool post!

impotence aids 8 jaar ago

So excited I found this article as it made things much quicker!

buy viagraa 8 jaar ago

I told my kids we’d play after I found what I needed. Damnit.

auto insurance 8 jaar ago

I’d venture that this article has saved me more time than any other.

viagra generics 8 jaar ago

A million thanks for posting this information.

where to buy accutane in US 8 jaar ago

Time to face the music armed with this great information.

life insurance policy 8 jaar ago

If you wrote an article about life we’d all reach enlightenment.

accutane purchase 8 jaar ago

Wow! That’s a really neat answer!

national health insurance 8 jaar ago

This site is like a classroom, except I don’t hate it. lol

accutane buy 8 jaar ago

Stay informative, San Diego, yeah boy!

cheap viagra 8 jaar ago

Wow! Talk about a posting knocking my socks off!

buy viagra online 8 jaar ago

I went to tons of links before this, what was I thinking?

cheap health insurance 8 jaar ago

Boom shakalaka boom boom, problem solved.

free auto insurance quotes 8 jaar ago

With the bases loaded you struck us out with that answer!

cialis online 8 jaar ago

I’m really into it, thanks for this great stuff!

insurance quote on car 8 jaar ago

Going to put this article to good use now.

billig viagra 8 jaar ago

Haha, shouldn’t you be charging for that kind of knowledge?!

purchase viagra 8 jaar ago

Smack-dab what I was looking for-ty!

auto insurance 8 jaar ago

Always refreshing to hear a rational answer.

generic cheap cialis 8 jaar ago

I’m quite pleased with the information in this one. TY!

get car insurance quotes 8 jaar ago

This site is like a classroom, except I don’t hate it. lol

quote life insurance 8 jaar ago

Well done article that. I’ll make sure to use it wisely.

national bankers life insurance 8 jaar ago

Finding this post has solved my problem

viagra online 8 jaar ago

Keep on writing and chugging away!

vigra 8 jaar ago

How could any of this be better stated? It couldn’t.

health insurance 8 jaar ago

Holy concise data batman. Lol!

psychological impotence 8 jaar ago

Information is power and now I’m a !@#$ing dictator.

viagra online without prescription mastercard 8 jaar ago

Whoa, things just got a whole lot easier.

term life insurance cost 8 jaar ago

Your’s is the intelligent approach to this issue.

life insurance compare 8 jaar ago

Extremely helpful article, please write more.

buy generic cialis 8 jaar ago

Your post captures the issue perfectly!

cialis purchase online 8 jaar ago

It’s a pleasure to find someone who can identify the issues so clearly

life insurance premium 8 jaar ago

Holy shiznit, this is so cool thank you.

cialis vs viagra 8 jaar ago

Great article, thank you again for writing.

over the counter viagra 8 jaar ago

You’ve got it in one. Couldn’t have put it better.

first time cheap car insurance 8 jaar ago

Normally I’m against killing but this article slaughtered my ignorance.

accutane 90 pills 8 jaar ago

I actually found this more entertaining than James Joyce.

cheap florida car insurance 8 jaar ago

A little rationality lifts the quality of the debate here. Thanks for contributing!

insurance commercial auto quotes 8 jaar ago

I literally jumped out of my chair and danced after reading this!

online cialis 8 jaar ago

If you wrote an article about life we’d all reach enlightenment.

viagra online 8 jaar ago

I cannot tell a lie, that really helped.

accutane 8 jaar ago

This was so helpful and easy! Do you have any articles on rehab?

accutane order online 8 jaar ago

Until I found this I thought I’d have to spend the day inside.

low cost viagra generic 8 jaar ago

Thanks for sharing. Always good to find a real expert.

online car insurance 8 jaar ago

It’s a real pleasure to find someone who can think like that

and impotence 8 jaar ago

Thanks for being on point and on target!

buy viagraa online 8 jaar ago

That’s the thinking of a creative mind

viagra for sale 8 jaar ago

This is an article that makes you think “never thought of that!”

over the counter viagra 8 jaar ago

No complaints on this end, simply a good piece.

generic cialis online 8 jaar ago

Thanks for being on point and on target!

herbal treatment impotence 8 jaar ago

Good to see real expertise on display. Your contribution is most welcome.

causes impotence what 8 jaar ago

At last! Someone with real expertise gives us the answer. Thanks!

cialis generic 8 jaar ago

Articles like this really grease the shafts of knowledge.

great site 8 jaar ago

I simply want to mention I’m newbie to blogging and really savored this web-site. Likely I’m likely to bookmark your blog . You definitely have terrific article content. Thank you for sharing your blog.

vigra 8 jaar ago

I’ll try to put this to good use immediately.

cheapest viagra 8 jaar ago

Grade A stuff. I’m unquestionably in your debt.

impotence hypnosis 8 jaar ago

Your posting lays bare the truth

over the counter viagra 8 jaar ago

Whoa, whoa, get out the way with that good information.

viagra online 8 jaar ago

Thinking like that shows an expert’s touch

Viagra without Prescription 8 jaar ago

Yup, that’ll do it. You have my appreciation.

viagra without a perscription 8 jaar ago

Haha, shouldn’t you be charging for that kind of knowledge?!

buy viagra online 8 jaar ago

Lot of smarts in that posting!

cheap cialis from canada 8 jaar ago

We need more insights like this in this thread.

buy viagra 8 jaar ago

I think you’ve just captured the answer perfectly

Cialis on line Pharmacy 8 jaar ago

Boom shakalaka boom boom, problem solved.

online viagra 8 jaar ago

Super informative writing; keep it up.

cialis and viagra online 8 jaar ago

This is what we need – an insight to make everyone think

viagra pill 8 jaar ago

I might be beating a dead horse, but thank you for posting this!

life insurance rates 8 jaar ago

This insight’s just the way to kick life into this debate.

BEST PRICE ON GENERIC VIAGRA 8 jaar ago

Hey hey hey, take a gander at what’ you’ve done

viagra 8 jaar ago

And I thought I was the sensible one. Thanks for setting me straight.

la insurance car 8 jaar ago

This “free sharing” of information seems too good to be true. Like communism.

viagra 8 jaar ago

I thought finding this would be so arduous but it’s a breeze!

levitra 8 jaar ago

I had no idea how to approach this before-now I’m locked and loaded.

accutane attorneys pennsylvania 8 jaar ago

Keep these articles coming as they’ve opened many new doors for me.

viagra for sale on line 8 jaar ago

Appreciation for this information is over 9000-thank you!

impotence prostatectomy 8 jaar ago

Great post with lots of important stuff.

cialis to buy 8 jaar ago

That’s a knowing answer to a difficult question

generic cialis for sale 8 jaar ago

Lot of smarts in that posting!

life insurance quotes 8 jaar ago

BION I’m impressed! Cool post!

affordable life insurance 8 jaar ago

Just cause it’s simple doesn’t mean it’s not super helpful.

order viagra online 8 jaar ago

Your article was excellent and erudite.

insurance online cheap car 8 jaar ago

Impressive brain power at work! Great answer!

accutane puchace 8 jaar ago

Too many compliments too little space, thanks!

generic for cialis 8 jaar ago

Oh yeah, fabulous stuff there you!

accutane and liver disease 8 jaar ago

Finding this post has solved my problem

cheap cialis generic online 8 jaar ago

That’s way more clever than I was expecting. Thanks!

sildenafil 8 jaar ago

What a joy to find such clear thinking. Thanks for posting!

continue reading 8 jaar ago

I just want to tell you that I’m beginner to blogging and site-building and truly loved this web page. Most likely I’m likely to bookmark your blog . You really have great stories. Kudos for sharing your blog site.

find more info 8 jaar ago

I just want to say I’m beginner to blogging and seriously savored this blog. Almost certainly I’m want to bookmark your site . You definitely have perfect articles. Cheers for sharing your website page.

CIALIAS FOR SALE 8 jaar ago

Apparently this is what the esteemed Willis was talkin’ ’bout.

online pharmacies accutane 8 jaar ago

Your answer was just what I needed. It’s made my day!

free florida insurance quotes 8 jaar ago

YMMD with that answer! TX

accutane editorials 8 jaar ago

That’s really shrewd! Good to see the logic set out so well.

affordable life isurance 8 jaar ago

That kind of thinking shows you’re on top of your game

great article 8 jaar ago

I simply want to say I am new to weblog and definitely liked you’re web blog. Very likely I’m planning to bookmark your blog post . You definitely have wonderful stories. With thanks for sharing with us your web site.

online free games 8 jaar ago

Thanks for sharing really useful information.

great website 8 jaar ago

I simply want to say I’m beginner to blogs and seriously savored you’re web site. More than likely I’m likely to bookmark your blog post . You definitely come with fabulous posts. Many thanks for sharing your website page.

best life insurance 8 jaar ago

Felt so hopeless looking for answers to my questions…until now.

Whitney Orlando 8 jaar ago

I am extremely impressed along with your writing talents and also with the layout for your weblog. Is this a paid topic or did you customize it your self? Either way stay up the nice high quality writing, it’s rare to peer a nice weblog like this one these days..

Maire Bonds 8 jaar ago

What i don’t understood is actually how you are not really much more well-liked than you may be right now. You’re very intelligent. You realize thus significantly relating to this subject, made me personally consider it from so many varied angles. Its like men and women aren’t fascinated unless it is one thing to accomplish with Lady gaga! Your own stuffs excellent. Always maintain it up!

Vickey Wherry 8 jaar ago

Hello there, just turned into alert to your blog thru Google, and found that it’s really informative. I’m going to watch out for brussels. I will appreciate if you proceed this in future. Many other folks can be benefited from your writing

life insurance quotes 8 jaar ago

What a joy to find someone else who thinks this way.

sildenafil 8 jaar ago

Holy concise data batman. Lol!

viagra online prescription 8 jaar ago

You’ve really helped me understand the issues. Thanks.

auto insurance quote 8 jaar ago

Thanks for writing such an easy-to-understand article on this topic.

where to order viagra 8 jaar ago

IJWTS wow! Why can’t I think of things like that?

Iris Holway 8 jaar ago

Hello there, just changed into aware of your weblog via Google, and located that it is really informative. I’m going to be careful for brussels. I’ll appreciate in case you proceed this in future. Many other people might be benefited from your writing

Jame Zingler 8 jaar ago

You’ll find it mostly unattainable to encounter well-informed men or women on this issue, regrettably you appear like you know what you’re raving about! With Thanks

Darnell Oehmig 8 jaar ago

It’s actually nearly not possible to find well-aware people on this content, still you appear like you comprehend those things you’re writing on! Gratitude

Bobbie Redrick 8 jaar ago

It can be nearly not possible to find well-qualified readers on this theme, yet somehow you seem like you fully understand those things you’re covering! Appreciation

brand cialis online 8 jaar ago

Home run! Great slugging with that answer!

Vivien Hislop 8 jaar ago

Hello there, just became aware of your weblog thru Google, and located that it’s truly informative. I’m going to watch out for brussels. I’ll be grateful when you proceed this in future. Many other folks can be benefited out of your writing

Marion Bishopp 8 jaar ago

My Partner And I really want to inform you which I’m just inexperienced to writing and completely admired your page. Probably I am prone to save your blog post . You truly have excellent article writing. Truly Appreciate it for telling with us your url page.

which cialis is best 8 jaar ago

Yours is a clever way of thinking about it.

discount viagra 8 jaar ago

I’m grateful you made the post. It’s cleared the air for me.

go to post 8 jaar ago

I just want to say I am just newbie to blogging and really liked this blog. Likely I’m likely to bookmark your blog post . You amazingly have really good writings. Thanks a lot for sharing with us your web site.

for beginners 8 jaar ago

I just want to tell you that I am just new to blogs and truly liked you’re web site. Likely I’m want to bookmark your blog post . You amazingly have awesome writings. Thanks a bunch for revealing your website page.

where can i buy cialis 8 jaar ago

I found myself nodding my noggin all the way through.

porno 8 jaar ago

CDK Geomatics provides our clients with a complete spectrum of integrated land surveying and consulting services. Throughout our history, we’ve worked to provide our customers with a level of comfort, service and trust that exceeds their expectations.

Sylvester Chuang 8 jaar ago

Extraordinarily enlightening elements that you have said, say thanks a lot for posting.

Charissa Quicho 8 jaar ago

It can be nearly unthinkable to come across well-aware users on this matter, and yet you appear like you fully understand the things that you’re covering! Thanks

Bette Sieving 8 jaar ago

You’ll find it near extremely difficult to see well-aware women and men on this issue, unfortunately you look like you understand which you’re writing about! With Thanks

cheap life insurance 8 jaar ago

Your thinking matches mine – great minds think alike!

Fermin Benes 8 jaar ago

Hello there, just became aware of your blog via Google, and located that it is really informative. I’m going to watch out for brussels. I’ll be grateful should you proceed this in future. A lot of people might be benefited from your writing

insurance quotes auto 8 jaar ago

Your posting lays bare the truth

Free Porn 8 jaar ago

CDK Geomatics provides our clients with a complete spectrum of integrated land surveying and consulting services. Throughout our history, we’ve worked to provide our customers with a level of comfort, service and trust that exceeds their expectations.

Roosevelt Kucinskas 8 jaar ago

It truly is almost unattainable to see well-updated parties on this subject, however , you come across as like you fully grasp the things that you’re revealing! Appreciation

car insurance quotes 8 jaar ago

I love reading these articles because they’re short but informative.

Jacquelyne Roton 8 jaar ago

It really is practically close to impossible to see well-advised americans on this issue, regrettably you seem like you understand those things you’re revealing! Appreciation

online car insurance 8 jaar ago

You’ve got to be kidding me-it’s so transparently clear now!

Jeanette Wisely 8 jaar ago

It can be mostly unthinkable to encounter well-advised men or women on this area, in addition you appear like you realize the things that you’re writing on! With Thanks

hardcore teen porn 8 jaar ago

CDK Geomatics provides our clients with a complete spectrum of integrated land surveying and consulting services. Throughout our history, we’ve worked to provide our customers with a level of comfort, service and trust that exceeds their expectations.

Lakeisha Tarzia 8 jaar ago

My Partner And I really desire to notify you which I’m just inexperienced to wordpress blogging and pretty much adored your site. Very possible I am most likely to bookmark your article post . You certainly have lovely article content. Love it for sharing with us your website report.

go to page 8 jaar ago

I simply want to tell you that I am just all new to blogging and truly liked this web site. Very likely I’m going to bookmark your blog post . You absolutely come with remarkable writings. Kudos for sharing your webpage.

go to link 8 jaar ago

I simply want to mention I’m all new to blogs and really liked your web-site. Probably I’m want to bookmark your blog post . You surely have perfect articles. Appreciate it for revealing your web-site.

Mckinley Andrada 8 jaar ago

It’s actually mostly unattainable to see well-informed viewers on this matter, in addition you look like you are familiar with those things you’re writing about! Thanks A Lot

Caryl Kimber 8 jaar ago

It certainly is nearly impossible to encounter well-advised individuals on this theme, then again you look like you be aware of those things you’re indicating! Regards

car insurance quotes online 8 jaar ago

Keep these articles coming as they’ve opened many new doors for me.

Nickolas Horrigan 8 jaar ago

hello there and thank you for your info – I’ve certainly picked up anything new from right here. I did however expertise a few technical points using this site, since I experienced to reload the website a lot of times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your hosting is OK? Not that I’m complaining, but slow loading instances times will very frequently affect your placement in google and can damage your quality score if ads and marketing with Adwords. Anyway I’m adding this RSS to my email and could look out for much more of your respective intriguing content. Ensure that you update this again very soon..

