Back to blog

Bouwen aan een nieuw beschavingsmodel

12 oktober 2014 in In de media

Ze wordt vaak het geweten van Brazilië genoemd, maar ze is bovenal de incarnatie van de strijd om het Amazonewoud. Van 2003 tot 2008 was Marina Silva minister van Milieu in de regering-Lula. Bij de presidentsverkiezingen van 2010 was ze kandidaat voor de Groene Partij, maar vandaag heeft ze al haar partijpolitieke banden doorgesneden voor een ambitieus project: de oprichting van een beweging voor politieke vernieuwing.

28 NOVEMBER 2012

Alma De Walsche
MO*redactrice
28 november 2012

de link naar de site met het artikel

@AlmaDeWalsche
Dit artikel verschijnt in MO*100, het extra dikke verjaardagsnummer van MO* dat op woensdag 28 november verschijnt. Marina Silva heeft een videoboodschap opgenomen die op 1 december zal worden vertoond op het volledig uitverkochte Feest van de Toekomst in het Kaaitheater in Brussel.

Marina Silva (°1958) is op zijn zachtst uitgedrukt een fenomeen in de Braziliaanse politiek. Ze is geboren in de Amazoneprovincie Acre, in de grensstreek met Peru, waar ze opgroeide in een gezin van elf kinderen. Haar vader was een rubbertapper en zo kwam ook Marina in die brede beweging terecht van Chico Mendes, de milieuactivist, rubbertapper en vakbondsleider die in 1988 koelbloedig werd vermoord vanwege zijn inzet voor het Amazonewoud.

Tot haar veertiende was Marina Silva analfabeet. Toen ze om gezondheidsredenen naar de hoofdstad van Acre, Rio Branco, moest (ze kreeg hepatitis en ook verschillende keren malaria), greep ze haar kans om verder te studeren. In 1984, op haar 26ste, richtte ze samen met Chico Mendes de CUT (Central Unica dos Trabalhadores) op in Acre, de vakbond voor de rubbertappers. Twee jaar later werd ze lid van de Arbeiderspartij (PT – Partido dos Trabalhadores). Toen ze in 1994 verkozen werd in het federale parlement, was ze de jongste senator ooit in de Braziliaanse geschiedenis en de eerste politica met een rubbertappersachtergrond.

De sfeer rond de Aardetop van Rio in 1992 beleefde ze heel intens. Die heeft haar verdere politieke carrière vorm gegeven. Of omgekeerd: de politieke carrière van Marina gaf het Braziliaanse milieubeleid vorm. Althans tot vier jaar geleden.

Prioriteit milieu

Het lag dan ook in de lijn van de verwachtingen dat Lula, toen hij in 2003 president werd, partijgenote Marina Silva zou kiezen als minister van Milieu. Milieu werd een politieke prioriteit. Sindsdien moeten hydro-elektriciteitsprojecten vooraf goedgekeurd worden op basis van een milieu-effectenrapport. Aanvragen voor nieuwe concessies voor petroleumwinning moesten eerst het ministerie voor Milieu passeren. Het beheer van het Amazonewoud was Silva’s topprioriteit, ze bond de strijd aan tegen de illegale ontbossing en dat beleid wierp vruchten af: tussen 2004 en 2007 daalde de ontbossing met 60 procent.

Ze zorgde ook voor een aanscherping van de Código Florestal, een belangrijk onderdeel van de milieuwetgeving ter bescherming van de biodiversiteit. Zo werd in die milieuwetgeving een artikel opgenomen dat bepaalde dat één procent van de opbrengsten van de hydro-elektriciteit, opgewekt door de stuwdammen in het Amazonewoud, geherinvesteerd moest worden in het woud om de aangerichte schade te compenseren. Marina Silva: ‘Als het woud verdwijnt, is dat een zware strop voor onze ontwikkeling. Maar president Dilma Rousseff heeft dit artikel opnieuw geschrapt! Ongelofelijk dat dat kan gebeuren!’

