Back to blog

drukkerij Libertas duurzaam grafisch in midden nederland

12 december 2014 in Duurzaam Grafisch produceren en verpakken

Elf grafische bedrijven uit Midden-Nederland waaronder initiatiefnemer drukkerij Libertas uit Bunnik, ondertekenden op 5 april 2011 in IJsselstein een intentieverklaring om samen te werken op het gebied van duurzaamheid.
Deze duurzaamheidskring Midden Nederland komt onder leiding van Stichting Stimular een paar keer per jaar bij elkaar. Tijdens de bijeenkomsten wisselen de deelnemers ervaringen uit en kijken bij elkaar in het bedrijf. De deelnemers vullen jaarlijks de Milieubarometer in waarbij zij de milieucijfers onderling vergelijken.

 

logo_Drukkerij_Libertas

In de duurzaamheidskring vervult Libertas een belangrijke rol. Het bedrijf heeft een jarenlange geschiedenis als het gaat om milieubewust produceren en denken. Zo waren zij in 1998 een van de eersten in het land die de traditionele fotografische processen de deur uit deden. Investeren in de nieuwste technische innovaties heeft het waterverbruik sterk doen dalen en het verbruik van vluchtige stoffen is praktisch tot nul gereduceerd. ´We kunnen rustig spreken van schone industrie,´ stelt Peter Lagerweij, ´waarbij de aandacht voor mens en omgeving centraal staat. We zijn trots dat we in die gedachte mogen samenwerken met collegabedrijven. Zo leveren we samen een bijdrage aan het verduurzamen van onze omgeving zonder onze bedrijfsdoelen uit het oog te verliezen.

de initiatiefnemers

de initiatiefnemers

https://www.count-it.nl/cmspanel/userfiles/277/files/Intentieverklaring(1).JPG