Back to blog

Siemens opent fabriek voor duurzame waterstofproductie,weer een stap naar en waterstofgas economie

9 juli 2015 in Duurzame technologieën

Om  substantiële  stappen te zetten naar een duurzame energievoorziening is het van groot belang een goed opslag systeem te hebben voor duurzaam opgewekte energie. De combinatie van waterstofgas met brandstofcellen is hier de perfecte oplossing voor! Lees ook het boek ‘The Hydrogen economy’van Jeremy Rifkin

Het bericht hieronder is daarom zeer interessant:

De Duitse technologieconcerns Siemens en Linde hebben bij de Duitse stad Mainz een 6 megawatt grote elektrolyse-installatie in gebruik genomen. De fabriek zet duurzame energie om in waterstof.

Elektrolyse is een chemisch proces dat elektriciteit gebruikt om water te splitsen in waterstof en zuurstof. Siemens heeft dit proces geoptimaliseerd voor het snel variërende aanbod van wind- en zonnestroom. De geproduceerde waterstof dient daarbij als opslagmedium voor duurzame elektriciteit.

“Waterstofauto’s hebben zich de afgelopen jaren snel ontwikkeld en komen nu de markt op”, zegt Wolfgang Büchele, CEO van de Linde Group. “Het energiepark Mainz heeft de capaciteit om ongeveer 2.000 brandstofcelauto’s van schone waterstof te voorzien”.

Proton Exchange Membranes
Linde heeft de installatie bij het Energiepark Mainz voorzien van opslagtanks, gaswassingstechnologie om de waterstof puur genoeg te maken voor gebruik in waterstofauto’s. Siemens heeft de elektrolyse installatie zelf geleverd. Deze maakt gebruik van Proton Exchange Membranes (PEM).

“De energiesystemen van de toekomst zullen veel complexer en flexibeler zijn dan die van vandaag”, zegt Siegfried Russwurm, bestuurslid van Siemens. “PEM-elektrolyse is een belangrijk onderdeel van de nieuwe energiemix.”

Power to gas
De membraneninstallatie van Siemens kan snel opstarten en de productie ook snel weer afbouwen, afhankelijk van het aanbod van elektriciteit. De groene waterstof die de elektrolyse-fabriek produceert is geschikt voor waterstofauto’s maar kan in kleine concentraties ook bijgemengd worden in het aardgasnet.

Siemens Power2gas installatie

Siemens Power2gas installatie

De installatie heeft voldoende capaciteit om het piekvermogen van twee tot drie windturbines volledig om te zetten in waterstof. De proeffabriek op het Energiepark Mainz heeft ongeveer € 17 mln gekost.

Andere bedrijven combineren de waterstofproductie met een reactie met CO2. Het methaangas dat dergelijke power-to-gas-installaties maken is volledig in het aardgasnet bij te mengen, of dient als brandstof voor CNG-auto’s.

meer over power to gas:

http://www.duurzaambedrijfsleven.nl/chemie/6265/voor-15-mln-voert-groningen-bacterien-windenergie