Marvis Winch 8 jaar ago

It truly is mostly unthinkable to encounter well-educated people on this area, and yet you look like you are familiar with what exactly you’re revealing! Thank You

auto insurance 8 jaar ago

This is an article that makes you think “never thought of that!”

car insurance cheapest 8 jaar ago

I’m not easily impressed. . . but that’s impressing me! :)

auto buy insurance online 8 jaar ago

If time is money you’ve made me a wealthier woman.

Nichole Lansdell 8 jaar ago

I really want to share it with you the fact that I am certain fresh to online blogging and extremely cherished your website. Very likely I am going to bookmark your post post . You simply have stunning article text. Like it for giving out with us your website page.

look at here 8 jaar ago

I simply want to tell you that I’m all new to blogging and absolutely enjoyed this blog. Likely I’m likely to bookmark your site . You surely come with incredible articles and reviews. Thanks for sharing with us your web site.

browse link 8 jaar ago

I simply want to tell you that I am very new to weblog and honestly enjoyed you’re page. Likely I’m planning to bookmark your blog . You surely have beneficial writings. Regards for sharing your blog.

Iesha Melnik 8 jaar ago

It certainly is nearly extremely difficult to encounter well-aware individuals on this subject, nonetheless you appear like you know the things that you’re revealing! Bless You

Lacy Fife 8 jaar ago

It really is nearly impossible to come across well-aware visitors on this matter, however, you seem like you understand exactly what you’re revealing! Thank You

Mauricio Bensberg 8 jaar ago

Hello, i think that i saw you visited my weblog so i came to “return the favor”.I am trying to find things to improve my web site!I suppose its ok to use a few of your ideas!!

Buy Twitch Viewers 8 jaar ago

CDK Geomatics provides our clients with a complete spectrum of integrated land surveying and consulting services. Throughout our history, we’ve worked to provide our customers with a level of comfort, service and trust that exceeds their expectations.

cheaper auto insurance 8 jaar ago

Geez, that’s unbelievable. Kudos and such.

car insurance texas 8 jaar ago

What a great resource this text is.

cheap car insurance 8 jaar ago

You have more useful info than the British had colonies pre-WWII.

Ronni Sawyers 8 jaar ago

Thanks for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do some research about this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more clear from this post. I’m very glad to see such excellent info being shared freely out there.

car insurance free quote 8 jaar ago

That’s an apt answer to an interesting question

Cedric Mewes 8 jaar ago

I just hope to notify you that I am novice to putting up a blog and really cherished your review. Very possible I am prone to save your post post . You undoubtedly have memorable article posts. Value it for sharing with us your domain webpage.

auto insurance quotes 8 jaar ago

If not for your writing this topic could be very convoluted and oblique.

Dorotha Glock 8 jaar ago

This really is the fitting weblog for anybody who desires to find out about this subject. You notice a whole lot its nearly onerous to argue with you (not that I truly would want…HaHa). You undoubtedly put a brand new spin on a subject thats been written about for years. Nice stuff, simply wonderful!

Lanny Mcneer 8 jaar ago

It truly is almost not possible to encounter well-advised readers on this matter, regrettably you come across as like you fully grasp what exactly you’re posting on! Appreciate It

Jamie Teneyck 8 jaar ago

It is actually practically unattainable to come across well-updated individuals on this issue, but you look like you understand which you’re revealing! Excellent

Jocelyn Gonzelas 8 jaar ago

I think this is one of the most vital info for me. And i am glad reading your article. But wanna remark on some general things, The site style is ideal, the articles is really nice : D. Good job, cheers

car insurance 8 jaar ago

Not bad at all fellas and gallas. Thanks.

private insurance car 8 jaar ago

Life is short, and this article saved valuable time on this Earth.

Winona Tadlock 8 jaar ago

Remarkably useful specifics that you have remarked, a big heads up for setting up.

car insurance quotes 8 jaar ago

Good to see real expertise on display. Your contribution is most welcome.

Alysa Newtown 8 jaar ago

Hello there! I could have sworn I’ve been to this site before but after checking through some of the post I realized it’s new to me. Anyhow, I’m definitely happy I found it and I’ll be book-marking and checking back frequently!

global healthcare insurance 8 jaar ago

This info is the cat’s pajamas!

nj auto insurance 8 jaar ago

Ah, i see. Well that’s not too tricky at all!”

Latanya Musolf 8 jaar ago

I merely want to advise you the fact that I’m just raw to writing a blog and pretty much admired your page. Most likely I am inclined to bookmark your article post . You really have magnificent article topic. Like it for discussing with us your domain write-up.

full article 8 jaar ago

I just want to say I’m very new to weblog and seriously savored this website. Very likely I’m planning to bookmark your site . You definitely have remarkable posts. Appreciate it for sharing your website page.

great page 8 jaar ago

I simply want to say I am newbie to blogs and absolutely savored this web blog. More than likely I’m likely to bookmark your website . You certainly have good well written articles. Cheers for sharing your web page.

Man Balzer 8 jaar ago

It’s mostly extremely difficult to encounter well-qualified men and women on this issue, however, you come across as like you are familiar with what exactly you’re writing about! Regards

Eloise Kukucka 8 jaar ago

It’s mostly extremely difficult to encounter well-informed men or women on this niche, but you seem like you realize what exactly you’re posting on! Gratitude

riots points gratis 8 jaar ago

CDK Geomatics provides our clients with a complete spectrum of integrated land surveying and consulting services. Throughout our history, we’ve worked to provide our customers with a level of comfort, service and trust that exceeds their expectations.

Wilma Arrison 8 jaar ago

Magnificent beat ! I wish to apprentice while you amend your site, how could i subscribe for a blog web site? The account aided me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast offered bright clear concept

rtv 8 jaar ago

Najniższe ceny w aligato.pl buty

Colette Beckfield 8 jaar ago

Incredibly compelling points you’ll have mentioned, warm regards for setting up.

Francisco Filak 8 jaar ago

Hello There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article. I will be sure to bookmark it and return to read more of your useful info. Thanks for the post. I’ll certainly comeback.

car insurence 8 jaar ago

Thanks for writing such an easy-to-understand article on this topic.

Auto Insurance qoutes 8 jaar ago

A rolling stone is worth two in the bush, thanks to this article.

Marilyn Hamiter 8 jaar ago

I’ve just found your blog, and am enjoying what I’ve read so far. Blogging has taught me all kinds of things, and it’s quite addictive. It’s also helped to increase my online presence far more than my static websites could do specifically with regard to sports physiotherapy . When customers and clients find me, they feel like they already know me because they’ve been reading my posts for awhile. That’s a great feeling when they do reach out and contact me.

get car insurance quotes 8 jaar ago

You Sir/Madam are the enemy of confusion everywhere!

car insurance quotes 8 jaar ago

Unparalleled accuracy, unequivocal clarity, and undeniable importance!

Harland Rurup 8 jaar ago

My Partner And I really need to share it with you which I’m just fresh to wordpress blogging and clearly loved your work. Very possible I am inclined to remember your blog post . You simply have amazing article material. Love it for discussing with us your domain article.

Cheap Online Car Insurance Quote 8 jaar ago

That hits the target perfectly. Thanks!

Marcus Binger 8 jaar ago

Perhaps you can write subsequent articles regarding this article.

Neva Bracket 8 jaar ago

It truly is mostly extremely difficult to come across well-updated viewers on this theme, however, you appear like you understand what exactly you’re covering! Thank You

car insurance stockton 8 jaar ago

What’s it take to become a sublime expounder of prose like yourself?

car insura 8 jaar ago

Perfect answer! That really gets to the heart of it!

Loren Chaloux 8 jaar ago

It’s near extremely difficult to come across well-updated viewers on this content, unfortunately you seem like you are familiar with what exactly you’re raving about! Regards

Nikki Kottman 8 jaar ago

Attractive section of content. I just stumbled upon your weblog and in accession capital to assert that I acquire actually enjoyed account your blog posts. Any way I will be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently rapidly.

Delbert Elijah 8 jaar ago

I ran into this page accidentally, surprisingly, this is a fantastic site. The website owner has done a fantastic job writing/collecting articles to post, the information here is actually insightful. You just secured yourself a guarenteed reader.

Hildegarde Romprey 8 jaar ago

very nice submit, i certainly love this web site, keep on it

Delmar Thero 8 jaar ago

Might be practically unthinkable to find well-educated individuals on this theme, still you seem like you know what you’re posting on! Thanks A Lot

Merrill Dehnert 8 jaar ago

Perhaps you can write subsequent articles regarding this article.

car insurnace 8 jaar ago

Superb information here, ol’e chap; keep burning the midnight oil.

car insurance rates 8 jaar ago

A wonderful job. Super helpful information.

אלינור ליבוביץ 8 jaar ago

CDK Geomatics provides our clients with a complete spectrum of integrated land surveying and consulting services. Throughout our history, we’ve worked to provide our customers with a level of comfort, service and trust that exceeds their expectations.

basement waterproofing maryland 8 jaar ago

CDK Geomatics provides our clients with a complete spectrum of integrated land surveying and consulting services. Throughout our history, we’ve worked to provide our customers with a level of comfort, service and trust that exceeds their expectations.

book of mormon tour tickets 8 jaar ago

I have fun with, result in I found just what I used to be taking a look for. You’ve ended my 4 day long hunt! God Bless you man. Have a great day. Bye|

car insurance 8 jaar ago

I am totally wowed and prepared to take the next step now.

Andres Corallo 8 jaar ago

An attention-grabbing discussion is value comment. I feel that it is best to write extra on this topic, it may not be a taboo subject but usually people are not sufficient to speak on such topics. To the next. Cheers

il auto insurance 8 jaar ago

That’s the smart thinking we could all benefit from.

Kandace Lovera 8 jaar ago

Please permit me realize so that I may subscribe.

Kirby Delancey 8 jaar ago

Ahaa, its fastidious discussion regarding this paragraph at this place at this website, I have read allthat, so now me also commenting here.|

Gerard Ghebremicael 8 jaar ago

It is the best time to make some plans for the future and it is time to be happy.

daily insurance car 8 jaar ago

I was struck by the honesty of your posting

cheap car insurance 8 jaar ago

Heck yeah bay-bee keep them coming!

cheap insurance quotes 8 jaar ago

Furrealz? That’s marvelously good to know.