In 2008 nam Silva ontslag als minister van Milieu. De frustraties stapelden zich op, en het kwam tot een breuk toen Lula op een bepaald moment een ontwikkelingsproject voor het Amazonewoud goedkeurde dat indruiste tegen haar voorstel. In 2009 stapte ze ook uit de Arbeiderspartij. Ook over de voorbije VN-top van Rio+20 en het Braziliaanse leiderschap stak ze haar ontgoocheling niet onder stoelen of banken.

‘De Braziliaanse aanpak heeft geleid tot een achteruitgang vergeleken met 1992. Men is niet verder gekomen dan enkele algemene verklaringen, zonder een werkagenda en financiële middelen af te spreken. Het thema van de duurzaamheid is helemaal in de marge beland, door de crisis in de ontwikkelde landen. Dat betekent ook een verzwakking van het multilateralisme in de agenda voor duurzame ontwikkeling’, verklaarde ze na afloop. Tegelijk stelde ze vast dat het bewustzijn bij de overgrote meerderheid van de bevolking nog nooit zo groot was geweest, maar niet vertaald werd in deskundig beleid.

Democratie en duurzaamheid

Bij de presidentsverkiezingen van 2010 presenteerde Marina Silva zich als kandidaat voor de Groene Partij, met als doel de groene thema’s op de agenda te zetten. Ze behaalde ruim 19 procent van de stemmen, wat meteen ook als gevolg had dat geen van de twee andere rivalen (Dilma Rousseff voor de coalitie PT-PMDB en José Serra voor de PSDB) een meerderheid haalde en er een tweede ronde moest komen.

Sinds die gooi naar de macht heeft Silva gebroken met de traditionele partijpolitiek. ‘We maken een crisis van de politiek zonder weerga mee’, stelde ze in een interview met de Gazeta do Povo van Acre. Haar analyse is bijzonder scherp: ‘Er worden partijen opgericht zonder programma, zonder principes en zonder visie op het land. In het Braziliaanse politieke landschap is het ook niet meer duidelijk wie oppositie is, alles lijkt gericht op maar één doel en dat is de strijd om de macht, de macht van het geld.’

Tegenover die strijd om de macht ziet ze een brede beweging van geëngageerde mensen die zich distantiëren van dit soort politiek. “Een brede kring” van militante individuen noemt ze dat. Mensen die zich niet laten leiden door politieke partijen, vakbonden of universiteiten, maar die een eigen visie ontwikkeld hebben en op basis daarvan positie kiezen om een bepaalde zaak te verdedigen, geleid door weloverwogen principes, en zo een bijdrage willen leveren aan de samenleving.

‘Mensen die niet langer toeschouwer willen zijn maar zelf initiatieven opzetten’, aldus Silva. ‘Politiek is immers veel meer dan verkiezingen. Politiek gaat over thema’s bediscussiëren en visies voor de samenleving ontwikkelen.’ Concreet bouwt ze mee aan een proces van politieke vernieuwing dat her en der vorm krijgt. ‘Het gaat er vandaag niet enkel om de aarde te redden, we moeten ook een nieuw beschavingsmodel vormgeven’, vindt Silva. Met haar Instituut voor Democratie en Duurzaamheid wil ze dat proces een duw in de rug geven. Of ze dan opnieuw kandidaat is bij de verkiezingen van 2014? Die vraag laat ze onbeantwoord. ‘Er moet eerst een project zijn.’

254 Comments

Murat 9 jaar ago

Yeah but my autos are gonna SUCK! I’m going to be late to the game, and there will be a bunch of ppl already there. I prblabloy wont even get 2 autos.VA:F [1.9.8_1114]please wait…VA:F [1.9.8_1114](from 0 votes)

full coverage car insurance 9 jaar ago

Your post captures the issue perfectly!

viagra vs cialis 9 jaar ago

Wow! Great to find a post knocking my socks off!

abroad car insurance 9 jaar ago

Articles like these put the consumer in the driver seat-very important.

cheap car insurance 9 jaar ago

It’s a pleasure to find someone who can identify the issues so clearly

buy viagra 9 jaar ago

Please keep throwing these posts up they help tons.

auto insurance 9 jaar ago

What a pleasure to meet someone who thinks so clearly

carlisle insurance 9 jaar ago

Heck of a job there, it absolutely helps me out.

