Back to blog

Op perovskiet gebaseerde katalysator die stoom omzet in waterstofgas is drie keer efficiënter dan bestaande katalysatoren.

17 januari 2015 in Duurzame technologieën

Waterstofgas is de energiedrager van de toekomst.  Het grote voordeel van waterstofgas is dat dit oneindig beschikbaar is op de aarde. Het is de ideale manier om zonne en windenergie op te slaan voor momenten dat we het nodig hebben. Bij de omzetting van waterstofgas naar elektriciteit komt er geen enkele CO2 of fijnstof vrij. Waterstofgas kan brandstofcellen voeden die op hun beurt direct elektriciteit opwekken. Hiermee kunnen auto’s, bussen, vrachtwagens, vuilnisauto’s, boten en zelfs treinen mee worden aangedreven. Ook kunnen datacenters met brandstofcellen gevoed door waterstof worden van energie worden voorzien. Om waterstofgas een duurzame energiedrager te maken moet deze duurzaam worden opgewekt. Dit kan met zon, wind en waterkracht energie. Er zijn steeds meer ontwikkelingen die leiden naar een duurzame opwekking van waterstofgas. In het onderstaande artikel wordt er hier een van nader toegelicht.

 

Een op perovskiet gebaseerde katalysator die stoom omzet in waterstofgas is drie keer efficiënter dan bestaande katalysatoren.

Chemische onderzoekers van de North Carolina State University hebben een nieuw proces bedacht om uit aardgas en water vloeibare brandstoffen en waterstofgas te maken. Ze maken hierbij gebruik van zonnewarmte en een vernieuwende katalysator op basis van ijzeroxide.

“We zijn optimistisch dat we op basis van zonne-energie en aardgas CO2-arme transportbrandstoffen en hoge kwaliteit waterstof kunnen maken,” zegt Feng He, promovendus aan de NC State University.

 

waterstof

Wisselwerking

IJzeroxide is al langer in beeld als katalysator voor de splitsing van water in zuurstof en waterstof. Eerdere versies zetten echter hooguit 20 procent van het water om in de gewenste gassen. Door toevoeging van lanthanum-strontium-ijzeroxide, een perovskietmateriaal, zet de nieuwe katalysator liefst 77 procent van met zonnewarmte verhit water om in waterstof.

Het ijzerperovskiet ontdoet watermoleculen bij 930 graden Celcius van de zuurstof. Daarna ontstaat synthesegas, een mix van koolstofmonoxide en waterstof. In een vervolgstap maakt een andere reactor diesel uit het synthesegas. Er blijft dan nog een pure stroom waterstof over, die bruikbaar is in de chemische industrie of als transportbrandstof.

Bron: Phys.org | Foto: Zero Emission Resource, via Flickr

 

http://www.duurzaambedrijfsleven.nl/73439/waterstof-uit-water-aardgas-en-zonne-energie/?utm_content=bufferf0b14&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer