Back to blog

Alleen een C02-taks kan een duurzame marktwerking waarborgen.

27 januari 2019 in In de media

De afspraken die gemaakt zijn tijdens het klimaat akkoord van Parijs en de uitspraak in de Urgenda klimaat rechtszaak verplichten de Nederlandse regering drastische maatregelen te nemen om deze doelen op tijd te gaan halen. Nu de negatieve gevolgen van klimaat-verandering wereldwijd steeds prominenter zichtbaar zijn, is er geen tijd te verliezen!

 

Jaren van plannen maken en polderoverleg hebben nog niet geleid tot drastische maatregelen. Een groeiende groep  vooraanstaande economen en hoogleraren en economen van banken stellen dat de huidige koers niet zal gaan leiden tot de noodzakelijk CO2 reductie, en daarmee de doelstelling van de regering om tot 49% minder CO2 uitstoot in 2030 te behalen, niet zal gaan behalen.  Download hier het rapport  met aanbevelingen van de ESB .

Alle deskundigen en een aantal CEO’s van grote bedrijven zijn het er over  eens dat alleen het belasten van CO2 uitstoot, deze uitstoot omlaag kunnen brengen. Dit is ook logisch omdat we met zijn allen in een economisch systeem van marktwerking gevangen zitten. Men heeft heel lang geloofd dat de ‘onzichtbare hand van de markt’ alles vanzelf ten goede zou reguleren maar inmiddels weten we uit ervaring dat, zonder een goede marktmeester, de mark niet ten gunste van de mensheid uitwerkt. Het geven van subsidies en het overlaten van het terugdringen van CO2 uitstoot aan bedrijven en particulieren heeft tot nu toe te weinig zoden aan de dijk gezet. En de experts die het kunnen weten vrezen dat dit ook niet op tijd gaat gebeuren. Hierdoor dreigen er steeds meer ‘gele hesjes’ het straatbeeld te gaan bepalen.

Door CO2 uitstoot te be-prijzen  met een bedrag van 50 euro per ton met een jaarlijkse stijging van 2 – 5 procent zou het nog in de hand kunnen worden gehouden. Momenteel is het nog zo dat veel vervuilende producten en activiteiten goedkoper zijn dan duurzame alternatieven. Een mooi voorbeeld hiervan is de toepassing van Waterstofgas energie. Deze is nu nog afhankelijk van subsidie omdat de vervuilende alternatieven goedkoper zijn. Zo is bijvoorbeeld het reizen per trein in Europa vele malen duurder dan met het vliegtuig. Het is duidelijk dat het op deze manier de verkeerde kant opgaat. De politiek zal dus over zijn eigen schaduw heen moeten springen en de marktmeesters-rol, die ze lang niet hebben genomen, weer op zich moeten nemen! Allen zo kan de wal het schip nog doen keren! Er zal een fundamentele nieuwe marktwerking moeten worden bewerkstelligd, die van de vervuiler betaald. Met het geld dat hierdoor vrijkomt kan de burger worden ontzien en kunnen de publieke voorzieningen als zorg, onderwijs, politie, leger, rechters enz. weer worden versterkt

 

CO2-belasting is niet slecht voor de economie

Lees ook bovenstaande artikel van Esther Bijlo uit dagblad Trouw.