Back to blog

Verslag van bijeenkomst over Immunotherapie bij Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis

15 november 2015 in Duurzame gezondheid

Omdat ik nauw betrokken ben bij stichting Immunowell (en dus zoveel mogelijk wil weten over de werking van ons Immuunsysteem, ben ik naar de bijeenkomst gegaan die meer inzicht geeft in Immunotherapie. Immunotherapie is een nieuwe, veelbelovende behandeling van kanker. In plaats van de tumor te bestrijden met een operatie, chemotherapie of bestraling, wordt het immuunsysteem zo versterkt dat het zelf in actie komt tegen kankercellen.

Dit spreekt mij vanuit de visie van Immunowell zeer aan. Want als we van het uitgangspunt uitgaan: ‘voorkomen is beter dan genezen’ dan zou Immunotherapie daar een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren. Tijdens de bijeenkomst werd in begrijpelijke taal de medisch technische kant van Immunotherapie belicht en waren er ook 2 patiënten aanwezig die succesvol met Immunotherapie zijn behandeld. Helaas zijn er nog geen Immunotherapieën voor alle kankersoorten maar het begin is er met de behandeling van melanomen. Hieraan leden ook de 2 patiënten die als voorbeeld aanwezig waren. Bij hen zijn de kankercellen met succes via Immunotherapie vernietigd en hebben zich door een verbeterde werking van hun Immuunsysteem geen nieuwe kankercellen ontwikkeld. Dat is bijzonder hoopgevend voor de toekomst. nadeel is wel dat het zeer kostbare behandelingen zijn dus is het geen oplossing voor de stijgende kosten in de gezondheidszorg.

We konden na de presentaties vragen stellen vanuit het publiek. Aan de onderzpekers karin Visser en Christiaan Blank.

Mijn vraag aan de onderzoekers was: als we uitgaan van het paradigma ‘voorkomen is beter dan genezen’, wordt er ook onderzoek gedaan naar het bevorderen van een gezond Immuunsysteem (Immunne Fitness) ?  Hier had men geen goed antwoord op, dat is een te complexe materie en ze gaan er van uit dat we mede door steeds hogere leeftijden toch wel ziek gaan worden.

Hier is dus een belangrijke rol weggelegd voor Stichting Immunowell!

 

Hieronder een verslag wat ik live op mijn iPad heb ingetypt.

Anthonie v Leeuwenhoek vriendenbijeenkomst Immuuntherapie
12. November 2015

Deze middag informatie over het behandelen met Immuun therapie

Begonnen wordt met het in Jip en Janneke taal uitleggen van het Immuun systeem

Karin de Visser is specialiste op het gebied van Immunologie

Vrienden van het Anthonie van Leeuwenhoek ziekenhuis steunen het onderzoek naar kanker oplossing.

Immunotherapie werkt in sommige gevallen goed, maar nog niet altijd.
Verwacht  wordt dat in de komende jaren er steeds meer kankervormen behandeld kunnen gaan worden.
Ook is er een ontwikkeling met presicion  medicine.
Vakblad Science noemt immunotherapie de doorbraak van het jaar.

Karin de Visser Immunologie AVL
Sinds 1980 is er onderzoek gedaan wereldwijd naar het immuunsysteem.
Verbetering van overlevingskansen over 40 jaar tijd sterk verbeterd.
Immunotherapie is het afweersysteem activeren tegen kanker.

Links Karin Visser in het midden de 2 patiënten en rechts

Links Karin Visser in het midden de 2 patiënten en rechts Christiaan Blank

Ons afweersysteem beschikt over meerdere soorten afweercellen.
Beschermd ons tegen virussen bacteriën en schimmels
T cellen helpen infecties te controleren.
Afweersysteem herkend of er verkeerde eiwitten aanwezig zijn.
Bijvoorbeeld eiwit fragmenten van virussen.
Het immuunsysteem heeft  soms moeite om kankercellen te herkennen.
Fouten in de DNA kan kanker veroorzaken en eiwitten veranderen.
Het afweersysteem wordt gestimuleerd met vaccinaties, Cytokines en antilichamen, en TIL therapie. Genetische modificatie van TCR of CAR in T-cellen.

TIL therapie Tumor infiltrerende lymfociten  50% van patiënten heeft hier baat bij.
Voorbeeld van een patiënt die nu al 3 jaar kankervrij is. Andere methode is het opheffen van de T-cel remmers die het immuunsysteem verstoren doordat kankercellen niet langer de T-cellen kunnen afremmen.