cialis cheap 9 jaar ago

This “free sharing” of information seems too good to be true. Like communism.

auto insurance marshall 9 jaar ago

This info is the cat’s pajamas!

and impotence 9 jaar ago

Perfect answer! That really gets to the heart of it!

buy viagra online 9 jaar ago

This info is the cat’s pajamas!

viagra no prescription 9 jaar ago

That’s a smart answer to a tricky question

car insurance quotes online 9 jaar ago

There’s nothing like the relief of finding what you’re looking for.

symptoms impotence 9 jaar ago

AKAIK you’ve got the answer in one!

cialis online 9 jaar ago

That really captures the spirit of it. Thanks for posting.

car insurance quotes 9 jaar ago

Back in school, I’m doing so much learning.

viagra prescription 9 jaar ago

The voice of rationality! Good to hear from you.

erection 9 jaar ago

That insight’s just what I’ve been looking for. Thanks!

cialis price 9 jaar ago

Begun, the great internet education has.

cialis online 9 jaar ago

I was looking everywhere and this popped up like nothing!

discount accutane 9 jaar ago

Slam dunkin like Shaquille O’Neal, if he wrote informative articles.

viagra online 9 jaar ago

Holy shiznit, this is so cool thank you.

vasectomy impotence 9 jaar ago

Finding this post has answered my prayers

online brand cialis 9 jaar ago

I feel satisfied after reading that one.

best online site for cialis 9 jaar ago

That’s a brilliant answer to an interesting question

erection metal building 9 jaar ago

Whoever wrote this, you know how to make a good article.

life insurance quotes 9 jaar ago

I guess finding useful, reliable information on the internet isn’t hopeless after all.

term life insurance quote 9 jaar ago

Thinking like that shows an expert at work

variable life insurance 9 jaar ago

I much prefer informative articles like this to that high brow literature.

Sildenafil without perscription 9 jaar ago

Thanks for contributing. It’s helped me understand the issues.

viagra on line sales 9 jaar ago

You saved me a lot of hassle just now.

buy viagra 9 jaar ago

That’s going to make things a lot easier from here on out.

cure impotence 9 jaar ago

Ab fab my goodly man.

cialis order 9 jaar ago

Gosh, I wish I would have had that information earlier!

generic viagra 9 jaar ago

Stay with this guys, you’re helping a lot of people.

health insurance pennsylvania 9 jaar ago

If time is money you’ve made me a wealthier woman.

business insurance cost estimator 9 jaar ago

Great post with lots of important stuff.

Buy Viagra Order Cheap Online 9 jaar ago

I read your post and wished I’d written it

impotence 9 jaar ago

You’ve got it in one. Couldn’t have put it better.

life insurance imperial 9 jaar ago

That’s really thinking at an impressive level

life insurance quotes online 9 jaar ago

I was struck by the honesty of your posting

viagra online 9 jaar ago

Well macadamia nuts, how about that.

group health insurance oklahoma 9 jaar ago

Ya learn something new everyday. It’s true I guess!

cialis online prescriptions 9 jaar ago

Hey, subtle must be your middle name. Great post!

buy brand viagra online 9 jaar ago

My hat is off to your astute command over this topic-bravo!

MI auto insurance 9 jaar ago

If only there were more clever people like you!

best deals on vigra and cialis 9 jaar ago

This site is like a classroom, except I don’t hate it. lol

viagra sale online pharmacy 9 jaar ago

I was looking everywhere and this popped up like nothing!

cialis or viagra 9 jaar ago

There is a critical shortage of informative articles like this.

lowest priced cialis 9 jaar ago

You’ve got it in one. Couldn’t have put it better.

viargra 9 jaar ago

This is the perfect post for me to find at this time

discount cialis 9 jaar ago

Last one to utilize this is a rotten egg!

buy viagra online 9 jaar ago

This is way more helpful than anything else I’ve looked at.

cheap life insurance 9 jaar ago

Economies are in dire straits, but I can count on this!

erectile 9 jaar ago

Whoever wrote this, you know how to make a good article.

life insurance rates 9 jaar ago

Me dull. You smart. That’s just what I needed.

