In de media

Honda investeerd $13.8 Million in waterstofgas tankstations in California

Het begint steeds duidelijker te worden dat de auto-industrie 2015 als het jaar van de doorbraak van elektrische auto’s ,gevoed door waterstofgas en brandstofcellen, de geschiedenis in wil laten gaan. Een aantal landen waaronder Amerika, Duitsland, Japan, Engeland en Scandinavische landen maakt nu serieus werk van het investeren in waterstofgas tankstations. In Nederland blijft het […]

Klimaatdebat bij “De Achterkant van het gelijk”

Donderdag 13 november werd het Vara debatprogramma “De Achterkant van het gelijk” uitgezonden. Dit was jaren geleden een beroemd debatprogramma onder leiding van Marcel van Dam, waar actuele thema onderwerp waren van debat. Dit debatprogramma werd nu nog een keer, eenmalig, gevoerd. Het thema was hoe het staat met de klimaatproblematiek. Met een bont gezelschap […]

Verhelderend interview met Jan Terlouw, we kunnen een klimaatramp voorkomen.

Ik kwam laats een interessant interview tegen met Jan Terlouw. Dit interview is afgenomen in de interviewreeks ‘Weg met MVO’. Deze interviews gaan over de aspecten van duurzaamheid en oplossen van de problemen die dreigen te ontstaan door klimaatverandering. Jan Terlouw heeft ruime ervaring als wetenschapper, politicus en schrijver. In dit interview ontvouwt hij een […]

Schadelijke effecten van fossiele tijdperk visueel gemaakt

Ik kwam deze film tegen waarin harde gegevens over de problemen die het verbranden van de laatste resten fossiele brandstoffen heel goed zijn gevisualiseerd. Dit zou iedere bestuurder met enige invloed eigenlijk moeten zien!   Zo snel mogelijk overstappen op duurzame energiebronnen!         Hieronder de wetenschappelijke feiten waar de film op is […]

IPCC rapport geeft aan: uitstel maakt kosten klimaatbeleid hoger

Het is mogelijk de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden Celsius, maar daarvoor moet haast worden gemaakt. De gevolgen van klimaatverandering zijn wereldwijd al zichtbaar en zullen in de toekomst alleen maar groter worden. Hoe langer wordt gewacht met het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, hoe groter de uitdagingen worden om […]

Hoe breng je volgens Socrates verandering teweeg?

“The secret of change is to focus all of your energy, not on fighting the old, but on building the new.” Ik vindt dit een toepasselijke spreuk voor deze tijd waarin we proberen een transitie naar een duurzame wereld te bewerkstelligen. We bereiken dit niet door tegen de fossiele brandstofindustrie aan te schoppen maar hopelijk […]

‘Belastingdienst werkt groene initiatieven tegen’

In navolging op mijn vorige post hier een bericht over het feit dat de belastingwetgeving groene initiatieven in de weg staat. Dit is zeer contraproductief. Vooral de PVDA en met name Diederik Samson stellen hier zwaar teleur. We moeten als samenleving en bedrijfsleven de druk hoger opvoeren naar de politiek om dit soort hindernissen uit de […]

‘Energiedoelstellingen zijn onhaalbaar’ volgens Vereniging Eigen Huis

Het nationale energie akkoord is een typisch product van de Nederlandse polder. Door de kool en de geit te sparen is het bij lange na niet voldoende om de dreigende klimaat problemen het hoofd te bieden. Hetzelfde is het geval in Europa waar er ook een matig akkoord is gesloten. Toch staat het in ieder […]

Zonnepanelen op 22.000 Britse scholen

De Britse zonnepanelenorganisatie British PV Association gaat op 22.000 scholen in Groot-Brittannië zonnepanelen plaatsen. British PV Association (BPVA) werkt hiervoor samen met de Britse zonneprojectontwikkelaar Rated Solar Installer aan het zogenaamde Solar Rooftop Initiative. BPVA werkt ook samen met het ministerie van Onderwijs en het ministerie van Energie en Klimaatverandering aan het Powering Knowledge project. In het […]