Eleni Lesesne 8 jaar ago

I just wish to tell you that I’m brand new to blogging and site-building and truly loved your website site. Probably I’m planning to bookmark your internet site. You actually have wonderful well crafted articles. Cheers for discussing your web site.

company auto insurance ratings 8 jaar ago

This introduces a pleasingly rational point of view.

car insurance 8 jaar ago

It’s good to get a fresh way of looking at it.

infoludek ogloszenia 8 jaar ago

elo all :)

auto insurance quote 8 jaar ago

Slam dunkin like Shaquille O’Neal, if he wrote informative articles.

car insurance cheapest 8 jaar ago

This is an article that makes you think “never thought of that!”

insurance auto 8 jaar ago

Hey, that’s the greatest! So with ll this brain power AWHFY?

insurance auto 8 jaar ago

A really good answer, full of rationality!

Scottie Divan 8 jaar ago

Zune and iPod: Most people compare the Zune to the Touch, but after seeing how slim and surprisingly small and light it is, I consider it to be a rather unique hybrid that combines qualities of both the Touch and the Nano. It’s very colorful and lovely OLED screen is slightly smaller than the touch screen, but the player itself feels quite a bit smaller and lighter. It weighs about 2/3 as much, and is noticeably smaller in width and height, while being just a hair thicker.

Jesse Mccuaig 8 jaar ago

It certainly is mostly unthinkable to see well-aware readers on this theme, however , you look like you realize exactly what you’re writing about! Many Thanks

cheap car insurance quotes 8 jaar ago

That’s a smart answer to a difficult question.

Dylan Bolvin 8 jaar ago

Might be nearly unthinkable to encounter well-informed individuals on this content, although you appear like you fully understand what you’re covering! Many Thanks

auction insurance auto 8 jaar ago

That’s the best answer by far! Thanks for contributing.

Lupe Minette 8 jaar ago

I’ve read this post and if I could I want to suggest you few interesting things or advice. Perhaps you can write next articles referring to this article. I want to read more things about it!|

cheap car insurance 8 jaar ago

Damn, I wish I could think of something smart like that!

Daron Mihok 8 jaar ago

wonderful post, very informative. I wonder why the other experts of this sector don’t notice this. You must continue your writing. I’m confident, you’ve a great readers’ base already!

Asa Auldridge 8 jaar ago

It is appropriate time to make some plans for the future and it is time to be happy. I have read this post and if I could I wish to suggest you few interesting things or tips. Perhaps you could write next articles referring to this article. I wish to read even more things about it!

Orval Clougher 8 jaar ago

I am extremely inspired along with your writing skills and also with the format for your weblog. Is this a paid subject or did you customize it your self? Either way stay up the excellent quality writing, it’s uncommon to peer a nice blog like this one nowadays..

cheapest car insurance 8 jaar ago

I really wish there were more articles like this on the web.

Agen Ibcbet Bola 8 jaar ago

CDK Geomatics provides our clients with a complete spectrum of integrated land surveying and consulting services. Throughout our history, we’ve worked to provide our customers with a level of comfort, service and trust that exceeds their expectations.

Tyrone Braddock 8 jaar ago

Good post. I discover something significantly harder on different blogs everyday. It will always be stimulating to read content material employing their company writers and practice slightly something from their internet site. I’d opt to use some with the content on my own blog whether or not you don’t mind. Natually I’ll offer you a link on your web weblog. Thank you for sharing.

Derrick Longs 8 jaar ago

I merely wish to tell you which I am certain beginner to writing and clearly admired your post. Likely I am inclined to bookmark your post post . You undoubtedly have extraordinary article stuff. Value it for telling with us your internet site post.

Gwyn Sloman 8 jaar ago

I’ll gear this review to 2 types of people: current Zune owners who are considering an upgrade, and people trying to decide between a Zune and an iPod. (There are other players worth considering out there, like the Sony Walkman X, but I hope this gives you enough info to make an informed decision of the Zune vs players other than the iPod line as well.)

Brandy Cutting 8 jaar ago

Ahaa, its fastidious discussion regarding this paragraph at this place at this website, I have read allthat, so now me also commenting here.|

car insurance 8 jaar ago

I told my grandmother how you helped. She said, “bake them a cake!”

cheapest car insurance 8 jaar ago

Keep these articles coming as they’ve opened many new doors for me.

insurance gap 8 jaar ago

If you wrote an article about life we’d all reach enlightenment.

insurance auto leads 8 jaar ago

A little rationality lifts the quality of the debate here. Thanks for contributing!

cheapest car insurance 8 jaar ago

Too many compliments too little space, thanks!

insurance cheap medical 8 jaar ago

Alakazaam-information found, problem solved, thanks!

vehicle insurance nevada 8 jaar ago

Boom shakalaka boom boom, problem solved.

Nikia Wenck 8 jaar ago

I’ve read this post and if I could I want to suggest you few interesting things or advice. Perhaps you can write next articles referring to this article. I want to read more things about it!|

Thalia Browley 8 jaar ago

Magnificent beat ! I wish to apprentice while you amend your site, how could i subscribe for a blog web site? The account helped me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast provided bright clear idea

car insurance quotes 8 jaar ago

Hey hey hey, take a gander at what’ you’ve done

auto insurance 8 jaar ago

Wow, your post makes mine look feeble. More power to you!

carlisle insurance 8 jaar ago

Grade A stuff. I’m unquestionably in your debt.

for car insurance woman 8 jaar ago

Surprising to think of something like that

Dorsey Yazzle 8 jaar ago

I simply intend to advise you which I am new to blogging and incredibly cherished your write-up. Very likely I am prone to remember your web post . You absolutely have extraordinary article content. Appreciate it for telling with us your site report.

