Back to blog

De carbon bubbel barst: Amerikaanse steenkoolsector gaat onderuit.

27 maart 2015 in In de media

De Amerikaanse steenkoolsector is in een duikvlucht beland, die in de laatste drie jaar 26 bedrijven het faillissement in heeft gedreven. Dat staat in een nieuw rapport van het Carbon Tracker Initiative. In de afgelopen vijf jaar verloor de Amerikaanse kolenindustrie 76% van zijn waarde. Tussen 2011 en 2013 werden 264 mijnen gesloten en ‘s werelds grootste private kolenbedrijf, Peabody Energy, verloor 80% van zijn beurskoers.

Deze dalingen traden op ondanks dat de Dow Jones Industrial Average in dezelfde periode steeg met 69%. Daarmee is de ontkoppeling tussen steenkoolverbruik en economische groei verbroken. Co-auteur Luke Sussams zei dat de kolenindustrie wordt geteisterd door goedkoop schaliegas en een strengere milieuregels.

De Amerikaanse prijs van schaliegas daalde met maar liefst 80% sinds 2008. Ondertussen is ook hernieuwbare energie steeds concurrerender geworden.

Carbon Tracker introduceerde het beeld van een ‘carbon bubble’, de overwaardering van de fossiele brandstofindustrie, in 2011. Zij stellen dat fossiele brandstoffen minder waard worden als gevolg van de steeds strengere milieuregulering. Willen we de gevolgen van klimaatverandering binnen een grens van 2 graden opwarming houden, dan kunnen de grootste voorraden aan fossiele energie niet gebruikt worden. Veel energiebedrijven komen als gevolg met enorme reserves van in wezen waardeloze fossiele brandstoffen te zitten, de zogenoemde ‘stranded assets’.

carbon_bubble_infographic_full

Met het oog op de steeds vijandiger binnenlandse markt heeft de industrie zwaar ingezet op export van Amerikaanse kolen naar China en India, zei Sussams. Maar die hoop is ondergraven door goedkoper aanbod uit Indonesië, Australië en Zuid-Afrika. Daarnaast daalde het Chinese kolenverbruik vorig jaar met 3% en heeft India aangekondigd dat het binnen drie jaar de invoer van steenkool kan stopzetten.

“Het dak van het Amerikaanse kolenhuis is ingestort en er moeten alarmbellen gaan rinkelen voor beleggers in aanverwante sectoren in de hele wereld. Dit zijn de eerste bevingen die de naderende aardverschuiving in de energiemarkten aankondigen. Fossiele brandstoffen worden in de toekomst steeds sneller ingehaald door schone alternatieven,” zei Andrew Grant, co-auteur van het rapport.

 

Lees meer en download het rapport bij Carbon Tracker.  http://www.carbontracker.org/report/the-us-coal-crash/