Immunotherapie werk nog niet bij alle kankerpatiënten .
Kunnen we nieuwe vormen van immuun therapie ontwikkelen?
Kunnen we patiënten selecteren die wel of geen baat hebben bij Immuuntherapie. Het immuunsysteem wordt op een nogal technische manier benaderd.

Immunosupressie:
Hoe ontsnappen tumoren aan vernietiging door het immuunsysteem
Er zijn ook andere afweercellen als Neutrofielen die een rol spelen bij Bijvoorbeeld voorkomen bij borst en longkanker.
Neutrofielen stimuleren uitzaaien van kanker. Deze remmen de T-cellen af. Hier doet het AVL ook onderzoek naar.

Christiaan Blank geeft uitleg, het is goed te volgen.

Christiaan Blank geeft uitleg, het is goed te volgen.

Christiaan Blank, onderzoeker Nederlands Cancer Institute
Werkt 8 jaar bij het AVL als arts.
Verbeterde overleving van melanoom patiënten
Immuunactivatie heeft  2 signalen nodig:
Herkennen foute eiwitten
Een plus signaal schakelaar
Het is een complex van schakelaars die het immuunsysteem activeren
PD-1 blokkade is beter dan chemotherapie .
Op lange termijn werkt chemotherapie niet en immunotherapie wel
Immuuntherapie heeft net als chemotherapie ook bijwerkingen.
Patiënten met immunotherapie hebben als ze het 3 jaar overleven ook grote kans de 10 jaar te behalen.
Op pad naar een gepersonaliseerde immunotherapie
Hier is een kanker immunogram voor gemaakt.
Er wordt gebruik gemaakt van markers.
Ook 2 patiënten aan het woord:
Melanoom patiënt beschrijft zijn ziekteproces, chemo werkte niet.
Behandeld met anti PDE Immuuntherapie na 2 jaar nog steeds genezen .

Andere Melanoom patiënt, operaties aan huid en lymfklier.
Kanker kwam steeds terug en moest worden geopereerd
Uitzaaiingen naar rugwervel, bestralingen.
De keus was of terminaal of meedoen aan immuuntherapie.
Dat gaf een goede reactie.
2 jaar behandeld en hij voelt zich niet ziek.
Wel een aantal bijverschijnselen maar niet teveel.
Hij kan zwemmen fietsen en duiken.

Links een patiënt en rechts Christiaan blank

Links een patiënt en rechts Christiaan blank

Vraag uit de zaal naar de invloed van Immuuntherapie door de darmflora.
Wat doet immunotherapie voor darmkanker.
Een vraag over autoimmuun ziektes, hier is ook onderzoek naar gedaan. Is nog geen duurzame remedie voor.
Vraag over Pancras kanker en Immuuntherapie, dit werkt nog niet goed.

Mijn vraag naar immuun fitness: voorkomen is beter dan genezen.
Immuunsysteem bestaat uit zeer veel onderdelen en is een complex systeem.
Leefstijl is van invloed op het immuunsysteem en
Maar er wordt kort ingegaan op het werken met voedingssupplementen vitaminen enz. Het wordt een beetje gebagatelliseerd. En er wordt eigenlijk gesteld, dat kanker gewoon bij het leven hoort omdat we ouder worden.  DNA schade ontstaat spontaan dus het is gewoon pech hebben.
Er wordt sterk gefocussed op de farmaceutische oplossing van immunotherapie
Er wordt naar de relatie HIV en immunotherapie onderzoek gedaan.
Vraag als 1 op de 3 kanker krijgt kinderen vaccineren.
Wat zijn de mogelijkheden die in Amerika zijn goedgekeurd ook in Nederland op de markt te brengen. Farmaceutische bedrijven werken nauw samen met AVL om medicijnen te ontwikkelen.
Is er iets bekend naar de werking van het immuunsysteem en het bestrijden  van tumoren. Hier heeft men geen onderzoek naar gedaan.
Vraag over longkanker: is Immuuntherapie een oplossing voor longkanker?
Het is er wel maar wordt nog niet vergoed. Moet eerst chemotherapie hebben gehad.
25 – 30% van alle kankers worden veroorzaakt door roken.

 

Wil je het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis steunen bij het onderzoek, surf hier naar de Foundation.