Dorethea Lequire 8 jaar ago

It’s actually practically impossible to find well-updated people on this theme, in addition you look like you are familiar with what you’re preaching about! Gratitude

Francisco Pullom 8 jaar ago

If you’re still on the fence: grab your favorite earphones, head down to a Best Buy and ask to plug them into a Zune then an iPod and see which one sounds better to you, and which interface makes you smile more. Then you’ll know which is right for you.

car insurance online ireland 8 jaar ago

That hits the target dead center! Great answer!

gvCsz0w0A7r 8 jaar ago

786888 34929Hi, Neat post. There

Larry Laurole 8 jaar ago

It’s nearly unattainable to find well-qualified women and men on this subject, still you seem like you are familiar with what exactly you’re revealing! Gratitude

car insurance in florida 8 jaar ago

It’s like you’re on a mission to save me time and money!

car insurance texas laws 8 jaar ago

Fell out of bed feeling down. This has brightened my day!

Top Coupons 8 jaar ago

Splendid insights plus wirte leading very clear and distinct writing style. I am very happy to visit your sites.

Alaina Westhouse 8 jaar ago

It certainly is almost extremely difficult to come across well-advised viewers on this area, but you look like you fully understand whatever you’re preaching about! Thanks

Annemarie Tse 8 jaar ago

Might be practically impossible to see well-educated men or women on this niche, and yet you look like you understand those things you’re preaching about! With Thanks

quote car insurance low 8 jaar ago

This is the perfect post for me to find at this time

carinsurance 8 jaar ago

It’s good to see someone thinking it through.

car insurance quote 8 jaar ago

This article is a home run, pure and simple!

Jay Dahnke 8 jaar ago

Ahaa, its fastidious discussion regarding this paragraph at this place at this website, I have read allthat, so now me also commenting here.|

Damion Stolle 8 jaar ago

You’ll find it near extremely difficult to come across well-qualified viewers on this niche, nevertheless you look like you be aware of which you’re preaching about! Gratitude

car insurance 8 jaar ago

Gee willikers, that’s such a great post!

free car insurance quotes 8 jaar ago

Well done article that. I’ll make sure to use it wisely.

Reinaldo Ripplinger 8 jaar ago

It is the best time to make a few plans for the longer term and it is time to be happy. I’ve learn this submit and if I may I want to recommend you few fascinating issues or advice.

agencja modelek łódź 8 jaar ago

My Yurizan

car insurance quotes 8 jaar ago

I read your posting and was jealous

cheapest auto insurance 8 jaar ago

Thanky Thanky for all this good information!

lowest car insurance 8 jaar ago

Thank you so much for this article, it saved me time!

Cherryl Toothacre 8 jaar ago

I think this is one of the most significant information for me. And i am glad reading your article. But want to remark on some general things, The site style is wonderful, the articles is really nice : D. Good job, cheers

Hassan Vanschoor 8 jaar ago

My Partner And I merely hope to reveal to you the fact that I am raw to having a blog and thoroughly admired your website. Probably I am inclined to remember your web post . You undoubtedly have outstanding article text. Get Pleasure From it for swapping with us your internet information.

coverage car insurance 8 jaar ago

This is a most useful contribution to the debate

Tony Chiz 8 jaar ago

It’s nearly unthinkable to see well-updated viewers on this area, still, you look like you be aware of those things you’re writing on! Thanks

Billie Tyrus 8 jaar ago

Hello There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article. I will make sure to bookmark it and return to read more of your useful info. Thanks for the post. I’ll definitely comeback.

insurance auto 8 jaar ago

Now I’m like, well duh! Truly thankful for your help.

insurance quotes auto 8 jaar ago

Well done article that. I’ll make sure to use it wisely.

insurance women car 8 jaar ago

This article is a home run, pure and simple!

CAR INSURANC 8 jaar ago

That’s 2 clever by half and 2×2 clever 4 me. Thanks!

Valencia Rasinski 8 jaar ago

I’d like to thank you for the efforts you have put in writing this blog. I’m hoping to check out the same high-grade blog posts from you later on as well. In fact, your creative writing abilities has motivated me to get my very own website now ;)

most popular ice cream flavors 8 jaar ago

Hello, i think that i saw you visited my blog thus i came to “return the favor”.I’m attempting to find things to enhance my website!I suppose its ok to use some of your ideas!!

Shaneka Hreha 8 jaar ago

It is the best time to make some plans for the future and it is time to be happy.

Lenard Bancks 8 jaar ago

I’d should examine with you here. Which isn’t one thing I normally do! I enjoy reading a publish that may make people think. Also, thanks for permitting me to comment!

drainage systems 8 jaar ago

I’m not sure exactly why but this blog is loading extremely slow for me. Is anyone else having this issue or is it a issue on my end? I’ll check back later on and see if the problem still exists.|

car insurance quote pa 8 jaar ago

This is a really intelligent way to answer the question.

