Back to blog

TED talk van Al Gore: WAAROM AL GORE GELOOFT DAT WE HET KLIMAATPROBLEEM GAAN OPLOSSEN

28 februari 2016 in In de media

Al Gore staat bekend als iemand die het klimaatprobleem wereldwijd op de agenda heeft gezet. Ik heb hem persoonlijk horen spreken op de Universiteit van Twente. Hier sprak hij samen met een groot aantal andere sprekers een zaal vol studenten toe en gaf tijdens een meet & greet lunch gelegenheid tot het stellen van vragen. ik heb hem zelf ook nog enkele vragen kunnen stellen. Hier kan je een verslag daarvan teruglezen. Destijds was hij nog behoorlijk somber over de verslechtering van het klimaat en de daaraan gerelateerde problemen. Nu is hij toch gelukkig wat optimistischer dat we het klimaatprobleem nog de baas kunnen worden. Echter of het nog op tijd is daar zet hij nog wel een kanttekening bij.

Hieronder een verslag van een bevlogen TED talk die hij daarover hield. plus de link naar de TED talk

Van de web-site hier.nu:

Tien jaar na ‘An Inconvenient Truth’ laat Al Gore tijdens een enorm inspirerende TEDtalk zien hoe de wereld er vandaag voor staat. En hij is bijzonder optimistisch. Wát een spreker is die man!
Gore begint zijn verhaal met een wake up call, klimaatverandering is luid en duidelijk aanwezig. De wereld verbrandt nog steeds veel te veel fossiele brandstoffen, 85 procent van onze energie wordt opgewekt met fossiele brandstoffen zoals olie en kolen.

Met alle gevolgen van dien. Veertien van de vijftien heetste jaren ooit gemeten vonden plaats sinds 2001. We zien orkanen als Haiyan en Sandy veel warmer en dus veel heftiger aan land komen. In september veroorzaakte het noodweer in Spanje en Portugal grote overstromingen. De enorme droogte in Syrië dreef de afgelopen jaren 1,5 miljoen mensen naar de toen al overvolle steden. Het tropische zikavirus verspreidt zich razendsnel over de hele wereld. En Miami heeft heel regelmatig met overstromingen te maken tijdens vloed, er zwemmen dan letterlijk vissen door de straten.

De kosten van klimaatverandering stapelen zich op. Volgens het World Economic Forum is het klimaatprobleem op dit moment het grootste risico voor de wereldeconomie.

Het is duidelijk dat we moeten veranderen. Maar kunnen we ook veranderen? (Hier wordt Gore héél enthousiast). We zijn namelijk al veel verder dan we in 2000 zelf voorspelden. Er is meer dan 14,5 keer zoveel capaciteit voor windenergie geïnstalleerd en 58 keer zoveel voor zonne-energie. Het aantal installaties om duurzame energie mee op te wekken groeit enorm en tegelijkertijd dalen de kosten dramatisch.

Al Gore tijdens TED talk

Al Gore tijdens TED talk

Kijk naar Duitsland, zegt Gore, waar op 26 december 2015 maar liefst 81 procent van alle energie duurzaam werd opgewekt. Voornamelijk door zon en wind.

Het bedrijfsleven ziet deze ontwikkelingen ook, de hoeveelheid investeringen in hernieuwbare energie explodeert al. We naderen het punt dat hernieuwbare energie goedkoper wordt dan energie van fossiele brandstoffen. Dit is de grootste zakelijke kans in de geschiedenis van de wereld.

Kunnen we veranderen? Ja. Willen we ook veranderen? Gore is extreem optimistisch. Er worden stappen gezet. We maken voortgang. We zijn deze crisis aan het oplossen. De enige vraag die overblijft is: hoe lang gaan we erover doen?

Gore eindigt met het verhaal, dat hij toen hij 13 jaar oud was hoorde van het idee van president Kennedy om binnen tien jaar een man naar de maan te brengen. Volwassenen in die tijd vonden het roekeloos en duur en dachten dat dit plan zeker zou falen. Maar 8 jaar en 2 maanden later klonk er een luid gejuich in Houston toen Neil Armstrong voet op de maan zette. De gemiddelde leeftijd van de technici van NASA die op die dag in Houston aanwezig waren, was 26 jaar. Dat betekent dat zij 18 jaar oud waren toen Kennedy zijn plan bekend maakte.

Want na de laatste ‘nee’, komt een ‘ja’. En van die ‘ja’ hangt de toekomstige wereld af.

 

Gepubliceerd op 23 feb. 2016
The case for optimism on climate change – Al Gore – Ted Talks 2016

Al Gore has three questions about climate change and our future. First: Do we have to change? Each day, global-warming pollution traps as much heat energy as would be released by 400,000 Hiroshima-class atomic bombs. This trapped heat is leading to stronger storms and more extreme floods, he says: “Every night on the TV news now is like a nature hike through the Book of Revelation.” Second question: Can we change? We’ve already started. So then, the big question: Will we change? In this challenging, inspiring talk, Gore says yes. “When any great moral challenge is ultimately resolved into a binary choice between what is right and what is wrong, the outcome is foreordained because of who we are as human beings,” he says. “That is why we’re going to win this.”
Nobel Laureate Al Gore focused the world’s attention on the global climate crisis. Now he’s showing us how we’re moving towards real solutions.
Ted Talks, Al Gore, The case for optimism on climate change – Al Gore, The case for optimism on climate change, Ted Talks 2016, TED Speaker Al Gore, TED 2016, Best Ted Talks 2016, New Ted Talks 2016, TED Speaker 2016
Channel: Ted Talks – The Top – Things Everyone Needs To Know In Life
“Life is hard at times. But when I overcome more challenges, I become much stronger then. So I’m going to embrace them.”