Back to blog

EU-Commissie probeert critici te overtuigen van ambities met circulaire economie

5 december 2015 in In de media

Ik volg de verrichten van Frans Timmermans sinds hij vice voorzitter is in het Europese parlement.  Ik ben nog steeds geneigd hem het voordeel van de twijfel te geven. Nu zijn er criticasters die vinden dat wat Frans Timmermans in de voorstellen voor een circulaire economie niet snel genoeg gaat en onvoldoende vaart zet achter de transitie naar een circulaire economie. Ik vindt dat moeilijk te beoordelen. Maar mij lijkt het in ieder geval positief dat het streven naar een circulaire economie serieus op de agenda staat en de richting van de beweging naar een structurele economie gaat.

Afval moet de nieuwe grondstof worden en producten en gebouwen worden opslagplaatsen van grondstoffen. Dit naar de visie van Thomas Rau die hierover in dit interview voor de Triodos bank zijn ideeën uiteenzet.

“Het is tijd om de economie te ecologiseren, vindt architect Thomas Rau. “Dat gaat veel verder dan duurzaamheid. We moeten de economie opnieuw uitvinden.”

Ik zal het kritisch blijven volgen op Durablog:

Frans Timmermans, de vicevoorzitter van de Europese Commissie, heeft een pakket wetgeving voorgesteld dat de circulaire economie moet stimuleren. Daarmee wordt de overgang beoogd naar een economisch model dat geënt is op een efficiënt gebruik van grondstoffen, meer recyclage en hergebruik en beter afvalbeheer. Timmermans haalde tijdens zijn presentatie alles uit de kast om zijn critici ervan te overtuigen dat het de Commissie wel degelijk menens is met het creëren van duurzame groei en jobs. Het nieuwe pakket van de Commissie heeft een voorgeschiedenis. In december 2014 trok Timmermans een voorgestelde aanscherping van de afvaldoelstellingen in met de belofte dat hij die zou vervangen “door een meer ambitieus voorstel dat meteen de hele kringloopeconomie vat”. Een jaar later ligt het ‘actieplan voor de circulaire economie’ op tafel. Het omvat een reeks maatregelen die tijdens de legislatuur van de Commissie-Juncker in concrete wetteksten zullen worden gegoten.

Frans Timmermans

De centrale idee is dat Europa de overgang moet maken van een lineaire naar een circulaire economie. Dat een product op het einde van zijn levenscyclus wordt weggegooid, is niet meer van deze tijd. “We moeten kostbare hulpbronnen behouden en de economische waarde ervan ten volle benutten”, legt Timmermans uit. “In de circulaire economie staan afvalvermindering en de bescherming van het milieu centraal, maar draait het ook om een diepgaande transformatie van de werking van onze gehele economie.”

Concreet heeft de Commissie het onder meer over het stimuleren van het ‘ecologisch ontwerp’ van producten, zodat ze gemakkelijker hersteld en gerecycleerd kunnen worden, en maatregelen om voedingsafval te verminderen. Wat de recyclage betreft, heeft de Commissie concrete doelstellingen voor ogen. Ze wil tegen 2030 65 procent van het huishoudelijk afval gerecycleerd zien en 75 procent van het verpakkingsafval.

Die recyclagedoelstellingen gaan minder ver dan wat een jaar geleden nog op tafel lag. Toen sprak de Commissie van een recyclagedoelstelling van 70 procent voor huishoudelijk afval en 80 procent voor verpakkingsafval.

 

De bron van dit artikel: metrotime.be