Agen 88Tangkas 8 jaar ago

CDK Geomatics provides our clients with a complete spectrum of integrated land surveying and consulting services. Throughout our history, we’ve worked to provide our customers with a level of comfort, service and trust that exceeds their expectations.

how to make ice cream cake 8 jaar ago

whoah this weblog is excellent i like reading your posts. Keep up the great paintings! You know, a lot of people are looking around for this information, you can aid them greatly.

loan insurance car 8 jaar ago

Articles like this just make me want to visit your website even more.

car insurance quote free 8 jaar ago

The answer of an expert. Good to hear from you.

car insurance quotes 8 jaar ago

Great hammer of Thor, that is powerfully helpful!

cheap car insurence 8 jaar ago

If you wrote an article about life we’d all reach enlightenment.

insurance quotes auto 8 jaar ago

If you wrote an article about life we’d all reach enlightenment.

auto insurance quotes 8 jaar ago

This posting knocked my socks off

home foundation repair 8 jaar ago

It’s amazing to pay a quick visit this web site and reading the views of all friends concerning this article, while I am also eager of getting familiarity.|

Olen Widmayer 8 jaar ago

It is actually near impossible to come across well-informed parties on this subject, nonetheless you seem like you realize those things you’re talking about! Appreciate It

car insurance tulsa 8 jaar ago

I have exactly what info I want. Check, please. Wait, it’s free? Awesome!

auto insurance 8 jaar ago

Life is short, and this article saved valuable time on this Earth.

lowest car insurance company 8 jaar ago

What I find so interesting is you could never find this anywhere else.

Brady Delcine 8 jaar ago

I am sure this paragraph has touched all the internet users, its really really fastidious paragraph on

Marshall Demchak 8 jaar ago

I want to learn more issues about it!|

framing contractors 8 jaar ago

Can I just say what a comfort to discover someone who truly knows what they are discussing on the net. You certainly understand how to bring a problem to light and make it important. A lot more people really need to read this and understand this side of your story. I can’t believe you’re not more popular given that you most certainly have the gift.|

Julius Butteris 8 jaar ago

Undeniably believe that which you said. Your favorite justification seemed to be on the web the easiest thing to be aware of. I say to you, I definitely get annoyed while people consider worries that they just don’t know about. You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole thing without having side effect , people can take a signal. Will probably be back to get more. Thanks

car insurance 8 jaar ago

Enlightening the world, one helpful article at a time.

Leopoldo Vanhevel 8 jaar ago

Highly absorbing points you’ll have stated, many thanks for setting up.

cheapest auto insurance nj 8 jaar ago

Thinking like that shows an expert at work

Tabetha Monton 8 jaar ago

It’s actually near impossible to encounter well-informed users on this issue, fortunately you appear like you fully understand the things you’re covering! Thank You

auto insurance 8 jaar ago

I wanted to spend a minute to thank you for this.

German Gochanour 8 jaar ago

I couldn’t refrain from commenting. Perfectly written!|

Thi Eugley 8 jaar ago

I simply intend to share it with you that I’m really beginner to posting and utterly adored your website. Likely I am likely to remember your blog post . You truly have magnificent article reports. Be Grateful For it for swapping with us your web article.

auto insurance 8 jaar ago

That’s a skillful answer to a difficult question

Get More Info 8 jaar ago

Hi, Neat post. There is an issue with your website in web explorer, would test this¡K IE still is the market chief and a huge element of folks will pass over your great writing due to this problem.

real estate company 8 jaar ago

It’s a shame you don’t have a donate button! I’d most certainly donate to this fantastic blog! I suppose for now i’ll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to brand new updates and will share this website with my Facebook group. Talk soon!|

auto insurance lawyer 8 jaar ago

Just do me a favor and keep writing such trenchant analyses, OK?

Learn More 8 jaar ago

Hiya, I am really glad I have found this info. Nowadays bloggers publish just about gossips and internet and this is actually irritating. A good site with interesting content, this is what I need. Thank you for keeping this web site, I’ll be visiting it. Do you do newsletters? Can not find it.

auto insurance companies 8 jaar ago

Just the type of insight we need to fire up the debate.

nj car insurance quotes 8 jaar ago

Your articles are for when it absolutely, positively, needs to be understood overnight.

Business Phone Systems 8 jaar ago

I think other site proprietors should take this website as an model, very clean and great user genial style and design, let alone the content. You’re an expert in this topic!

auto insurance sanford 8 jaar ago

At last! Someone who understands! Thanks for posting!

sports insurance car 8 jaar ago

I’m not quite sure how to say this; you made it extremely easy for me!

Willena Nunley 8 jaar ago

We merely desire to notify you in which I’m just new to wordpress blogging and extremely valued your post. Probably I am likely to bookmark your web post . You seriously have amazing article subject. Like it for telling with us your web page.

opinie fonoskopijne 8 jaar ago

I just want to point out I am newbie to running a blog and site-building and really liked your website. Probably I am likely to save your blog blog post. You definitely come with amazing article content. Kudos for sharing your website page.

auto insurance quotes 8 jaar ago

It’s good to get a fresh way of looking at it.

car insurance lapse 8 jaar ago

That’s an inventive answer to an interesting question

fonoskopia 8 jaar ago

My spouse and I stumbled over here different web site and believed I might examine things away. I like what I see so i is simply following a person. Look forward to looking at your web page yet again.

insurance car purchase 8 jaar ago

Apparently this is what the esteemed Willis was talkin’ ’bout.

Book tattoo appointment online 6 jaar ago

shared nice post

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>