Back to blog

LomboXnet: Proeftuin voor slimme laadpalen in Lombok

2 december 2015 in Duurzame technologieën

Terwijl er in Parijs gepraat wordt over het tegengaan van klimaatverandering is er een prachtig initiatief in Utrecht genaamd LomboXnet. Hier wordt gebruik gemaakt van duurzame energie en informatie technologie. Ik heb hier al eerder over gelezen in de boeken van de Amerikaanse visionair en econoom Jeremy Rifkin. Voor het boek ‘a third industrial revolution’ gaat hierover. Voor meer info over Rifkin klik hier.

 

Wethouder duurzaamheid gemeente Utrecht Lot van Hooijdonk heeft op 2 december een proeftuin voor slimme laadpalen geopend. Deze laadpalen zijn zongestuurd en kunnen elektrische auto’s in de Utrechtse wijk Lombok opladen met 100% zonnestroom.

De slimme laadpalen zijn in Utrecht ontwikkeld door LomboXnet in samenwerking met partners General Electric en Schuuring. In de proeftuin Lombok worden uiteindelijk twintig slimme laadpalen langs de openbare weg geplaatst. Zongestuurd laden biedt volop kansen voor lokale energieprojecten: grote zonnedaken kunnen rendabel gemaakt worden door elektrische auto’s te laden op het moment dat de zon schijnt.

Slimme laadpaal
De zongestuurde laadpaal, de Smart Charge Point van General Electric, laadt elektrische auto’s op met de opbrengst van zonnepanelen van LomboXnet. Met medewerking van de gemeente Utrecht en het Christelijk Gymnasium Utrecht is de eerste laadpaal deze maand aangesloten op de zonnepanelen op het dak van de school. De laadpaal is daarmee de eerste zongestuurde openbare laadpaal in Nederland. Het grote aanbod van zonnestroom van de zonnepanelen gaat overdag direct de accu’s van de auto’s in, zodat deze ’s avonds minder stroom nodig hebben om op te laden. Dit beperkt investeringen in het elektriciteitsnet door netbeheerder Stedin.

Laadpalen die ook stroom teruggeven aan het net: Slim!!

Laadpalen die ook stroom teruggeven aan het net: Slim!!

De slimme laadpaal is een belangrijke bouwsteen voor een elektriciteitsnet waarin het opladen èn ontladen van elektrische auto’s is geoptimaliseerd. “Stedin wil met haar energienetten de ontwikkeling van duurzaam vervoer zo goed mogelijk faciliteren”, zegt Marko Kruithof, manager Duurzaamheid en Vernieuwing van Stedin. “Duurzaamheid vraagt echter wel om flinke aanpassingen van het energienet. Samen met partners zoals de gemeente Utrecht zoeken wij naar oplossingen die het beste aansluiten bij de energiebehoefte van onze klanten.”

Sensoren
Gebruikers kunnen via een mobiele applicatie zien hoe lang de auto nog geladen moet worden, en kiezen of ze wel of niet op basis van zonne-energie willen laden. Schuuring voorziet de slimme laadpalen later dit jaar van een aantal extra duurzame functionaliteiten en sensoren. De palen geven daarmee informatie over de onderhoudsstatus aan de beheerder en meten ook luchtkwaliteit, licht en geluid. Daarnaast herkent de paal nummerborden, waardoor het mogelijk is te controleren of er een elektrische auto geparkeerd staat. De data die de proeftuin genereert worden breed ter beschikking gesteld. Partijen die eveneens diensten ontwikkelen en sensoren willen inzetten op slimme laadpalen kunnen zich aanmelden bij LomboXnet via info@lomboxnet.nl.

Robin Berg van LomboXnet: “De toename van de productie van zonne-energie en de ontwikkeling van accu’s voor elektrische auto’s gaan snel. Overheden die integraal naar deze ontwikkelingen kijken kunnen doelstellingen op het gebied van schone lucht, stille mobiliteit, duurzame opwek van energie en economische stimulering realiseren. Door in de gemeente Utrecht zonnepanelen actief aan elektrische auto’s te koppelen kan Utrecht de elektrificatiehub van Nederland worden.”

E-car4all
Het initiatief in Lombok vloeit voort uit het project ‘Smart Grid: rendement voor iedereen’ waarin bedrijven, kennisinstellingen en 200 huishoudens in Utrecht en Amersfoort nieuwe smartgriddiensten ontwikkelen. De ingebruikname van de slimme laadpaal is onderdeel van de pilot E-car4all. Het doel van E-car4all is enerzijds optimale benutting van lokaal opgewekte zonnestroom en anderzijds mobiliteit voor de gebruiker met minder gebruik van fossiele brandstoffen.