Back to blog

Europa commisaris Frans Timmermans voor Waterstof uit de woestijn als onderdeel Green new deal.

27 oktober 2019 in In de media , Initiatieven

Wereldwijd zijn er in toenemende mate ontwikkelingen in het toepassen van waterstofgas technologie.

Californië, Japan, Duitsland,  Zuid Korea en vele andere landen zijn hierin aan het investeren.

In Nederland en Vlaanderen is het instituut waterstofnet hier al vele jaren actief mee.

Dit kan een belangrijke bijdrage leveren aan het drastisch terugdringen van de CO2 uitstoot.

Waterstofgas kan ook industrieën  als Tata Steel helpen verduurzamen, maar ook treinen, werktuigen en zwaar transport.

De firma Holthauzen in Groningen is hier in de praktijk al zeer actief mee.

waterstofnetWaterstof als onderdeel ‘European Green Deal’

Frans Timmermans, eerste vicevoorzitter en tweede man binnen de Europese Commissie, droomt over grote zonneparken in de woestijn om met de opbrengst waterstof te maken. In een interview verklaart de Nederlander Timmermans dat hij in zijn functie als voorzitter van de ‘European Green Deal’ graag een overeenkomst met Noord-Afrika zou sluiten om optimaal gebruik te maken van de enorme hoeveelheid zonne-energie die dagelijks op het continent valt. Met verschillende landen wil Timmermans wel investeren in het opvangen van zonne-energie, het omzetten in waterstof en vervolgens vervoeren naar andere delen van de wereld. Vanuit de Sahara liggen al aardgasleidingen, onder de middellandse zee door naar Europa. Van deze infrastructuur wil de Europese topman gebruik gaan maken. Berekeningen van de universiteit in Delft geven aan dat eenzelfde zonnepaneel in de Sahara tot 2,5 maal zoveel energie produceert dan in Nederland. In grote delen van de Sahara schijnt 365 dagen per jaar de zon.

Timmermans heeft bij zijn aantreden vanuit Europa de opdracht meegekregen om het bestaande emissiereductiedoel van 40 procent op te schroeven naar ten minste 50 procent in 2030. Daarmee zet het continent nog ambitieuzer in op een klimaatneutraal Europa in 2050. Op de foto: Zonnepark in Queensland in Australië.