september
2020

Het Zigzagsolar concept vergroot het potentieel van opwekking van zonne-energie

Om voldoende groene duurzame energie met zonnepanelen op te wekken zijn grote oppervlakten nodig. Nu zie ik om mij heen nog veel fabrieksdaken, daken van woningen en andere gebouwen  die nog niet benut zijn voor het plaatsen van zonnepanelen. En toch zal dat uiteindelijk nog niet genoeg zijn om voldoende elektriciteit op te wekken om […]

Geef de aarde een stem en wordt lid van Omroep Groen !

We leven in uitdagende tijden door de Corona pandemie die tegelijkertijd blootlegt dat onze huidige manier  van leven niet houdbaar is op de lange termijn! De bronnen van de aarde raken steeds verder uitgeput en de aarde warmt verder op en het weer wordt steeds extremer zoals we allemaal aan den lijve ondervinden. Tegelijkertijd wordt […]