Back to blog

Drukkerij Verloop maakt werk van duurzaam grafisch ondernemen.

20 januari 2015 in Duurzaam Grafisch produceren en verpakken

Ik was vandaag bij drukkerij Verloop in Alblasserdam om met Gertjan Kleinbloesem te praten over de mogelijkheden van het publiceren van content op Tablets als  bijvoorbeeld de iPad van Apple. Naast het produceren van drukwerk kijkt drukkerij Verloop ook naar deze papierloze manier van publiceren. Dit lijkt wellicht opmerkelijk voor een drukkerij, maar het getuigd juist van de innovatieve visie van drukkerij Verloop. Ook op het gebied van duurzaamheid heeft deze drukkerij een duidelijke visie. Drukkerij Verloop streeft ernaar haar productie proces zo duurzaam mogelijk te maken. Zij willen hun Carbon footprint zo klein mogelijk maken!

 

Hieronder een verslag van de duurzame activiteiten van drukkerij Verloop:

WAT IS EEN CO2 FOOTPRINT?
Een CO2 footprint is een milieumaat voor het bedrijfsleven. Elk bedrijf die hier mee bezig is maakt hiermee inzichtelijk hoeveel CO2 hun bedrijf uitstoot. Door deze footprint is eenvoudig te zien waar minder CO2 uitstoot gerealiseerd kan worden.

 

WAT KUNNEN WE MET EEN CO2 FOOTPRINT?
De CO2 footprint is een handig hulpmiddel om snel inzicht te krijgen hoe het bedrijf de CO2 uitstoot kan verlagen. Het gaat niet alleen om het inzichtelijk maken van de CO2 uitstoot, maar ook reductie kan leiden tot flinke besparingen.

WAT IS HET DOEL?
Het maatschappelijke doel is de CO2 uitstoot te reduceren. Bedrijven die hier aan mee werken gaan kijken hoe ze schoner kunnen werken en produceren.

Keurmerken/labels
ClimateCalc is ontworpen om de CO2-voetafdruk van de individuele drukorders te berekenen vanuit een levenscyclusinvalshoek. De door ClimateCalc verstrekte keurmerken waarborgen dit.

Alleen indien de voetafdruk van een order wordt berekend met behulp van ClimateCalc is het mogelijk deze order te voorzien van het keurmerk/label zoals hieronder weergegeven. Het keurmerk/label bevat het certificeringsnummer van het bedrijf dat drukwerk heeft gemaakt. Met behulp van dit nummer kan men aan de hand van de lijst van gecertificeerde bedrijven nagaan of het bedrijf daadwerkelijk is gecertificeerd.

Een grafisch bedrijf dat zijn CO2-voetafdruk wil compenseren die berekend is met behulp van ClimateCalc, kan zijn product voorzien met het hier onderstaande keurmerk/label. Het keurmerk/label bevat het certificeringsnummer van het bedrijf dat het product heeft gemaakt. Met behulp van dit nummer kan men aan de hand van de lijst van gecertificeerde bedrijven nagaan of het bedrijf daadwerkelijk is gecertificeerd.

De Intergraf aanbeveling
De Intergraf-aanbeveling omschrijft welke parameters minimaal in beschouwing dienen te worden genomen voor zowel de berekening van de CO2-voetafdruk van een grafisch bedrijf als van een grafisch product. Een bijzondere eigenschap van de Intergraf-aanbeveling is dat zij naast het definiëren van de reikwijdte voor de berekening, ook duidelijk beschrijft wanneer men mag werken met gemiddelde gegevens en wanneer met productspecifieke gegevens voor de berekening van de CO2-voetafdruk van een grafisch product.De Intergraf-aanbeveling heeft de emissies ingedeeld in overeenstemming met de beginselen van het internationale Broeikasgassenprotocol (Green House Gas Protocol).

Verloop logo

SONORA XP THERMISCHE PROCESLOZE PLATEN
Sinds haar introductie in 2006 was Kodak Thermal Direct het neusje van de zalm op het gebied van drukplaten zonder ontwikkeling. Vandaag treedt een nieuwe generatie in haar voetsporen: de Sonora XP. Met de lancering van de Sonora XP bepaalt Kodak een nieuwe norm in de markt van de digitale drukplaten.

De Kodak Sonora XP-platen worden direct op de pers ontwikkeld en maken elke voorafgaande ontwikkeling overbodig. Dat bespaart de gebruiker kosten zoals aankoop en onderhoud van een processor, water en elektriciteit, de aankoop, opslag en verwijdering van chemische producten. De Sonora XP-platen moeten niet meer worden gespoeld, gereinigd of gegommeerd.

Dankzij de verkorting van het voorbereidingsproces zijn de Sonora XP-platen ideaal voor kleine en snelle oplagen omdat ze zowel de productiviteit als het rendement van de installaties verhogen.
De Sonora XP-platen bieden dezelfde voordelen op het gebied van kwaliteit, resolutie, precisie, betrouwbaarheid en reproduceerbaarheid als de thermische platen van Kodak.

De nieuwe platen zijn bovendien milieuvriendelijk en goedkoop. Aangezien er geen chemisch afval wordt geproduceerd, hoeft de gebruiker geen rekening meer te houden met een groot aantal voorbereidings-, behandelings- en verwijderingsprocedures.

Nominatie voor Rabo Duurzaamheidsaward Drechtsteden 2014:

http://www.verloop.nl/index.php?page=78