where to buy generic cialis 9 jaar ago

Your posting lays bare the truth

erectile 9 jaar ago

I really appreciate free, succinct, reliable data like this.

cheap viagra 9 jaar ago

A simple and intelligent point, well made. Thanks!

viagra 9 jaar ago

Going to put this article to good use now.

erectile 9 jaar ago

Kewl you should come up with that. Excellent!

how cialis works 9 jaar ago

Call me wind because I am absolutely blown away.

ciealisforsale 9 jaar ago

You’re the greatest! JMHO

buy viargta 9 jaar ago

Thanks for contributing. It’s helped me understand the issues.

cialis online 9 jaar ago

Yo, good lookin out! Gonna make it work now.

insurance automotive 9 jaar ago

This is the perfect post for me to find at this time

florida car insurance 9 jaar ago

There’s a terrific amount of knowledge in this article!

health insurance quote 9 jaar ago

What an awesome way to explain this-now I know everything!

buying viagra online 9 jaar ago

At last, someone who knows where to find the beef

purchase generic viagra 9 jaar ago

Ah, i see. Well that’s not too tricky at all!”

buy generic cialis 9 jaar ago

Your posting lays bare the truth

health insurance for cheap 9 jaar ago

Finding this post has answered my prayers

viagra sale 9 jaar ago

This is what we need – an insight to make everyone think

no prescription generic cialis prices 9 jaar ago

I’m really into it, thanks for this great stuff!

discount health insurance 9 jaar ago

Holy concise data batman. Lol!

business uinsurance 9 jaar ago

Your posting really straightened me out. Thanks!

Viagra without Prescription 9 jaar ago

So excited I found this article as it made things much quicker!

viagra 9 jaar ago

BION I’m impressed! Cool post!

buy viagra 9 jaar ago

A really good answer, full of rationality!

viagra order 9 jaar ago

That’s a quick-witted answer to a difficult question

impotence problem 9 jaar ago

Keep on writing and chugging away!

female impotence 9 jaar ago

Wow! Great to find a post knocking my socks off!

viagra online 9 jaar ago

At last! Someone who understands! Thanks for posting!

life insurance irrevocable 9 jaar ago

I read your post and wished I’d written it

for impotence herbs 8 jaar ago

IJWTS wow! Why can’t I think of things like that?

co health insurance 8 jaar ago

Created the greatest articles, you have.

online auto insurance quotes 8 jaar ago

Perfect shot! Thanks for your post!

purchase accutane 8 jaar ago

That’s an apt answer to an interesting question

the manufacturers life insurance 8 jaar ago

I’m really into it, thanks for this great stuff!

buy viagra 8 jaar ago

Thanks for sharing. What a pleasure to read!

order viagra without prescription 8 jaar ago

I found just what I was needed, and it was entertaining!

cheap cialis 8 jaar ago

If your articles are always this helpful, “I’ll be back.”

small business insurance texas 8 jaar ago

What’s it take to become a sublime expounder of prose like yourself?

get car insurance quotes 8 jaar ago

If only there were more clever people like you!

and health insurance 8 jaar ago

You’ve really captured all the essentials in this subject area, haven’t you?

insurance auto 8 jaar ago

We definitely need more smart people like you around.

carolina auto insurance 8 jaar ago

Real brain power on display. Thanks for that answer!

united states health insurance 8 jaar ago

Your thinking matches mine – great minds think alike!

cheap cialis 8 jaar ago

People normally pay me for this and you are giving it away!

cialis online pharmacy 8 jaar ago

That’s an astute answer to a tricky question

viagara buy 8 jaar ago

You’re the greatest! JMHO

purchase viagra online 8 jaar ago

That’s a smart answer to a difficult question.

erection 8 jaar ago

Great post with lots of important stuff.

buy brand Cialis online 8 jaar ago

In the complicated world we live in, it’s good to find simple solutions.

cheap viagra 8 jaar ago

I read your post and wished I’d written it

viagra 8 jaar ago

Articles like this are an example of quick, helpful answers.

viagra or cialis online 8 jaar ago

I feel so much happier now I understand all this. Thanks!

senior life insurance 8 jaar ago

Thanks for helping me to see things in a different light.

