Back to blog

Shell start met verkoop waterstof op drie Britse tankstations

19 september 2015 in Duurzame technologieën

Dit hoopgevende bericht las ik op de website van het blad Tankpro. Het zou mooi zijn als Shell het roer omgooit en een snelle transitie inzet van fossiele brandstoffen naar waterstofgas opgewekt met duurzame energie. dat lijkt mij een duurzamer verdienmodel dan met de eindige en vervuilende fossiele brandstoffen. want daarmee doorgaan is gewoon ‘oliedom’.

Shell gaat in Groot-Brittannië waterstof aanbieden. Het gaat om drie tankstations in het zuidoosten van Engeland. De Brits-Nederlandse energiereus is hiervoor een samenwerking aangegaan met ITM Power, een bedrijf dat zich specialiseert in schone energie. Of er op termijn nog meer Shell-locaties in Engeland waterstofvulpunten krijgen, is nog niet bekend. In Nederland heeft de multinational ook al eens aan waterstof geproefd, namelijk in Arnhem. Door gebrek aan klandizie is die locatie weer gesloten. Voor meer achtergrond informatie: http://forecourttrader.co.uk/news/fullstory.php/aid/10432/Shell_to_site_hydrogen_refuelling_on_three_forecourts.html

Shell ziet waterstof als een potentieel belangrijke verduurzamer van het wegvervoer. Het gaat hierbij met name om personenauto’s. Of de duurzame energiedrager ook grootschalig kan worden ingezet bij het wegtransport, is twijfelachtig. Het concern ziet voor die tak van vervoer met name vloeibaar aardgas (lng) als een betere oplossing.

Waterstofgas tanken

Waterstofgas tanken

Auto’s die op waterstof rijden, hebben een brandstofcel aan boord. Deze cel zet het getankte waterstof om in elektriciteit, dat wordt gebruikt om het voertuig aan te drijven. Het restproduct van dit proces is zuiver, drinkbaar water. Voordeel hiervan is een beperking van de uitstoot van schadelijke stoffen, zeker als het waterstof ook op een duurzame manier geproduceerd wordt.

Nederland

In Nederland heeft Shell al eens kennis kunnen maken met waterstof. Bij een vestiging in Arnhem, destijds gerund door tankstation-ondernemer Petra van Stijn, is een vulpunt gerealiseerd. Door beperkte klandizie is dat weer gesloten. Inmiddels zijn stappen gezet om opnieuw op die locatie waterstof aan te bieden.

Momenteel wordt ook in Duitsland gewerkt aan een netwerk van waterstofstations. Diverse organisaties, waaronder Shell, Total, Air Liquide en de Duitse overheid, trekken samen op om een landelijke dekkend netwerk van vulpunten te realiseren. Eind 2018 moet dat hebben geresulteerd in zo’n honderd stations langs belangrijke Duitse wegen.