In de media

Van 200 kilo afval per jaar naar 22 kilo

Afvalvrij leven, kan dat? 100 gezinnen hebben dat 100 dagen geprobeerd. En wat blijkt: helemaal lukt niet, maar de gezinnen produceerden 90 procent minder afval dan nu gebruikelijk is. “Gemiddeld produceert iemand 200 kilo afval per jaar. Deze gezinnen brachten dat terug tot omgerekend 22 kilo”, zegt Hans Groenhuis van afvalverwijderaar ROVA die het project […]

BNR radio besteed meer aandacht aan duurzaamheid dan de publieke zenders

Ik mis bij de publieke zenders de aandacht voor duurzaamheid. Zowel op de TV als op de radio wordt er weinig aandacht aan duurzaamheid besteed.  De enige uitzondering daarop is de VPRO met het programma Tegenlicht. BNR heeft een vaste rubriek BNR duurzaam waarin inhoudelijk goede aandacht wordt besteed aan duurzame ontwikkelingen. Ook organiseert BNR […]

ROLO-fabriek van Nestlé bereikt zero waste,maakt dit Nestlé duurzaam?

Nestlé is niet altijd goed in het nieuws. Zo heeft VPRO Tegenlicht een geruchtmakende documentaire uitgezonden over  hoe Nestlé met de watervoorraden in de wereld omgaat. Hierover meer aan het eind van dit artikel over de zero waste ROLO fabriek. Ook al zijn ze niet perfect, dan is het toch een goede zaak dat ze […]

De carbon bubbel barst: Amerikaanse steenkoolsector gaat onderuit.

De Amerikaanse steenkoolsector is in een duikvlucht beland, die in de laatste drie jaar 26 bedrijven het faillissement in heeft gedreven. Dat staat in een nieuw rapport van het Carbon Tracker Initiative. In de afgelopen vijf jaar verloor de Amerikaanse kolenindustrie 76% van zijn waarde. Tussen 2011 en 2013 werden 264 mijnen gesloten en ‘s […]

Thomas Edison pleitte al in 1931 voor investeren in zonne energie i.p.v. fossiel

De laatste tijd zijn er steeds meer geluiden van investeerders als, de Rockefeller Foundation, Universiteiten en andere grote instellingen, om niet langer te investeren in fossiele brandstoffen. Thoma Edison was al in 1931 tot dat inzicht gekomen.  We hebben er blijkbaar84 jaar voor nodig gehad om ook tot dit inzicht te komen. Beter laat dan […]