accutane acne scar 8 jaar ago

You’re on top of the game. Thanks for sharing.

cheap brand viagra 8 jaar ago

You got to push it-this essential info that is!

viagra online without prescription 8 jaar ago

Well macadamia nuts, how about that.

buy viagra 8 jaar ago

Kick the tires and light the fires, problem officially solved!

viagra cialis 8 jaar ago

You have shed a ray of sunshine into the forum. Thanks!

buy accutane online 8 jaar ago

Super informative writing; keep it up.

erection 8 jaar ago

I might be beating a dead horse, but thank you for posting this!

accutane law career center 8 jaar ago

Such a deep answer! GD&RVVF

generic viagra 8 jaar ago

Thanks alot – your answer solved all my problems after several days struggling

inexpensive viagra for purchase 8 jaar ago

More posts of this quality. Not the usual c***, please

how to bye viagra 8 jaar ago

This is crystal clear. Thanks for taking the time!

viagaraforsale 8 jaar ago

Son of a gun, this is so helpful!

buy brand viagra online 8 jaar ago

Whoa, things just got a whole lot easier.

cialis gneric 8 jaar ago

Great common sense here. Wish I’d thought of that.

viagra online 8 jaar ago

I really couldn’t ask for more from this article.

where can i buy viagra cheap 8 jaar ago

Awesome you should think of something like that

cartersville insurance 8 jaar ago

So true. Honesty and everything recognized.

cheap car insurance nj 8 jaar ago

This insight’s just the way to kick life into this debate.

cialis for daily use 8 jaar ago

Yeah, that’s the ticket, sir or ma’am

viagra online 8 jaar ago

Thanks for sharing. Your post is a useful contribution.

best generic viagra 8 jaar ago

Most help articles on the web are inaccurate or incoherent. Not this!

Ciallis 8 jaar ago

Pleasing you should think of something like that

buy cheap accutane online 8 jaar ago

That’s an inventive answer to an interesting question

life insurance for seniors 8 jaar ago

Heckuva good job. I sure appreciate it.

cialis on sale 8 jaar ago

Time to face the music armed with this great information.

canada cheap car insurance 8 jaar ago

Hey, that’s the greatest! So with ll this brain power AWHFY?

accutane expect from 8 jaar ago

Sharp thinking! Thanks for the answer.

buy viagra without a prescription 8 jaar ago

No more s***. All posts of this quality from now on

buy viagara online 8 jaar ago

It’s a joy to find someone who can think like that

cheap car insurance for 8 jaar ago

Heckuva good job. I sure appreciate it.

whole life insurance 8 jaar ago

Time to face the music armed with this great information.

buy cialis cheap 8 jaar ago

That’s an expert answer to an interesting question

impotence age 8 jaar ago

One or two to remember, that is.

buy viagra online 8 jaar ago

Well I guess I don’t have to spend the weekend figuring this one out!

aarp low cost term life insurance quotes 8 jaar ago

Impressive brain power at work! Great answer!

car insurance save 8 jaar ago

That’s a slick answer to a challenging question

cialis verkauf 8 jaar ago

This makes everything so completely painless.

comprar viagra 8 jaar ago

If my problem was a Death Star, this article is a photon torpedo.

buy cialas on line 8 jaar ago

Perfect shot! Thanks for your post!

discount viagra and cialis 8 jaar ago

This could not possibly have been more helpful!

cheap viagra 8 jaar ago

Insights like this liven things up around here.

dallas accutane lawyers 8 jaar ago

Surprisingly well-written and informative for a free online article.

buycialis 8 jaar ago

Now we know who the sensible one is here. Great post!

no prescription cialis 8 jaar ago

You’re a real deep thinker. Thanks for sharing.

how to buy accutane online 8 jaar ago

It was dark when I woke. This is a ray of sunshine.

miami original viagra no prescription 8 jaar ago

A provocative insight! Just what we need!

cialis generics 8 jaar ago

I have been so bewildered in the past but now it all makes sense!

cialis viagra 8 jaar ago

We could’ve done with that insight early on.

buy viagra on line 8 jaar ago

I really needed to find this info, thank God!

