Back to blog

Unieke aanpak van MVO beleid door drukkerij Tuijtel

11 oktober 2015 in Duurzaam Grafisch produceren en verpakken

Naast het bloggen over duurzame initiatieven werk ik zelf ook in de grafische industrie. Er zijn steeds meer grafische bedrijven die serieus werk maken van duurzaam ondernemen. Dit is naar mijn mening ook de enige manier om een toekomst te hebben met zijn allen. Zie hieronder het persbericht van Drukkerij Tuijtel.

Unieke aanpak MVO door Tuijtel

Iedere professionele organisatie doet wel iets op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Maar hoe pak je dat nou écht goed en organisatiebreed aan? Tuijtel kiest voor een unieke aanpak met een rol voor klant, leverancier en de individuele medewerker.

 

Tuijtel is als duurzame kwaliteitsdrukkerij al vele decennia actief op het gebied van KAM, Kwaliteit, Arbo en Milieu. Zo is er in de loop der tijd een gedegen KAM-programma ontstaan. Dit geeft een goede houvast in de dagelijkse praktijk en levert jaarlijks nieuwe doelstellingen op. Alcoholvrij drukken, hergebruik van restwarmte, het terugbrengen van gezondheidsrisico’s op de werkvloer en recentelijk het in gebruik nemen van luchtzuiverende dakbedekking zijn daar enkele voorbeelden van. Tuijtel verbetert zichzelf op deze manier dus continu. En toch gaat dit vanaf nu innovatiever.

Tuijtel

Martin Bakker, KAM-manager bij Tuijtel vertelt: ‘Als je wilt kun je je in de grafische sector voor bijna ieder onderwerp laten certificeren. Naar het nut en de noodzaak hiervan zijn wij eens kritisch gaan kijken. Al snel kwamen we erachter dat we op één ISO-certificaat na (informatiebeveiliging ISO 27001) geen ‘diploma’s’ missen, maar dat wel de MVO-balans én een actievere rol van onze medewerkers verbeterpunten zijn. Tel hier bij op dat juist dit soort zaken speerpunten zijn geworden bij ISO en je beseft dat je met iets innovatiefs moet komen.’

 

‘Daarom hebben we samen met MVO Consultants, een expert op dit gebied, een nulmeting in kaart gebracht’, vervolgt Bakker. ‘We weten nu precies waar we staan, dat we het goed doen, maar ook dat er kansen liggen om alle MVO-aspecten integraal tot hun recht te laten komen, inclusief de betrokkenheid van medewerkers. De nulmeting is de eerste stap naar het ‘upgraden’ van KAM naar MVO en is het vertrekpunt voor het op een internationaal erkende manier verslag doen over ons beleid. Eind dit jaar komt voor het eerst een duurzaamheidsverslag, uit geheel in overeenstemming met ISO 26000 en internationale GRI-richtlijnen. Zo slaan we meerdere vliegen in één klap.’

 

Het unieke aan Tuijtels aanpak is de ‘bottom up’ werkwijze: alle geconstateerde verbeterpunten pakken de medewerkers zélf op. Rondom ieder verbeterpunt is een MVO-team geformeerd waarvan steeds verschillende personeelsleden deel uit maken, los van de bestaande hiërarchie. De meeste MVO-teams zullen bovendien ook actief het gesprek aan gaan met andere stakeholders. Het kan daarbij gaan om klanten, maar ook leveranciers. Een MVO-programma dat zichzelf van binnenuit activeert dus. Het kan daarbij gaan om uiteenlopende onderwerpen, van CO2-reductie tot en met het verbeteren van MVO in de keten en LEAN-werken.

 

Deze nieuwe methode van continu verbeteren is nog maar recentelijk in gang gezet en nu al is merkbaar dat het de Tuijtel-medewerkers zichtbaar enthousiasmeert. Zij voelen zich meer betrokken bij MVO, zijn zich meer bewust van het feit dat zijzelf hierin het verschil kunnen maken en dat het niet alleen een taak is voor de KAM-manager. Op 8 oktober heeft hij dan ook de MVO-stok symbolisch overgedragen aan zijn collega’s.