insurance quote on car 8 jaar ago

At last, someone who comes to the heart of it all

accutane buy 8 jaar ago

That’s not just the best answer. It’s the bestest answer!

pfizer viagra online 8 jaar ago

Information is power and now I’m a !@#$ing dictator.

new life insurance 8 jaar ago

Until I found this I thought I’d have to spend the day inside.

purchase cialis online 8 jaar ago

That’s a subtle way of thinking about it.

accutane cheap online 8 jaar ago

Posts like this make the internet such a treasure trove

where to order cialis online 8 jaar ago

It’s imperative that more people make this exact point.

high risk auto insurance companies in ny 8 jaar ago

It’s great to read something that’s both enjoyable and provides pragmatisdc solutions.

cialis on sale 8 jaar ago

Cool! That’s a clever way of looking at it!

overcoming impotence 8 jaar ago

Super excited to see more of this kind of stuff online.

impotence 8 jaar ago

You\’ve really helped me understand the issues. Thanks.

life insurance deals 8 jaar ago

Great insight. Relieved I’m on the same side as you.

nj car insurance quotes 8 jaar ago

Articles like these put the consumer in the driver seat-very important.

cheap online car insurance 8 jaar ago

At last! Someone with real expertise gives us the answer. Thanks!

and auto insurance renters 8 jaar ago

Great post with lots of important stuff.

united insurance auto 8 jaar ago

Hey, good to find someone who agrees with me. GMTA.

car insurance agency 8 jaar ago

Do you have more great articles like this one?

free car insurance quote 8 jaar ago

Finally! This is just what I was looking for.

car insurance 8 jaar ago

This posting knocked my socks off

cheap insurance 8 jaar ago

My hat is off to your astute command over this topic-bravo!

car insurance quotes 8 jaar ago

Holy Toledo, so glad I clicked on this site first!

free auto insurance quotes online 8 jaar ago

I’d venture that this article has saved me more time than any other.

insurance auto 8 jaar ago

That’s really thinking at an impressive level

best car insurance 8 jaar ago

So excited I found this article as it made things much quicker!

new car insurance 8 jaar ago

What a great resource this text is.

insurance car 8 jaar ago

We need more insights like this in this thread.

auto insurance quotes 8 jaar ago

And I thought I was the sensible one. Thanks for setting me straight.

car insurance quotes 8 jaar ago

Heck of a job there, it absolutely helps me out.

cheap car insurance in nj 8 jaar ago

Now I feel stupid. That’s cleared it up for me

a car insurance 8 jaar ago

A piece of erudition unlike any other!

car free insurance online quote 8 jaar ago

An intelligent point of view, well expressed! Thanks!

insurance car 8 jaar ago

God help me, I put aside a whole afternoon to figure this out.

auto insurance and 8 jaar ago

We’ve arrived at the end of the line and I have what I need!

cheap california auto insurance 8 jaar ago

Your post is a timely contribution to the debate

cheapest car insurance 8 jaar ago

All of my questions settled-thanks!

insurance online car 8 jaar ago

I feel so much happier now I understand all this. Thanks!

online auto insurance 8 jaar ago

Ppl like you get all the brains. I just get to say thanks for he answer.

cheapest car insurance 8 jaar ago

Superior thinking demonstrated above. Thanks!

car insurance quotes online 8 jaar ago

I thought finding this would be so arduous but it’s a breeze!

riverside car insurance 8 jaar ago

Why does this have to be the ONLY reliable source? Oh well, gj!

insurance auto 8 jaar ago

That’s the smart thinking we could all benefit from.

auto insurance quotes 8 jaar ago

Fell out of bed feeling down. This has brightened my day!

life insurance auto 8 jaar ago

I will be putting this dazzling insight to good use in no time.

car insurance 8 jaar ago

Of the panoply of website I’ve pored over this has the most veracity.

rate quote auto insurance 8 jaar ago

Hahahaha. I’m not too bright today. Great post!

buy car insurance online cheap 8 jaar ago

We’ve arrived at the end of the line and I have what I need!

insurance auto 8 jaar ago

Great post with lots of important stuff.

car insurance stockton 8 jaar ago

Your cranium must be protecting some very valuable brains.

car insurance quotes 8 jaar ago

Okay I’m convinced. Let’s put it to action.

auto insurance quotes 8 jaar ago

Is that really all there is to it because that’d be flabbergasting.

of liability insurance certificate 8 jaar ago

I’m impressed you should think of something like that

insurance auto 8 jaar ago

Ah yes, nicely put, everyone.

insurance business liability small 8 jaar ago

Geez, that’s unbelievable. Kudos and such.

cheap insurance for young drivers 8 jaar ago

We definitely need more smart people like you around.

online auto insurance quotes 8 jaar ago

That’s a creative answer to a difficult question

instant car insurance quotes 8 jaar ago

This article is a home run, pure and simple!

car insurance 8 jaar ago

Superb information here, ol’e chap; keep burning the midnight oil.

ca car insurance 8 jaar ago

The truth just shines through your post

online auto insurance quotes 8 jaar ago

Well done to think of something like that

quote car insurance cheap 8 jaar ago

That’s a crackerjack answer to an interesting question

car insurance affordable 8 jaar ago

You’ve hit the ball out the park! Incredible!

autoinsurance 8 jaar ago

This is just the perfect answer for all forum members

cars insurance 8 jaar ago

Ab fab my goodly man.

cars insurance classic 8 jaar ago

Everyone would benefit from reading this post

tricare insurance 8 jaar ago

Well put, sir, well put. I’ll certainly make note of that.

Home and auto insurance 8 jaar ago

Free knowledge like this doesn’t just help, it promote democracy. Thank you.

BEST PLACE TO BUY CAR INSURANCE 8 jaar ago

We could’ve done with that insight early on.

autos insurance 8 jaar ago

Alakazaam-information found, problem solved, thanks!

florida car insurance 8 jaar ago

Please teach the rest of these internet hooligans how to write and research!

get car insurance 8 jaar ago

Action requires knowledge, and now I can act!

online car insurance qoutes 8 jaar ago

That’s the best answer by far! Thanks for contributing.

car insurance policy 8 jaar ago

Well I guess I don’t have to spend the weekend figuring this one out!

cheap car insurance quotes online 8 jaar ago

Until I found this I thought I’d have to spend the day inside.

affordable auto insurance 8 jaar ago

Weeeee, what a quick and easy solution.

new auto insurance 8 jaar ago

Of the panoply of website I’ve pored over this has the most veracity.

uninsured motorist 8 jaar ago

I read your posting and was jealous

quote auto insurance 8 jaar ago

Hey, that post leaves me feeling foolish. Kudos to you!

cheapautoinsurance 8 jaar ago

I was looking everywhere and this popped up like nothing!

car insurance averages 8 jaar ago

Wow I must confess you make some very trenchant points.

online car insurance low cost 8 jaar ago

I’ve been looking for a post like this forever (and a day)

insurance auto quote 8 jaar ago

So excited I found this article as it made things much quicker!

discount car insurance 8 jaar ago

Thanks for helping me to see things in a different light.

car insurance and 8 jaar ago

That insight would have saved us a lot of effort early on.

auto Insurance ca 8 jaar ago

The answer of an expert. Good to hear from you.

car insurance free quotes 8 jaar ago

If you’re looking to buy these articles make it way easier.

florida car insurance 8 jaar ago

Great article, thank you again for writing.

car insurance quotes free 8 jaar ago

Always a good job right here. Keep rolling on through.

liability insurances 8 jaar ago

What a joy to find someone else who thinks this way.

il auto insurance 8 jaar ago

I am forever indebted to you for this information.

cheap insurance quotes 8 jaar ago

I like to party, not look articles up online. You made it happen.

auto insurance quotes 8 jaar ago

That’s an apt answer to an interesting question

car insurance quotes 8 jaar ago

If time is money you’ve made me a wealthier woman.

auto insurance rate 8 jaar ago

That’s a shrewd answer to a tricky question

house insurance car 8 jaar ago

Thinking like that is really amazing

insurance quotes auto 8 jaar ago

Cool! That’s a clever way of looking at it!

car insurence quotes 8 jaar ago

That’s an ingenious way of thinking about it.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>